Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 88.

Amedoski, Dragana (2012) Alaca Hisar Sancağına Ait 1536 Tarihli Bir Vakıf Defteri. Belleten, 275. pp. 31-46. ISSN 0041-4255

Amedoski, Dragana and Garić Petrović, Gordana (2012) Vlasi nahije Petruš u popisu vlaha Smederevskog sandžaka iz 1528. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 33. 113-‚141. ISSN 0350-5650

Blažić Pejić, Jovana (2012) Moskovski slovenski komitet i školovanje srpskih i bugarskih pitomica (1876 – 1877). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 301-314. ISSN 0350-5650

Bulić, Dejan and Crnčević, Dejan (2012) Srednjovekovno utvrđenje na lokalitetu Gradina u Radaljevu kod Ivanjice. Istorijski časopis, 61. pp. 67-103. ISSN 0350–0802

Bulić, Dejan and Nikolić, Miloje (2012) Nadgrobni epitafi iz manastira Gračanica kod Valjeva. Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 37-56. ISSN 0350-5650

Cvijanović, Irena R. (2012) Abu Hamid o muslimanima u zemlji Slovena i južnoj Ugarskoj. Rad Muzeja Vojvodine, 54. pp. 119-130. ISSN 1450-6696

Cvijanović, Irena R. and Marinković, Mirjana O. (2012) Orijentalno prstenje iz zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu. Glasnik Etnografskog muzeja, 76. pp. 293-301. ISSN 0350-0322

Fostikov, Aleksandra (2012) Dubrovačko pismo velikom vojvodi Sandalju o isplati Mogoriša : 1406, novembar 20. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 55-61. ISSN 1840–3778

Fostikov, Aleksandra (2012) Izveštaj sa istorijsko-geografskog rekognosciranja Prijepolja i okoline. Mileševski zapisi, 9. pp. 413-423. ISSN 0354-6926

Fostikov, Aleksandra (2012) Kovački zanat na tlu srednjovekovne Srbije. Beogradski istorijski glasnik, 3. pp. 105-126. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra (2012) Potvrda velikog vojvode Sandalja o naplati drijevske carine : 1429, maj 12, Podkukanj. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 91-97. ISSN 1840–3778

Fostikov, Aleksandra (2012) Tri dokumenta o razrešenju računa Vukše Mišetića : 1405, septembar 12.; 1405, oktobar 2. Stari srpski arhiv, 11. pp. 123-133. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2012) Akta o isplati dela Svetodmitarskog dohotka despotici Jeleni (Dubrovnik, 1463, maj 11 – Dubrovnik 1463, novembar 11). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 69-80. ISSN 0350-5650

Ilić Mandić, Jelena (2012) Raspodela zemlje graničarima u Banatu – primeri naselja Idvor 1769. i Kovin 1771. godine. Srpske studije, 3. pp. 183-205. ISSN 2217-5687

Ilić Mandić, Jelena (2012) Urbar naselja Kovin (1771. godina). Mešovita građa, 33. pp. 199-229. ISSN 0350-5650

Isailović, Neven (2012) Povelja bana Prijezde I kojom dodeljuje župu Zemunik svojoj ćerki i zetu, sinu bana Stjepana III Babonića. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 9-25. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2012) Povelja gospodina Đurđa Brankovića kojom potvrđuje slobode građanima Debrecina (Bia, 1429, 5. maj). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 57-68. ISSN 0350–5650

Isailović, Neven and Jakovljević, Aleksandar (2012) Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije. Povijesni prilozi, 31 (43). pp. 31-58. ISSN 0351-9767

Ivanović, Miloš (2012) Pisma Dubrovčana Mari i Đurđu Branković. Stari srpski arhiv, 11. pp. 115-121. ISSN 1451-3072

Ivanović, Miloš (2012) Povelja hercega Stefana Vukčića Dubrovčanima. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 81-90. ISSN 2233-1778

Jovanović, Gordana and Katić, Tatjana and Jakovljević, Aleksandar (2012) Poređenje hrišćanskih i slovenskih imena u dečanskoj oblasti na osnovu turskog popisa iz 1485. godine i dečanskih hrisovulja. In: Dečani u svetlu arheografskih istraživanja. Zbornici radova . Narodna biblioteka Srbije, Beograd, pp. 267-284. ISBN 978-86-7035-280-3

