Items where Subject is "H Social Sciences > HA Statistics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 49.

Article

Amedoski, Dragana and Bulić, Dejan (2020) Uzgajanje sitne stoke u kadiluku Užice 1596. godine. Mešovita građa - Miscellanea, 41. pp. 31-52. ISSN 0350-5650

Bulić, Dejan and Amedoski, Dragana (2019) Osmanski popis ovčarine i torovine u kadiluku Mala Požega iz 1596. godine. Mešovita građa - Miscellanea, 40. pp. 7-18. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2018) Demographic Trends in the District of Smederevo: 1846–1866. Synaxa – Matica Srpska International Journal for Social Sciences, Arts and Culture 2–3 (1–2/2018). pp. 105-113. ISSN 2619-9998

Delić, Nino (2016) Kretanje stanovištva u smederevskom okružju: 1846–1866. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 157-158 (3/2016). pp. 507-515. ISSN 0352-5732

Delić, Nino (2014) Popis Banatske vojne granice 1819. godine. Mešovita građa=Miscellanea, 35. pp. 67-79. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2013) Pravoslavno stanovništvo Dalmacije prema popisima Srpske pravoslavne crkve (1835-1850). Zbornik Matice srpske za istoriju, 87. pp. 109-128. ISSN 0352-5716

Delić, Nino (2018) Pôrodnosť a úmrtnosť v Srbsku 1842–1910. Historická Demografie, 42 (1). pp. 65-78. ISSN 0323-0937

Delić, Nino (2014) Srpsko pravoslavno stanovništvo Dalmacije i Vojne krajine (1828-1848): broj, natalitet, mortalitet, nupcijalitet, prirodni i mehanički priraštaj. Srpske studije, 5. pp. 55-77. ISSN 2217–5687

Delić, Nino (2014) Stanovništvo Vojne krajine 1831. godine. Verska struktura, natalitet, mortalitet, nupcijalitet. Zbornik Matice srpske za istoriju, 90. pp. 55-69. ISSN 0352-5716

Delić, Nino (2016) Sumarni popis vojnih komuniteta Pančevo i Bela Crkva za 1812. i 1813. godinu. Mešovita građa=Miscellanea, 37. pp. 67-84. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2011) „Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Tabele za statistiku Austrijske Carevine) 1828-1848, kao izvor za istoriju srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji. Srpske studije, 2. pp. 181-208. ISSN 2217-5687

Delić, Nino (2020) „Vlachs” in the Census of the Metropolitanate of Karlovici in 1821: Arad, Timișoara and Vršac Eparchies. Anuarul institutului de istorie “George Bariţiu” : in Cluj-Napoca – Yearbook of „George Bariţiu” Institute of history of Cluj-Napoca – Series historica 59. pp. 163-177. ISSN 2344-2093

Jakovljević, Aleksandar and Isailović, Neven (2013) Popis nahije Kosovo iz 1574. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 25-70. ISSN 0350-5650

Jakovljević, Aleksandar and Isailović, Neven (2021) Popis nahije Nečven iz 1574. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 42. pp. 81-143. ISSN 0350-5650

Jakovljević, Aleksandar and Isailović, Neven (2013) Popis nahije Petrovo polje iz 1574. godine. Inicijal, 1. pp. 255-290. ISSN 2334-8003

Jovanović, Gordana and Katić, Srđan and Jakovljević, Aleksandar (2017) Srpska ženska imena na početku 16. veka (na osnovu popisa Smederevskog sandžaka iz 1516. godine). Južnoslovenski filolog, 73 (1-2). pp. 33-75. ISSN 0350-185x

Katić, Srđan and Katić, Tatjana (2017) Naselja i stanovništvo Gokčanice u srednjem i ranom novom veku. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 65 (2). pp. 403-419. ISSN 0350-0861

Katić, Tatjana (2018) Osmanizovanje srednjovekovnog grada: Urbani i demografski razvoj Prizrena od polovine 15. do kraja 16. veka. Istorijski časopis, 67. pp. 103-142. ISSN 0350-0802

Katić, Tatjana (2015) Selo Ajnovce i nahija Kremenat u turskim defterima 15. i 16. veka. Kosovsko-metohijski zbornik, 6. pp. 151-164. ISSN 0354-284X

