Items where Author is "Fostikov, Aleksandra"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 60.

Article

Fostikov, Aleksandra (2023) Communication with AI, communication between AIs – field tests. Review of the National Center for Digitization (Преглед Националног центра за дигитализацију), 43. pp. 67-77. ISSN 1820-0109

Fostikov, Aleksandra (2023) First impressions on using AI powered chatbots, tools and search engines: ChatGPT, Perplexity and other - possibilities and usage problems Прве импресије о коришћењу чет ботова, алата и претраживача на бази АИ: ChatGPT, Perplexity и остали – могућности и проблеми употребе. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 42. pp. 1-11. ISSN 1820-0109

Fostikov, Aleksandra and Krstić, Aleksandar (2023) Tri isprave i pečat Dmitra Kraljevića. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 11. pp. 215-236. ISSN 2334-8003

Fostikov, Aleksandra (2022) Pismo hercega Stefana Vukčića Kosače kojim potvrđuje prijem 118 dukata koje mu je oporučio Benko Gundulić (pre 6. aprila 1449.). Građa o prošlosti Bosne, 15. pp. 139-149. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2022) Povelja monahinje kneginje Jevgenije manastiru Velikoj Lavri Sv. Atanasija na Svetoj Gori. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 10. pp. 151-168. ISSN 2334-8003

Fostikov, Aleksandra (2022) Protoindustrijalizacija kroz prizmu srpske srednjovekovne proizvodnje 14. i 15. veka. Istorijski časopis, 71. pp. 179-200. ISSN 0350-0802

Fostikov, Aleksandra (2021) Dva dokumenta vojvode i hercega Stefana Vukčića Kosače Dubrovniku o prijemu duga od Vlahuše Latiničića : I – 23. mart 1447. II [pre 29. oktobra] 1448. Građa o prošlosti Bosne, 14. pp. 187-203. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2021) Dvorski i manastirski kompleksi kao centri zanatstva u srednjovekovnoj Srbiji. Etnoantropološki problemi, 16 (4). pp. 1189-1206. ISSN 0353-1589

Fostikov, Aleksandra (2021) Organizacija zanatstva u urbanim centrima srednjovekovne Srbije. Istorijski časopis, 70. pp. 91-115. ISSN 0350-0802

Fostikov, Aleksandra (2021) Tri vojna spomena iz sela Mlanče. Natpisi i zapisi, 7. pp. 47-52. ISSN 2406-2766

Fostikov, Aleksandra (2020) Mesto zanatske radnje – tipologija zanatskih naselja u srednjovekovnoj Srbiji. Beogradski istorijski glasnik, 11. pp. 39-48. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra (2020) Mobilnost zanatlija na teritoriji srednjovekovne Srbije. Istorijski časopis, 69. pp. 81-97. ISSN 2406-2766

Fostikov, Aleksandra (2020) Spomeni-nadgrobnici sa groblja u Rudinama (Mlanča). Natpisi i zapisi, 6. pp. 77-85. ISSN 2406-2766

Fostikov, Aleksandra (2020) Četiri akta vojvode Ivaniša Pavlovića Dubrovniku o zakupu olovske carine, I – 27. januar 1447, II, III, IV – 7. mart 1449. Građa o prošlosti Bosne, 13. pp. 167-184. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2019) Mramornici iz Žiče – kamenari ili graditelji spomen obeležja? Crkvene studije, 16 (2). pp. 131-139. ISSN 1820-2446; on line 2783-1633

Fostikov, Aleksandra (2019) Spomeni – nadgrobnici u Donjem Lopižu. Natpisi i zapisi, 5. pp. 47-50. ISSN 2406-2766

Fostikov, Aleksandra (2018) Biljna sirovina i njena obrada na tlu srednjovekovne Srbije. Beogradski istorijski glasnik, 9. pp. 7-35. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra (2018) O Dušanovim poveljama o poklonu Livade i Paliokometice Hilandaru (Hil. 34 –I, II (!)), 1347/1348, 12. decembar - 12. maj (!). Stari srpski arhiv, 16. pp. 29-56. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra (2018) Razrešnica kralja Ostoje Dubrovniku o računu Palka Vučevića za carinu u Deževicama. Građa o prošlosti Bosne, 11. pp. 77-85. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2018) Spomeni – nadgrobnici krajputaši u Bratljevu. Natpisi i zapisi, 4. pp. 37-54. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2018) Ugovor o veridbi Vladislava II Nemanjića i Konstance Morozini: Venecija, 24. avgust 1293. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 39. pp. 7-45. ISSN 0350-5650

