Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 104.

Amedoski, Dragana (2013) Društveno-ekonomski odnosi u Kruševačkom sandžaku od sredine XV do kraja XVI veka. Doctoral thesis, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet.

Amedoski, Dragana (2013) Kasaba Kruševac 1584. godine (fragment iz opširnog popisa Kruševačkog sandžaka). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 67-80. ISSN 0350-5650

Amedoski, Dragana and Garić Petrović, Gordana (2013) Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center: Case of Kruševac (Alaca Hisâr). In: Contemporary research in Turkologie and Eurasian studies: a festschrift in honor of professor Tasin Gemil on the occasion of 70th birthday. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 389-402. ISBN 978‐973‐595‐622‐6

Amedoski, Dragana and Zulfija, Kočak (2013) Raspodela nuzula u kadilucima Rumelije za osmanski pohod na Ugarsku 1543. godine. Vojno-istorijski glasnik, 1. pp. 227-248. ISSN 0042-8442

Blažić Pejić, Jovana and Ivanovna, Jekatarina Vladimirovna (2013) Prepiska mitropolita Mihaila i grofice A. D. Bludove o događajima u Srbiji 1868. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 193-218. ISSN 0350-5650

Bulić, Dejan (2013) Crkva u Šumniku novi pogled na datovanje. Istorijski časopis, 62. pp. 47-78. ISSN 0350-0802

Bulić, Dejan (2013) The Fortifications of the Late Antiquity and the Early Byzantine period on the later territory of the South-Slavic principalities, and their re-occupation. In: The World of the Slavs – Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). Institute of History, Belgrade, pp. 137-233. ISBN 978-86-7743-104-4

Bulić, Dejan and Aleksić Čevrljaković, Marija (2013) Novi rezultati istraživanja u blizini Prijepolja – Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta Gradina-Čadinje. In: Rezultati novih arheoloških istraživanja u severozapadnoj Srbiji i susednim teritorijama. Srpsko arheološko društvo; Zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd; Valjevo, pp. 213-224. ISBN 978-86-913229-6-0

Bulić, Dejan and Arsić, Radivoje and Pecikoza, Vladimir (2013) Gradina starijeg gvozdenog doba Vito iz sela Brezovice kod Valjeva. In: Rezultati novih arheoloških istraživanja u severozapadnoj Srbiji i susednim teritorijama. Srpsko arheološko društvo; Zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd; Valjevo, pp. 125-131. ISBN 978-86-913229-6-0

Bulić, Dejan and Tripković, Boban and Cerović, Momir (2013) Kulturno nasleđe SZ Srbije: lokaliteti tipa „obrovac“ četrdeset godina kasnije. In: Rezultati novih arheoloških istraživanja u severozapadnoj Srbiji i susednim teritorijama. Srpsko arheološko društvo; Zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd; Valjevo, pp. 45-56. ISBN 978-86-913229-6-0

Crnčević, Dejan (2013) The Architecture of Cathedral Churches on the Eastern Adriatic Coast at the Time of the First Principalities of South Slavs (9th – 11th Centuries). In: The World of the Slavs. Studies on the Eastern, Western and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.). Monographs (64). Istorijski institut Beograd, Beograd, pp. 37-136. ISBN 978-7743-104-4

Crnčević, Dejan (2013) Kameni stupčić oltarske pregrade iz manastira Svetog Arhangela Mihaila na Prevlaci. Starinar, 63. pp. 153-171. ISSN 0350-0341

Cvijanović, Irena R. (2013) The Typology of Early Medieval Settlements in Bohemia, Poland and Russia. In: The World of the Slavs: Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). Institute of History, Belgrade, pp. 289-344. ISBN 978-86-7743-104-4

Delić, Nino (2013) Pravoslavno stanovništvo Dalmacije prema popisima Srpske pravoslavne crkve (1835-1850). Zbornik Matice srpske za istoriju, 87. pp. 109-128. ISSN 0352-5716

Dragosavljević, Vasilije (2013) Ideološki uticaji evropskog fašizma na JNP Zbor (1934-1940). In: Istraživanja mladih saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije. Biblioteka Tribina INIS-a ; (1). Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, pp. 93-109. ISBN 978-86-7005-118-8