Radosavljević, Jelena N. (2014) Demografske prilike u selu Čenej od 1779. do 1800. godine. Srpske studije, 5. pp. 35-53. ISSN 5

Radović, Danijel and Delić, Nino (2021) Statistički podaci o stanovništvu Bosne i Hercegovine prema popisu 1851/52. godine iz zaostavštine pruskog konzula u Sarajevu Ota Blaua. Mešovita građa (Miscellanea), 42. pp. 161-176. ISSN 0350-5650

Točanac Radović, Isidora (2013) Bačka eparhija u drugoj polovini XVIII veka. Reformisanje mreže parohija. Zbornik Matice srpske za istoriju, 87. pp. 87-108. ISSN 0355-5716

Točanac Radović, Isidora (2012) Parohije i sveštenstvo Gornjokarlovačke eparhije 1772. godine: I – Karlovački generalat. Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 183-197. ISSN 0350-5650

Točanac Radović, Isidora (2013) Parohije i sveštenstvo Gornjokarlovačke eparhije 1772. godine: II – Banska krajina. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 131-147. ISSN 0350-5650

Točanac Radović, Isidora (2022) Pravoslavna zajednica i parohija u Rijeci u 18. veku. Zbornik o Srbima u Hrvatskoj. pp. 49-77. ISSN 0353-5967

Točanac Radović, Isidora (2016) Reforma mreže prohija u Pakračkoj eparhiji tokom druge polovine XVIII veka. Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 10. pp. 49-70. ISSN 0353-5967

Vuletić, Aleksandra (2012) Censuses in 19th century Serbia: inventory of preserved microdata. Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) Workig paper WP 2012–018. pp. 1-25.

Vuletić, Aleksandra (2019) Demografski kapaciteti Kragujevca kao prestone varoši. Šumadijski anali. pp. 11-29. ISSN 1451-9569

Vuletić, Aleksandra (2022) Mortalitet muškaraca i žena u Srbiji 1862–1910. Istorijski časopis, 71. pp. 411-431. ISSN 0350-0802

Vuletić, Aleksandra (2016) Prirodno kretanje stanovništva Srbije pred početak demografske tranzicije. Srpske studije, 7. pp. 203-220. ISSN 2217–5687

Vuletić, Aleksandra (2022) Smrtnost žena na porođaju u statistici mortaliteta Srbije 1888-1910. Zbornik Matice srpske za istoriju, 106 ((2)). pp. 45-60. ISSN 0352-5716

Vuletić, Aleksandra (2011) Stanovnici Šapca 1819. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. ISSN 0350-5650

Vuletić, Aleksandra (2016) Starosna struktura stanovništva Srbije u 19. veku. Zbornik Matice srpske za istoriju, 94. pp. 59-72. ISSN 0352–5716

Book Section

Delić, Nino (2019) Austrijsko dunavsko parobrodarsko društvo (DDSG) u prvoj polovini 19. veka: ciljevi, politike i rezultati. In: PINUS zapisi (9–10), Dunavom kroz Đerdapsku klisuru: zbornik radova sa naučnog skupa Istorija plovidbe Đerdapskom klisurom. Muzej nauke i tehnike, Beograd, pp. 51-76. ISBN 978-86-82977-79-7

Delić, Nino (2020) Demografski razvoj srpskog stanovništva u Ugarskoj u drugoj polovini 19. veka. In: Na granici hrišćanske Evrope: Poglavlja iz hiljadugodišnjeg mađarsko-srpskog suživota. Forum, Novi Sad, pp. 122-135. ISBN 978-86-323-1139-8

Delić, Nino (2023) Nineteenth-century urbanization in the south-east of the Kingdom of Hungary: demographic dynamics, ethnic and religious composition of urban population. In: History of Urbanization in Europe : Collection of Articles of the III International Scientific Conference. Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), Institute of History Belgrade, Nizhny Novgorod, pp. 71-79. ISBN 978-5-528-00541-6

Delić, Nino (2018) Pirot i Pirotska kaza od polovine 19. veka do oslobođenja. Upravni sistem, demografska i privredna statistika. In: Pirot – od turske kasabe do modernog grada, preko Berlina i Versaja: Zbornik radova. Istorijski arhiv u Pirotu, Pirot, pp. 21-34. ISBN 978-86-80412-06-1

