Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CD Diplomatics. Archives. Seals > CD921 Archives"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | F | I | J | K | P | R
Number of items at this level: 28.

A

Amedoski, Dragana (2014) Sokolari sandžaka Kruševac, Vučitrn, Prizren i Skadar 1673. Vojno-istorijski glasnik, 2. pp. 237-250. ISSN 0042-8442

Amedoski, Dragana (2015) Vakufnama Mehmed-bega Obrenovića iz 1516. godine. In: Pad bosanskog kraljevstva 1463. godine. Istorijski Instıtut Beograd, Filozofski fakultet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Banja Luci, Beograd, Sarajevo, Banja Luka, pp. 291-309. ISBN 978‐86‐7743‐110‐5

Amedoski, Dragana and Katić, Tatjana (2014) Köstendil Kazâsının 1581 Tarihli Celebkeşân Defteri. BELGELER, 33(37). pp. 1-20. ISSN 0041-4247

F

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2016) Povelјa kralјa Stefana Tomaša Dubrovčanima o slobodi trgovine. Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 85-100. ISSN 1840-3778

I

Isailović, Neven (2017) Pomeni predaka i srodnika u srednjovekovnim bosanskim povelјama. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, Institut za srpski jezik SANU. Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Despotovac, pp. 103-111. ISBN 978-86-82379-72-0

J

Jakovljević, Aleksandar (2011) Osmanska tapija (tapûnâme) manastira Voljavča iz 1538/9. godine – prilog istoriji manastira. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 191-204. ISSN 0350-5650

Jakovljević, Aleksandar and Isailović, Neven (2019) Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja (1528.–1604.). Državni arhiv u Šibeniku,JU Nacionalni park Krka, Šibenik. ISBN 978-953-7998-18-9

K

Krstić, Aleksandar (2011) Dokumenti o ugarskim posedima despota Đurđa datim u zalog Jovanu Hunjadiju 1444. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 125-156. ISSN 0350–5650

P

Popović, Radomir J. (2015) Dokumenta iz arhive Milutina Garašanina o stranačkim borbama u Rudničkom okrugu 1881–1883. godine. Izvornik, građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, 31. pp. 49-76. ISSN 0352–5902

Popović, Radomir J. (2014) Harački tefter Kapetanije Mačve iz 1831. godine. Izvori za srpsku istoriju - Istorija XIX i XX veka, 8 (14). Istorijski institut, Beograd. ISBN 978–86–7743–108–2

Popović, Radomir J. (2018) Harački tefter Kapetanije Mačve iz 1832. godine. Izvori za srpsku istoriju - Istorija XIX i XX veka, 10 (16). Istorijski institut, Beograd. ISBN ISBN 978–86–7743–130–3

Porčić, Nebojša and Isailović, Neven (2019) Dokumenti vladara srednjovekovne Srbije i Bosne u venecijanskim zbirkama. Arhiv Srbije, Beograd. ISBN 978-86-80786-48-3

R

Rudić, Srđan (2013) Balšići i Dubrovnik, prilog poznavanju pravnih odnosa. Istorijski časopis, 62. pp. 35-46. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2014) ĆIRILIČKI DOKUMENTI PORODICE BOROVINIĆ (I) Visoki, 1428, 20. novembar (II) 1429, 15. decembar (III) 1430, pre 14. marta (IV) 1430, pre 26. aprila (V) Visoki, 1436, 28. oktobar (VI) 1447, pre 10. Marta. Građa o prošlosti Bosne, 7. pp. 59-72. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2020) Kako je povelja kralja Stefana Dabiše braći Semković dospela u Britansku biblioteku. Istorijski časopis, 69. pp. 99-106. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2018) Kćerke vojvode Vukasa Raspudića obaveštavaju Dubrovčane da su prodale svoju očevinu u Konavlima, 1439. Građa o prošlosti Bosne, 11. pp. 117-122. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2012) Petar Pavlović, vojvoda humski i Krajine. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 7. pp. 49-60. ISSN 0354-9461

Rudić, Srđan (2012) Potvrda Vlatka Popovića i Jurja Bogišića da su primili kamatu od zaostavštine kneza Braila Tezalovića – Dubrovnik, 1469, januar 14. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 99-102. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2017) Potvrda Đurđa Radašinovića i Vlatka, sina Radiča Ozrisalića, da su primili dobit od ostave kneza Braila Tezalovića - Dubrovnik, 1475, februar 12. Građa o prošlosti Bosne, 10. pp. 165-170. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2013) Potvrde braće Dragišić da su podigli svoj deo od poklada Sandalja Hranića, (I) Dubrovnik, 1437, 20. april; (II) Hum, 1438, 20. jul; (III) Hum, 1438, 20. Jul. Građa o prošlosti Bosne, 6. pp. 103-117. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2011) Povelja Balše II kojom potvrđuje Dubrovčanima privilegije dobijene mu od brata Đurđa – Ratac, 1379, novembar 20. Stari srpski arhiv, 10. pp. 103-107. ISSN 1451-3072

Rudić, Srđan (2012) Povelja duke dračkog Balše II Dubrovčanima – Tuzi, 1385, april 24. Stari srpski arhiv, 11. pp. 101-106. ISSN 1451-3072

Rudić, Srđan (2015) Povelja kralja Stefana Tomaša Doroteji Blagajskoj – Sutjeska, 1446, maj 25. Građa o prošlosti Bosne, 8. pp. 59-71. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2019) Povelja kralja Stefana Tomaša sinovima Ivaniša Dragišića, Vranduk, 22. avgusta 1446. Građa o prošlosti Bosne, 12. pp. 81-94. ISSN 2233-1778

Rudić, Srđan (2016) Povelja vojvode Petra i kneza Nikole [Pavlovića] Dubrovniku iz 1454. godine – Dubrovnik, 15. jul 1454. godine; Borač, [?] 1454. godine. Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 101-117. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2015) Vlastela Pavlovića na poveljama bosanskih kraljeva. Istorijski časopis, 64. pp. 223-236. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan and Todorović, Jelena (2015) Povelja ugarskog kralj Žigmunda Restoju Milohni (18. januar 1436. godine). Inicijal, 3. pp. 211-224. ISSN 2334-8003

Rudić, Srđan and Todorović, Jelena (2013) Testament Klare, supruge vojvode Petra Pavlovića. Zbornik Matice srpske za istoriju, 88. pp. 93-100. ISSN 0355-5716

This list was generated on Fri Sep 29 02:35:52 2023 UTC.