Mišić, Siniša and Fostikov, Aleksandra (2016) Dolina Radojne u srednjem veku. Mileševski zapisi, 11. pp. 31-39. ISSN 0354-6926

Fostikov, Aleksandra (2016) Na svetim vodama Lima : istraživanja Donjeg Polimlja 2014/2015. Mileševski zapisi, 11. pp. 341-357. ISSN 0354-6926

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2016) Povelјa kralјa Stefana Tomaša Dubrovčanima o slobodi trgovine. Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 85-100. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2016) Prilog „Leksikonu srpskog srednjeg veka“: O jarini, klašnjama, okroju i isporku. Beogradski istorijski glasnik, 7. pp. 53-62. ISSN 2217-4338

Mišić, Siniša and Fostikov, Aleksandra (2015) Nekoliko natpisa iz Podrinja. Natpisi i zapisi, 1. pp. 21-28. ISSN 2406-2766

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2015) Ugovor kralja Stefana Tomaša i kneza Nikole Trogiranina o zajedničkoj trgovini. Građa o prošlosti Bosne, 8. pp. 73-93. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2014) Digital Humanities or Digital Versus Humanities. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 24. pp. 19-23. ISSN 1820-0109

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2014) Digitization of the Historical Periodical Publications – IČ, BIG, MG – with Remarks about Specificities and Possibilities. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 24. pp. 50-54. ISSN 1820-0109

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2014) Isprava kralјa Stefana Tomaša kojom ovlašćuje Jakova Testu da povrati novac oplјačkan pod Sinjem. Građa o prošlosti Bosne, 7. pp. 85-101. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2014) Izveštaj sa istorijsko-geografskog rekognosciranja: Na svetim vodama Lima 2012–2013. Mileševski zapisi, 10. pp. 347-365. ISSN 0354-6926

Fostikov, Aleksandra and Petrović, Vladeta (2014) Prilog proučavanju vojne uloge zanatlija u srednjovekovnoj Srbiji. Beogradski istorijski glasnik, 5. pp. 59-69. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra (2014) Primena novih tehnologija u istorijskoj geografiji: aplikacija HGIS-a i njegove mogućnosti. Braničevski glasnik, 9. pp. 7-16. ISSN 1451–2599

Fostikov, Aleksandra (2014) Zbirna povelja Stefana Milutina i Stefana Dušana Hilandaru (1336/1340 – 1342(?)) – druga polovina XIV veka. Stari srpski arhiv, 13. pp. 79-144. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra (2013) Akt monahinje Jevgenije o razrešenju računa Marina Lebrovića: 1402, maj 23. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 15-24. ISSN 0350–5650

Fostikov, Aleksandra (2013) Akt o razrešenju računa Marina Lebrovića (1399, januar 30, Kruševac). Stari srpski arhiv, 12. pp. 101-110. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2013) Dubrovačko pismo gospođi Jevgeniji (kneginji Milici) o dugovima Đerđaša i Novaka Maćedona. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 7-14. ISSN 0350-5650

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2013) Dva pisma bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića Dubrovčanima. Građa o prošlosti Bosne, 6. pp. 89-102. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2013) Priznanica hercega Petra Balše Kosače i njegovih poslanika o prijemu Konavoskog dohotka od Dubrovčana. Građa o prošlosti Bosne, 6. pp. 131-147. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2013) Zanatstvo srednjovekovne Srbije u svetlu tri povelje iz 14. veka. Beogradski istorijski glasnik, 4. pp. 51-69. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2012) Akta o isplati dela Svetodmitarskog dohotka despotici Jeleni (Dubrovnik, 1463, maj 11 – Dubrovnik 1463, novembar 11). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 69-80. ISSN 0350-5650

Fostikov, Aleksandra (2012) Dubrovačko pismo velikom vojvodi Sandalju o isplati Mogoriša : 1406, novembar 20. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 55-61. ISSN 1840–3778

Fostikov, Aleksandra (2012) Izveštaj sa istorijsko-geografskog rekognosciranja Prijepolja i okoline. Mileševski zapisi, 9. pp. 413-423. ISSN 0354-6926

Fostikov, Aleksandra (2012) Kovački zanat na tlu srednjovekovne Srbije. Beogradski istorijski glasnik, 3. pp. 105-126. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra (2012) Potvrda velikog vojvode Sandalja o naplati drijevske carine : 1429, maj 12, Podkukanj. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 91-97. ISSN 1840–3778

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2012) Povelja gospodina Đurđa Brankovića kojom potvrđuje slobode građanima Debrecina (Bia, 1429, 5. maj). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 57-68. ISSN 0350–5650