Delić, Nino (2019) Urbanizacija naroda? Demografski razvoj srpske gradske populacije u drugoj polovini 19. veka – statistički pregled. In: Urbanizacija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Istorijski institut Beograd – Zbornik radova knj. 40 . Istorijski institut Beograd; Državni univerzitet za arhitekturu i građevinu Nižnji Novgorod (NNGASU), Beograd - Nižnji Novgorod, pp. 167-196. ISBN 978-86-7743-134-1

Delić, Nino (2020) A szerb lakosság demográfiai fejlődése Magyarországon a XIX. Század második felében. In: A keresztény Európa határán : fejezetek az ezeréves magyar-szerb együttélés történetéből, szerkesztette Hornyák Árpád. Forum, Novi Sad, pp. 155-169. ISBN 978-86-323-1138-1

Garić Petrović, Gordana (2020) Some regional specificities of agricultural production in Serbia: old districts and liberated areas in light of statistical data (1878-1912). In: War, Peace and Nation-Building (1853-1918). Collection of Works, vol. 43 . The Institute of History (Belgrade) and Sapienza University of Rome, Research center CEMAS (Roma), pp. 373-407. ISBN 978-86-7743-140-2

Garić Petrović, Gordana (2022) Statistički podaci o deci u Srbiji na kraju 19. i početku 20. veka. In: Antropologija sporta, igara i detinjstva. Zbornik radova u čast dr Aleksandra Krela (1968–2021). Univerzitet u Beogradu. Filozofski fakultet, Beograd, pp. 87-110. ISBN 978-86-6427-241-4

Jovanović, Gordana and Katić, Tatjana and Jakovljević, Aleksandar (2012) Poređenje hrišćanskih i slovenskih imena u dečanskoj oblasti na osnovu turskog popisa iz 1485. godine i dečanskih hrisovulja. In: Dečani u svetlu arheografskih istraživanja. Zbornici radova . Narodna biblioteka Srbije, Beograd, pp. 267-284. ISBN 978-86-7035-280-3

Katić, Tatjana (2017) Administrative Division, Settlements and Demographics in the First Centuries of Ottoman Rule. In: Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija: history, identity, vulnerability, protection. Serbian Academy of Sciences and Arts - SASA, Belgrade, pp. 41-48. ISBN 978-86-7025-7580

Vuletić, Aleksandra (2018) Demografske karakteristike stanovništva novih okruga u vreme prisajedinjenja Kneževini Srbiji. In: Pirot - od turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Vesrsaja. Istorijski arhiv, Pirot, pp. 129-140. ISBN 978-86-80412-06-1

Vuletić, Aleksandra (2023) Demografski kapaciteti Karanovca/Kraljeva 1834–1910. In: Kraljevo – grad i ljudi. Istorijski institut; Istorijski arhiv Kraljevo, Beograd; Kraljevo, pp. 93-110. ISBN 978-86-7743148-8

Vuletić, Aleksandra (2020) Demographic statistics as a means of national representation in Serbia in the second half of the 19th century. In: War, peace and Nation-Building (1853–1918). Institute of History; Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, Belgrade; Roma, pp. 357-371. ISBN 978-86-7743-140-2

Vuletić, Aleksandra (2015) Od poreskih spiskova do prvog popisa stanovništva i imovine. Ovladavanje ljudskim i materijalnim resursima u oslobođenoj Srbiji (1815–1834). In: Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije. Istorijski institut; Međuopštinski istorijski arhiv, Beograd; Čačak, pp. 151-165. ISBN 978-86-7743-116-7

Vuletić, Aleksandra (2017) Statistika u službi državne uprave i unapređenja narodnog blagostanja u Srbiji, 19. veka. In: Država i politike upravljanja (18–20. vek). Istorijski institut, Beograd, pp. 227-246. ISBN 978-86-7743-120-4

Book

Katić, Tatjana (2020) Vojnučki defter iz 1455. godine za sandžake Kruševac, Vučitrn, Prizren i vilajete Zvečan, Jeleč, Ras, Senice i Hodided. Istorijski institut, Beograd. ISBN 978-86-7743-142-6

This list was generated on Sun Jun 23 04:38:47 2024 UTC.