Dragosavljević, Vasilije (2013) Savremena srpska istoriografija o jugoslovenskoj desnici u međuratnom preiodu. In: Humanizacija univerziteta: zbornik radova. Nauka i savremeni univerzitet (2). Univerzitet u Nišu, Niš, pp. 514-523. ISBN 978-86-7379-298-9

Fostikov, Aleksandra (2013) Akt monahinje Jevgenije o razrešenju računa Marina Lebrovića: 1402, maj 23. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 15-24. ISSN 0350–5650

Fostikov, Aleksandra (2013) Akt o razrešenju računa Marina Lebrovića (1399, januar 30, Kruševac). Stari srpski arhiv, 12. pp. 101-110. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra (2013) Zanatstvo srednjovekovne Srbije u svetlu tri povelje iz 14. veka. Beogradski istorijski glasnik, 4. pp. 51-69. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2013) Dubrovačko pismo gospođi Jevgeniji (kneginji Milici) o dugovima Đerđaša i Novaka Maćedona. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 7-14. ISSN 0350-5650

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2013) Dva pisma bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića Dubrovčanima. Građa o prošlosti Bosne, 6. pp. 89-102. ISSN 1840-3778

Garić Petrović, Gordana (2013) Poljoprivreda u oblastima oslobođenim 1912. i 1913. godine prema pisanju Težaka i Zemljoradničke zadruge. In: Međunarodni tematski zbornik Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao (Povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije 1912). Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, pp. 429-450. ISBN 978-86-7379-289-7

Garić Petrović, Gordana (2013) Popis stanovnika Starog Bečeja iz 1744. godine. Mešovita građa, 34. pp. 103-119. ISSN 0350-5650

Garić Petrović, Gordana (2013) Urbarijalna regulacija Sent Tomaša 1771. godine. Mešovita građa, 34. pp. 121-129. ISSN 0350-5650

Garić Petrović, Gordana and Amedoski, Dragana (2013) Stanovništvo i naselja nahije Petrus u 16. veku. Istorijski časopis, 62. pp. 117-137. ISSN 0350-0802

Ilić Mandić, Jelena (2013) ,,Crkva zvana Manastir” Dejanovac i pitanje školovanja pravoslavne dece u Gradiškoj regimenti polovinom 18. veka. Zbornik Matice srpske za istoriju, 88. pp. 25-45. ISSN 0352-5716

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2013) Priznanica hercega Petra Balše Kosače i njegovih poslanika o prijemu Konavoskog dohotka od Dubrovčana. Građa o prošlosti Bosne, 6. pp. 131-147. ISSN 1840-3778

Ivanović, Miloš (2013) Pismo Dubrovčana čelniku Miljanu. Stari srpski arhiv, 12. pp. 111-119. ISSN 1451-3072

Ivanović, Miloš (2013) Srednjovekovni vlasteoski posedi u kruševačkom kraju. Župski zbornik, 8. pp. 7-22. ISSN ISSN 1452-4945

Ivanović, Miloš (2013) Vlastela Države srpskih despota. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Jakovljević, Aleksandar and Isailović, Neven (2013) Popis nahije Kosovo iz 1574. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 25-70. ISSN 0350-5650

Jakovljević, Aleksandar and Isailović, Neven (2013) Popis nahije Petrovo polje iz 1574. godine. Inicijal, 1. pp. 255-290. ISSN 2334-8003

Jovanović, Vladimir (2013) “Good” Turks and “Evil” Ones: Multiple Perspectives on the Turkish Community Reflected in Serbian Sources of the Early Nineteenth Century. In: El Prezente Studies in Sephardic Culture. Moshe David Gaon Center for Ladino Culture Ben-Gurion University of the Negev; Faculty of Philosophy, Beer-Sheva; Belgrade, pp. 77-94. ISBN 978-965-91164-4-7

Katić, Srđan (2013) Zakupi rudnika i hasova Žežne iz 1585/6. i 1591/2. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 85-102. ISSN 0350-5650

Katić, Srđan and Popović, Bojan (2013) Smederevska varoš od 1459. godine do kraja 16. veka. Istorijski časopis, 62. pp. 79-115. ISSN 0350-0802

Katić, Tatjana (2013) The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi - OTAM, 33. pp. 113-138. ISSN 1019-469X

Komatina, Ivana (2013) Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet.