Fostikov, Aleksandra (2012) Tri dokumenta o razrešenju računa Vukše Mišetića : 1405, septembar 12.; 1405, oktobar 2. Stari srpski arhiv, 11. pp. 123-133. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra and Janićijević, Stefana (2011) Reconnaissance, historical-geography and toponomy research of Toplica “land” with image modeling. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 18. pp. 67-75. ISSN 1820-0109

Book Section

Fostikov, Aleksandra (2023) Zanatstvo u doba kralja Milutina. In: Sveti kralj Milutin i njegovo doba : istorija, književnost, umetnost : tematski zbornik. Kalenić, Kragujevac, pp. 149-160. ISBN 978-86-6008-065-5

Fostikov, Aleksandra (2022) Crowdsourcing in history and digital humanities. In: Etno-kulturološki zbornik. Centar za turizam, kulturu i sport, Svrljig, pp. 221-230. ISBN 978-86-6233-466-4

Fostikov, Aleksandra (2021) Uticaj Sasa na razvoj zanatstva u srednjovekovnoj Srbiji. In: Između Podunavlja i Sredozemlja : tematski zbornik posvećen prof. dr Siniši Mišiću povodom njegovog 60. rođendana. Centar za crkvene studije Niš; Narodni muzej Požarevac, Požarevac; Niš, pp. 153-171. ISBN 978-86-84147-52-5

Aleksić, Vesna S. and Fostikov, Aleksandra (2020) Društvene posledice straha od epidemija kroz vekove. In: Doomsday, Kuga. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, pp. 11-35. ISBN Filološko-umetnički fakultet

Radisavljević, Dejan and Fostikov, Aleksandra (2019) Prilog proučavanju Juhora i Podjuhora – istorijsko geografsko rekognosciranje. In: Juhorske zore. Istorijski arhiv "Kruševac"; Udruženje za kulturu i umetnost Logos, Kruševac; Svojnovo, pp. 11-35. ISBN 978-86-80836-33-1

Mrgić, Jelena and Fostikov, Aleksandra (2017) Ženski glasovi Bosanskog kraljevstva na primeru dve Jelene – Jelene (Grube) i Jelene Nelipčić. In: Srpska kraljevstva u srednjem veku. Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju; Filozofski fakultet, Odsek za istoriju; Univerzitet, Cntar za vizantijsko-slovenske studije; Grad Kraljevo, Beograd; Novi Sad; Niš; Kraljevo, pp. 381-399. ISBN 978-86-6427-093-9

Fostikov, Aleksandra (2015) Zlatarski zanat u srednjovekovnoj Srbiji. In: Spomenica akademika Miloša Blagojevića (1930–2012). Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, Centar za istorijska istraživanja; Istorijski arhiv, Beograd, pp. 165-185. ISBN 978-86-6427-024-3

Petrović, Vladeta and Fostikov, Aleksandra (2014) Crkve i manastiri u poveljama knjeginje Milice. In: Kneginja Milica - monahinja Jevgenija i njeno doba : tematski zbornik radova sa naučnog simpozijuma održanog 12. septembra 2014. u Manastiru Ljubostinji. Narodni univerzitet Trstenik : Narodna biblioteka "Jefimija", Trstenik, Filozofski fakultet, Beograd, Trstenik, pp. 127-137. ISBN 978-86-918433-0-4

Fostikov, Aleksandra and Petrović, Vladeta (2014) Jevgenija monahinja kneginja. In: Vlast i moć - vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine : Zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 20. do 22. septembra 2013. godine u Kruševcu, Velikom Šiljegovcu i Varvarinu. Kruševac : Narodna biblioteka, Beograd : Centar za istorijsku geografiju, Filozofski fakultet - Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Kruševac, pp. 171-182. ISBN 978-86-82803-38-6

Fostikov, Aleksandra Strani uticaji na zanatstvo srednjovekovne Srbije. In: Značaj institucionalnih promena u ekonomiji Srbije kroz istoriju. Institut ekonomskih nauka, Beograd, pp. 201-211. ISBN 978-86-89465-67-9

Book

Fostikov, Aleksandra (2019) Zanatstvo srednjovekovne Srbije. Istorijski institut; Narodni muzej Požarevac, Beograd; Požarevac. ISBN 978-86-7743-137-2

Thesis

Fostikov, Aleksandra (2016) Zanatstvo u srednjovekovnoj Srbiji. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

This list was generated on Fri Jun 21 13:49:39 2024 UTC.