JNP Zbor i koncept srpske državnosti

Dragosavljević, Vasilije (2019) JNP Zbor i koncept srpske državnosti. In: Savremeno društvo i nauka :Tematski zbornik radova, 1. Nauka i savremeni univerzitet 8, [Elektronski izvor]. Univerzitet u Nišu.Filozofski fakultet, Niš, pp. 272-293. ISBN 978-86-7379-516-4

Full text not available from this repository.
Official URL: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2019/nauk...

Abstract

Pitanje stava političkih organizacija i istaknutih političkih ličnosti prema konceptu srpske državnosi tokom perioda postojanja Kraljevine Jugoslavije predstavlja nedovoljno obrađenu temu u našoj istoriografiji. Cilj ovog rada je da prikaže kompleksan odnos ideološkog konstrukta JNP Zbor prema konceptu srpske državnosti tokom političkih previranja u Kraljevini Jugoslaviji u drugoj polovini 30-ih godina 20. veka. U radu će biti detaljno obrazložena stanovišta glavnih ideologa JNP Zbor prema ideji delimične obnove srpske državnosti oličene u raspravama o potencijalnom stvaranju srpske federalne jedinice u okviru jugoslovenske države. Poseban naglasak biće stavljen na idejnu osnovu na kojoj je tokom perioda nemačke okupacije počivao stav ideologa JNP Zbor o obnovi srpske državnosti unutar nemačkog novog evropskog poretaka. Rad je koncipiran na osnovu arhivske građe, periodike, memoarskih spisa i dela iz korpusa savremene srpske istoriografije. Rezultati rada pomoći će da se sa većom preciznošću utvrde stavovi glavnih ideologa JNP Zbor prema konceptu srpske državnosti unutar i izvan okvira jugoslovenske državne ideje.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: Jugoslovenski narodni pokret Zbor, Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA), integralno jugoslovenstvo, Srpski kulturni klub, Hrvatska seljačka stranka (HSS).
Subjects: D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History
D History General and Old World > DR Balkan Peninsula
Depositing User: Milica J
Date Deposited: 12 May 2022 09:26
Last Modified: 15 Dec 2023 09:20
URI: http://rih.iib.ac.rs/id/eprint/505

Actions (login required)

View Item View Item