Komatina, Ivana (2013) Dve povelje humskog kneza Andreja Dubrovčanima. Stari srpski arhiv, 12. pp. 9-19. ISSN 1451-3072

Krestić, Petar V. (2013) O radu Srpskog privrednog društva Privrednik među Srbima iz Ugarske. In: Spomenica dr Danice Milić. Istorijski institut, Beograd, pp. 219-231. ISBN 978-86-7743-105-1

Krestić, Petar V. (2013) Testament Milana Đ. Milićevića. Zbornik Matice srpske za istoriju, 87. pp. 129-135. ISSN 0352-5716

Krestić, Petar V. and Bubalo, Đorđe (2013) Vladari Srbije. Mladinska knjiga, Beograd. ISBN 978-86-7928-385-6

Krstić, Aleksandar (2013) Novi podaci o vojvodi Milošu Belmuževiću i njegovoj porodici. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 1. pp. 161-185. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar (2013) Pismo despota Stefana Lazarevića svojim ugarskim službenicima o pravima pavlinskog manastira Svetog Lavrentija kod Budima (Budim, 1424, jun 15). Stari srpski arhiv, 12. pp. 133-143. ISSN 1451–3072

Krstić, Aleksandar (2013) „Verbeci Stefan (Ištvan)“; „Vilagoš“; „Vladislav (Laslo) Rozgonji“; „Vlaška (srednji vek)“; „Vratković Margarita (Marija)“; „Vratković Pavle Rac“; „Vračalić Petar“; Vrlić Subota; „Vuk Belmužević (I)“; „Vuk Belmužević (II)“. In: Srpska enciklopedija, tom II, (V – Všetečka). SANU, Zavod za udžbenike, Beograd, pp. 272-851. ISBN 978-86-7946-121-6

Milićević J., Milić (2013) Četnička akcija neposredno pre objave i tokom prvih dana Srpsko-turskog rata 1912. godine. In: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao (Povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije 1912). Filozofski fakultet, Niš, pp. 221-234. ISBN 978-86-7379-290-3

Milićević J., Milić and Mladenović, Božica (2013) Balkanski ratovi u srpskoj ilustrovanoj periodici. In: Balkanski ratovi 1912/1913: nova viđenja i tumačenja. Zbornici radova, 26 . Istorijski institut, Beograd, pp. 425-448. ISBN 978-86-7743-103-7

Miljković Katić, Bojana (2013) Modifikovanje tradicije rudarskih patrona u Srbiji XIX i XX veka. In: Spomenica dr Danice Milić. Zbornici radova (27). Istorijski institut, Beograd, pp. 195-204. ISBN 978-86-7743-105-1

Miljković Katić, Bojana (2013) Seosko profesionalno zanatstvo Kneževine Srbije (1834–1866). Istorijski časopis, 62. pp. 309-329. ISSN 0350-0802

Miljković Katić, Bojana and Ristić, Ljubodrag P. (2013) Borrowing for Construction of Railways and protection of Critical Infrastructures in the Kingdom of Serbia (1881–1895). In: National Critical Infrastructure Protection. Regional Perspective. Univerzity of Belgrade – Faculty of Security Studies, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, [Beograd], pp. 415-424. ISBN 978-86-84069-84-1

Petrović, Vladeta (2013) Terrestrial Communications in Late Antiquity and Early Middle Ages in the Western Part of the Balkan Peninsula. In: The World of the Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.). Monographs (64). The Institute of History Belgrade, Belgrade, pp. 235-287. ISBN 978-86-7743-104-4

Popović, Radomir J. (2013) Ideal nezavisnosti i nužnost autonomije, Nastanak novovekovne srpske države 1788/1804–1833. godine. In: Dva veka moderne srpske diplomatije. Balkanološki institut SANU i Institut za evropske studije, Beograd, pp. 69-88. ISBN 978–86–7179–079–6

Popović, Radomir J. (2013) Projekt ustava Srbije Matije Bana iz 1846. godine. Mešovita građa//Miscellanea, 34. pp. 149-171. ISSN 0350–5650

Popović, Radomir J. (2013) Tatomir Milovuk. Spomenica istorijskog arhiva „Srem”, 12. pp. 13-34. ISSN 1451–3676

