Items where Author is "Delić, Nino"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Delić, Nino (2023) Nineteenth-century urbanization in the south-east of the Kingdom of Hungary: demographic dynamics, ethnic and religious composition of urban population. In: History of Urbanization in Europe : Collection of Articles of the III International Scientific Conference. Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), Institute of History Belgrade, Nizhny Novgorod, pp. 71-79. ISBN 978-5-528-00541-6

Točanac Radović, Isidora and Delić, Nino (2023) Žabaljski protopopijat u Bačkoj Eparhiji: demografske promene u XVIII i XIX veku. Zbornik Matice srpske za istoriju, 107/1. pp. 65-81. ISSN 0352–5716

Delić, Nino (2022) Becoming an Austrian Subject: Naturalization of Serbian Immigrants in the Austrian Military Frontier in the Early 19th Century, Changing Policies and the Perception of En Masse and Individual Integration of Serbian Migrants. In: Migrations in the Slavic Cultural Space: From the Middle Ages to the Present day. Series Ceranea (10). Łódź University Press, Łódź, pp. 63-77. ISBN 978-83-8331-032-9

Šešum, Uroš and Delić, Nino (2022) Statistike stanovništva Bitoljskog sandžaka oko 1897. godine. Srpske studije, 13. pp. 111-144. ISSN 2217–5687

Točanac Radović, Isidora and Delić, Nino (2021) Demografske prilike u Bačkoj eparhiji u XVIII i XIX veku. In: Eparhija bačka u osmovekovnoj istoriji Srpske pravoslavne crkve – Zbornik radova,. Bačka Palanka – Novi Sad : Centar za istorijska istraživanja Univerziteta u Novom Sadu (Filozofski fakultet – Odsek za istoriju), Srpska pravoslavna Crkvena opština Bačka Palanka, pp. 125-140. ISBN 978-86-6065-627-0

Delić, Nino (2021) From diversity to uniformity. Towns and township in Serb-inhabited areas of the Hapsburg Empire durig the second half of the 19th century – change of status law and legal definition. In: Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe: Collection of Articles of the II International Scientific Conference. Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering ; Belgrade : Institute of History, Nizhny Novgorod, pp. 31-35. ISBN 978-5-528-000501-0

Radović, Danijel and Delić, Nino (2021) Statistički podaci o stanovništvu Bosne i Hercegovine prema popisu 1851/52. godine iz zaostavštine pruskog konzula u Sarajevu Ota Blaua. Mešovita građa (Miscellanea), 42. pp. 161-176. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2020) Demografski razvoj srpskog stanovništva u Ugarskoj u drugoj polovini 19. veka. In: Na granici hrišćanske Evrope: Poglavlja iz hiljadugodišnjeg mađarsko-srpskog suživota. Forum, Novi Sad, pp. 122-135. ISBN 978-86-323-1139-8

Delić, Nino (2020) „Vlachs” in the Census of the Metropolitanate of Karlovici in 1821: Arad, Timișoara and Vršac Eparchies. Anuarul institutului de istorie “George Bariţiu” : in Cluj-Napoca – Yearbook of „George Bariţiu” Institute of history of Cluj-Napoca – Series historica 59. pp. 163-177. ISSN 2344-2093

Delić, Nino (2020) A szerb lakosság demográfiai fejlődése Magyarországon a XIX. Század második felében. In: A keresztény Európa határán : fejezetek az ezeréves magyar-szerb együttélés történetéből, szerkesztette Hornyák Árpád. Forum, Novi Sad, pp. 155-169. ISBN 978-86-323-1138-1

Delić, Nino (2019) Austrijsko dunavsko parobrodarsko društvo (DDSG) u prvoj polovini 19. veka: ciljevi, politike i rezultati. In: PINUS zapisi (9–10), Dunavom kroz Đerdapsku klisuru: zbornik radova sa naučnog skupa Istorija plovidbe Đerdapskom klisurom. Muzej nauke i tehnike, Beograd, pp. 51-76. ISBN 978-86-82977-79-7

Delić, Nino (2019) Nový Sad a revolúcia 1848–1849. Devastácia a nový začiatok. In: Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, pp. 417-436. ISBN 978-80-89867-05-9

Delić, Nino (2019) Urbanizacija naroda? Demografski razvoj srpske gradske populacije u drugoj polovini 19. veka – statistički pregled. In: Urbanizacija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Istorijski institut Beograd – Zbornik radova knj. 40 . Istorijski institut Beograd; Državni univerzitet za arhitekturu i građevinu Nižnji Novgorod (NNGASU), Beograd - Nižnji Novgorod, pp. 167-196. ISBN 978-86-7743-134-1

Delić, Nino (2018) Demographic Trends in the District of Smederevo: 1846–1866. Synaxa – Matica Srpska International Journal for Social Sciences, Arts and Culture 2–3 (1–2/2018). pp. 105-113. ISSN 2619-9998