Popović, Radomir J. (2013) Šuma Kitog. Museum. Godišnjak Narodnog muzeja u Šapcu, 14. pp. 67-84. ISSN 1450–8540

Radičević, Dejan and Crnčević, Dejan (2013) Archeological Record of the Christianization of the Area of Central Balkans in the Period 9th – 11th Centurie. In: Saint Emperor Constantine and Christianity. Book of Abstracts (International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan, 31 May – 2 June 2013). Centre of Church Studies, Niš, p. 162. ISBN 978-86-84105-40-2

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Aksentije III Petrov Češmedžijev, hercegovački mitropolit. Istraživanja, 24. pp. 267-284.

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Crkvene prilike u Staroj Srbiji od ukidanja Pećke patrijaršije do Velike istočne krize (1766–1878). In: Istorija i značaj Prizrenske bogoslovije : (povodom 140 godišnjice od osnivanja). Filozofski fakultet, Prizrenska bogoslovija Sv. Kirila i Metodija, Centar za crkvene studije, Niš, pp. 9-29. ISBN 978-86-7379-277-4

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Mitropoliti bugarskog porekla u pravoslavnim eparhijama u Bosni i u Hercegovini (1766–1880). Srpske studije=Serbian Studies, 4. pp. 39-59. ISSN 2217-5678

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Nekoliko izvora o Pljevaljskom kraju i Hercegovačkoj mitropoliji pod duhovnom vlašću Vaseljenske patrijaršije (1766–1878) : metodološki pristup njihovoj analizi. Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja, 8-9. pp. 145-154. ISSN 1450-8559

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Nekoliko izvora o pljevaljskom kraju i Hercegovačkoj mitropoliji pod duhovnom vlašću Vaseljenske patrijaršije (1766–1878)(metodološki pristup njihovoj analizi). Glasnik Zavičajnog muzeja. pp. 145-154. ISSN 1450-8559

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Simo Sokolov i srpska emigracija u Bugarskoj 1883–1886. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 233-267. ISSN 0350-5650

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Užice, grad i nahija – okružje u vremenu straha (1788–1862). Istorijski arhiv Užice, Užice. ISBN 978-86-82445-32-6

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Užice, the Varosh and the Nahiya in the Times of Fear (1804–1862). Etudes Balkaniques, 3-4 (LIX). pp. 95-128. ISSN 2534-8574

Radosavljević, Nedeljko V. (2013) Vikarni episkopi Dabrobosanske mitropolije (1766–1878). Istorijski časopis, 62. pp. 161-192. ISSN 0350-0802

Rastović, Aleksandar P. (2013) Britanska percepcija Beograda : modernizacija u XIX veku. Limes plus, 2. pp. 27-39. ISSN 1820-0869; 2406-2871

Rastović, Aleksandar P. (2013) Britanska politika prema Srbiji u Prvom balkanskom ratu. In: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao : (povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije 1912). Filozofski fakultet, Niš, pp. 73-87. ISBN 978-86-7379-289-7

Rastović, Aleksandar P. (2013) Britanska štampa o uspesima srpske vojske u Prvom balkanskom ratu. In: Balkanski ratovi 1912/1913: nova viđenja i tumačenja. Istorijski institut, Beograd, pp. 253-262. ISBN 978-86-7743-103-7

Rastović, Aleksandar P. (2013) Drama jedne civilizacije. Letopis Matice srpske, 4 (189). pp. 550-556. ISSN 0025-5939

Rastović, Aleksandar P. (2013) Engleske humanitarne misije u Srbiji tokom i posle završetka Prvog svetskog rata. In: Along Clios Ways…Topical Problems of Modern Historical Science. Faculty of Education, University of Primorska, Koper, pp. 117-135. ISBN 978-961-6917-03-2

Rastović, Aleksandar P. (2013) Englezi o bunama u Kneževini Srbiji 1842–1844. godine. Istorijski časopis, 62. pp. 229-243. ISSN 0350-0802

Rastović, Aleksandar P. (2013) Istorija 19. i 20. veka u novim udžbenicima osnovnih i srednjih škola. In: Humanizacija Univerziteta : tematski zbornik radova. Filozofski fakultet, Niš, pp. 366-375. ISBN 978-86-7379-297-2

Rastović, Aleksandar P. (2013) Meri Daram i Rebeka Vest o kulturnoj baštini Kosova i Metohije. In: Kulturno nasleđe Kosova i Metohije : istorijske tekovine Srbije na Kosovu i Metohiji i izazovi budućnosti. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet u Prištini, Beograd, pp. 415-424. ISBN 978-86-6349-014-7

Rastović, Aleksandar P. (2013) Osnivanje i rad Englesko-srpskog dečjeg doma u Nišu između dva svetska rata. Bratstvo, 16. pp. 191-206. ISSN 1451-2386

Rastović, Aleksandar P. (2013) Progoni profesora Prizrenske bogoslovije u izveštajima engleskih konzula. In: Istorija i značaj Prizrenske bogoslovije : (povodom 140. godišnjice od osnivanja). Filozofski fakultet, Prizrenska bogoslovija Sv. Kirila i Metodija, Centar za crkvene studije, Niš, pp. 67-75. ISBN 978-86-7379-277-4

Rastović, Aleksandar P. (2013) Prosveta i kultura kao faktor povezivanja Srbije i Republike Srpske. Politeia, 6 (III). pp. 113-120. ISSN 2232-9641; 2566-2805

Ravić, Ivana (2013) Dve povelje humskog kneza Andreje Dubrovčanima. Stari srpski arhiv, 12. pp. 9-19. ISSN 1451-3072

Rudić, Srđan (2013) Balšići i Dubrovnik, prilog poznavanju pravnih odnosa. Istorijski časopis, 62. pp. 35-46. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2013) Potvrde braće Dragišić da su podigli svoj deo od poklada Sandalja Hranića, (I) Dubrovnik, 1437, 20. april; (II) Hum, 1438, 20. jul; (III) Hum, 1438, 20. Jul. Građa o prošlosti Bosne, 6. pp. 103-117. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan and Todorović, Jelena (2013) Testament Klare, supruge vojvode Petra Pavlovića. Zbornik Matice srpske za istoriju, 88. pp. 93-100. ISSN 0355-5716

Stijović, Milun (2013) Kosovo i Metohija uoči Balkanskog rata. In: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine : Društveni i civilizacijski smisao (povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije 1912). Filozofski fakultet, Niš, pp. 235-246. ISBN 978-86-7379-289-7

Stijović, Milun (2013) Mentalitet Srba na Kosovu i Metohiji uoči oslobođenja od turske vladavine. In: Kosovo i Metohija u kontekstu balkanskih naroda i država. Istorija. Priština, Leposavić, Priština; Leposavić, pp. 121-131. ISBN 978-86-89025-26-2

Stijović, Milun (2013) O uređenju srpskih narodnih škola u Turskoj uoči Prvog balkanskog rata. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 279-297. ISSN 0350-5650

Stijović, Milun and Stijović, Rada (2013) Onomastika devet dečanskih sela. Kosovsko-metohijski zbornik, 4. pp. 235-271. ISSN 3054-284X

Stijović, Milun and Stijović, Rada (2013) Skupljači narodnog blaga Resave. In: Mitološki zbornik. Centar za mitološke studije Srbije, Narodna biblioteka „Resavska škola“; Narodna biblioteka „Radoje Domanović“, Rača, pp. 265-277. ISBN 978-86-83829-49-1

Stojić, Biljana (2013) Misija Crvenog krsta u Balkanskim ratovima (1912–1913). In: Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura. 4, zbornik radova / ur. Nadežda Pedović. Zaječar : Istorijski arhiv „Timočka krajina“, pp. 153-163. ISBN 978-86-844483-23-4

Stojić, Biljana (2013) Prvi balkanski rat u očima francuskog javnog mnjenja. In: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine. Društveni i civilizacijski smisao (povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije 1912) : međunarodni tematski zbornik. 1 ( ur.) Aleksandar Rastović. Niš : Filozofski fakultet, pp. 341-355. ISBN 978-86-7379-289-7

Stolić, Ana (2013) Od politike ka novim naučnim disciplinama: ženska i rodna istorija. Koncepti o ženskoj emancipaciji krajem 19. i početkom 20. veka u srpskoj istoriografiji. In: Humanizacija univerziteta: tematski zbornik. Tom 1. Biblioteka Naučni skupovi / [Filozofski fakultet, Niš] ; tom 1 . Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, pp. 376-387. ISBN 978-86-7379-297-2