Delić, Nino (2018) Pirot i Pirotska kaza od polovine 19. veka do oslobođenja. Upravni sistem, demografska i privredna statistika. In: Pirot – od turske kasabe do modernog grada, preko Berlina i Versaja: Zbornik radova. Istorijski arhiv u Pirotu, Pirot, pp. 21-34. ISBN 978-86-80412-06-1

Vuletić, Aleksandra and Delić, Nino (2018) Population of Belgrade as a Focus of Political and Administrative Interest in the mid-19th Century. In: Belgrade: 1521–1867. Zbornik radova, knj. 38= Collection of Works, vol. 38 . The Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü : Turkish Cultural Centre, Belgrade, pp. 327-346. ISBN 978-86-7743-132-7

Melo, Marián and Garaj, Marcel and Gera, Martin and Pekárová, Pavla and Miklánek, Pavol and Delić, Nino (2018) Príčiny vzniku povodní na riekach v povodí horného a stredného Dunaja v marci a apríli 1895. In: Seminář Adolfa Patery 2018: Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, Praha, pp. 124-135. ISBN 978-80-01-06496-2

Delić, Nino (2018) Pôrodnosť a úmrtnosť v Srbsku 1842–1910. Historická Demografie, 42 (1). pp. 65-78. ISSN 0323-0937

Delić, Nino (2017) Austrougarski vojnici češkog porekla u srpskom zarobljeništvu 1914–1915. Različita iskustva i viđenja. In: Država i politike upravljanja (18-20. vek). Istorijski institut Beograd / Zbornik radova knj. 33 . Istorijski institut Beograd, Beograd, pp. 247-278. ISBN 978-86-7743-120-4

Delić, Nino (2017) Konštantná imigrácia a emigrácia. Charakteristiky migračných procesov v Srbsku 1815–1914. In: Migračné procesy v dejinách Európy: kríza alebo úsvit civilizácie? : Stretnutie mladých historikov VI. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 98 . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Košice-Praha, pp. 80-94. ISBN 978-80-8152-498-1

Delić, Nino (2016) Austrijska štampa o Srbiji 1815–1833. In: Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije / Dvesta godina od Drugog srpskog ustanka. Istorijski institut Beograd – Zbornik radova knj. 31 . Istorijski institut Beograd – Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Beograd, pp. 129-150. ISBN 978-86-7743-116-7

Delić, Nino (2016) Kretanje stanovištva u smederevskom okružju: 1846–1866. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 157-158 (3/2016). pp. 507-515. ISSN 0352-5732

Delić, Nino (2016) Sumarni popis vojnih komuniteta Pančevo i Bela Crkva za 1812. i 1813. godinu. Mešovita građa=Miscellanea, 37. pp. 67-84. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2016) Život vojnových zajatcov v Srbsku 1914–1915. Organizácia, politické a etnické otázky a konflikty, osudy a skúsenosti. In: Vojenské konflikty v dejinách Európy : stretnutie mladých historikov V : zborník príspevkov z 5. vedeckej konferencie mladých historikov ... dňa 7. októbra 2015 v Košiciach. Acta facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae Studia Historica 86 . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, pp. 81-93. ISBN 978-80-8152-402-8

Delić, Nino (2015) Instrukcija za policijske službenike vojnih komuniteta iz 1833. godine. Mešovita građa=Miscellanea, 36. pp. 119-139. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2015) Slobodné kráľovské mesto Nový Sad 1748-1918. Od hraničiarskej usadlosti k modernému ekonomickému, kultúrnemu a politickému centru. In: Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, pp. 94-105. ISBN 978-80-8152-305-2

Delić, Nino (2015) Transportation statistics of the Austrian First Danube Steam-navigation Company (DDSG) 1829–1848. Tibiscum – Serie noua, 5. pp. 405-414. ISSN 1453-505

Delić, Nino (2014) Popis Banatske vojne granice 1819. godine. Mešovita građa=Miscellanea, 35. pp. 67-79. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2014) Srpsko pravoslavno stanovništvo Dalmacije i Vojne krajine (1828-1848): broj, natalitet, mortalitet, nupcijalitet, prirodni i mehanički priraštaj. Srpske studije, 5. pp. 55-77. ISSN 2217–5687

Delić, Nino (2014) Stanovništvo Vojne krajine 1831. godine. Verska struktura, natalitet, mortalitet, nupcijalitet. Zbornik Matice srpske za istoriju, 90. pp. 55-69. ISSN 0352-5716

Delić, Nino (2013) Pravoslavno stanovništvo Dalmacije prema popisima Srpske pravoslavne crkve (1835-1850). Zbornik Matice srpske za istoriju, 87. pp. 109-128. ISSN 0352-5716

Delić, Nino (2011) Brošura „Mađarizacija i pomađarivanje, sa posebnim osvrtom na naše gradoveˮ Gustava Bekšiča. Spomenica istorijskog arhiva „Sremˮ, 10. pp. 207-260. ISSN 1451-3676

Delić, Nino (2011) „Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Tabele za statistiku Austrijske Carevine) 1828-1848, kao izvor za istoriju srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji. Srpske studije, 2. pp. 181-208. ISSN 2217-5687

This list was generated on Sun Jun 23 01:25:59 2024 UTC.