Tatić, Uroš (2013) Francuska i Srbija i rat za ujedinjenje Italije. Vojno-istorijski glasnik, 2/2012. pp. 23-46. ISSN 0042-8442

Tatić, Uroš (2013) Ilija Garašanin i Francuska. Istorijski časopis, 62. pp. 245-275. ISSN 0350-0802

Tatić, Uroš (2013) Ipolit Monden u Srbiji. Prvi boravak (1853-1855). Vojno-istorijski glasnik, 1/2013. pp. 71-79. ISSN 0042-8442

Tatić, Uroš (2013) Stav Francuske prema isporuci oružja Srbiji 1862. godine. Vojno-istorijski glasnik, 1/2012. pp. 21-35. ISSN 0042-8442

Točanac Radović, Isidora (2013) Bačka eparhija u drugoj polovini XVIII veka. Reformisanje mreže parohija. Zbornik Matice srpske za istoriju, 87. pp. 87-108. ISSN 0355-5716

Točanac Radović, Isidora (2013) Parohije i sveštenstvo Gornjokarlovačke eparhije 1772. godine: II – Banska krajina. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 131-147. ISSN 0350-5650

Uzelac, Aleksandar (2013) Počeci Nogajeve vlasti u zapadnoj stepi i na Donjem Dunavu. Istorijski časopis, 62. pp. 11-34. ISSN 0350-0802

Uzelac, Aleksandar (2013) Srbija i Mamelučki Egipat tokom XIII i XIV veka. Beogradski istorijski glasnik, 4. pp. 23-37. ISSN 2217-4338

Uzelac, Aleksandar and Radovanović, Bojana (2013) Crkvena i svetovna politika kralja Milutina prema zapadnim silama – nekoliko novih zapažanja. In: Sveti car Konstantin i hrišćanstvo. Centar za crkvene studije, Niš, pp. 593-608. ISBN 978-86-84105-38-9

Vuletić, Aleksandra (2013) Da li samo dobar muž može da bude dobar vladar? Razvod kralja Milana i javno mnjenje. Zbornik Matice srpske za istoriju, 86. pp. 21-32. ISSN 0355-5716

Vučetić, Biljana (2013) Amerikanci o Srbiji u Balkanskim ratovima. In: Balkanski ratovi 1912/1913: nova viđenja i tumačenja. Zbornik radova / Istorijski institut, Beograd ; knj. 26 . Istorijski institut Beograd, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, pp. 263-274. ISBN 978-86-7743-103-7

Šaljić Ratković, Jovana (2013) Islamska zajednica Srbije, prvih deset godina (1868–1877). Istorijski časopis, 62. pp. 345-359. ISSN 0350-0802

Šaljić Ratković, Jovana (2013) Kulturna politika Turske : obnova veličanstvenog stoleća. In: Turska regionalna sila. Institut za evropske studije, Beograd, pp. 46-55. ISBN 978-86-82057-45-1

Šaljić Ratković, Jovana (2013) Muslimani u oslobođenju Srbije 1912/1913: od mita do stvarnosti. In: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao (Povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije 1912). Filozofski fakultet Niš, Niš, pp. 325-339. ISBN 978-86-7379-289-7

Šaljić Ratković, Jovana (2013) Obnova beogradske Bajrakli džamije 1868. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 219-232. ISSN 0350-5650

Živković, Tibor and Petrović, Vladeta and Uzelac, Aleksandar and Kunčer, Dragana (2013) Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Anonimov Opis istočne Evrope : kritičko izdanje teksta na latinskom jeziku, prevod i filološka analiza Dragana Kunčer. Izvori za srpsku istoriju; knj. 13. Latinski izvori, knj. 2 . Istorijski institut Beograd, Beograd. ISBN 978-86-7743-102-0

Živojinović, Dragić (2013) Horizma bugarskog cara Jovana Asena II Dubrovniku. Inicijal: časopis za srednjovekovne studije, 1. pp. 229-239. ISSN 2334–0803

This list was generated on Thu Jun 20 18:58:09 2024 UTC.