Jovanović, Vladimir (2012) Tajna policija Kneževine Srbije (političko nasilje i upravljačke strategije u Srbiji 19. veka). Istorijski institut, Beograd. ISBN 978-86-7743-101-3

Katić, Tatjana and Amedoski, Dragana (2012) Popis dželepa pirotskog kadiluka iz 1581. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 143-170. ISSN 0350-5650

Katić, Tatjana and Garić Petrović, Gordana (2012) Osmanski Altin (Altun-ili) 1477. godine. Mešovita građa, 33. pp. 93-112. ISSN 0350-5650

Komatina, Ivana (2012) Dve isprave upućene u Dubrovnik povodom izmirenja kralja Ostoje i Pavla Klešića. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 39-48. ISSN 1840-3778

Krestić, Petar V. (2012) Dva privatna pisma Svetozara Miletića. Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 293-300. ISSN 0350-5650

Krstić, Aleksandar (2012) Beogradsko pismo kralja Žigmunda građanima Šoprona (7. novembar 1427. godine). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 21-36. ISSN 0350–5650

Krstić, Aleksandar (2012) Kralj Žigmund u Borči, ili kada je i kako Beograd predat Ugrima 1427. godine? Istorijski časopis, 61. pp. 115-127. ISSN 0350–0802

Krstić, Aleksandar (2012) Povelja despota Đurđa Brankovića o davanju u zalog poseda u Ugarskoj Jovanu Hunjadiju (Smederevo, 1450, maj 10). Stari srpski arhiv, 11. pp. 151-174. ISSN 1451–3072

Krstić, Biljana and Krstić, Aleksandar and Andrejić, Aleksandar (2012) Prva beogradska gimnazija (1839–2009). Istorija škole od osnivanja do naših dana. Prva beogradska gimnazija, Beograd. ISBN 978-86-916181-0-0

Kutlešić, Milan (2012) Dva pisma konzula Fonblanka o „Ilirima“ i Srbima. Mešovita građa=Miscellanea, 33. pp. 387-394. ISSN 0350-5650

Miljković Katić, Bojana (2012) O gajenju i preradi šljiva u Kneževini Srbiji. Glas SANU, CDXX. pp. 209-228. ISSN 0351-4765

Miljković Katić, Bojana and Ilić Mandić, Jelena (2012) Testamenti i inventari ostavine zemunskih trgovaca s početka 19. veka. Mešovita građa (Miscellanea), 33. ISSN 0350-5650

Mladenović, Božica and Milićević J., Milić (2012) Pitomci Vojne akademije : spisak svršenih pitomaca 1–46 klase 1855–1914. godine. Istorijski institut, Beograd. ISBN 978-86-7743-098-6

Popović, Radomir J. (2012) Avram Petronijević 1791–1852. Freska, Beograd. ISBN 978–86–88341–08–0

Popović, Radomir J. (2012) Avram Petronijević i bune u Turskoj 30–ih i 40–ih godina 19. veka. In: Ustanci i pobune Srba u Turskoj u XIX veku, zbornik radova, Povodom, 170 godina od izbijanja Niške bune. Filozofski fakultet, Niš, pp. 25-39. ISBN 978–86–7379–239–2

Popović, Radomir J. (2012) Beleška Stefana Radičevića o prvoj vladavini kneza Miloša. Mešovita građa//Miscellanea. pp. 267-278. ISSN 0350–5650

Popović, Radomir J. (2012) Istorijsko u romanu Hajduk Stanko Janka Veselinovića. In: Janko Veselinović 1862–2012. Naučni skupovi/Srpska akdemija nauka i umetnosti, 25 (141). Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje jezika i književnosti, Beograd, pp. 267-282. ISBN 978–86–7025–604–0821

Popović, Radomir J. (2012) Trgovci i trgovina između Srema i Šabačke nahije od 1815. do 1833. godine. Spomenica istorijskog arhiva Srema, 11. pp. 11-21. ISSN 1451–3676

Popović, Radomir J. and Katić, Srđan and Prcović, Miroslav (2012) Srpski grobovi u crkvi svete Paraskeve u istanbulskom kvartu Haskoj. Istorijski časopis, 61. pp. 165-186. ISSN 0350–0802

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Crkva brvnara u Sečoj Reci – 2. dopunjeno izdanje. Istorijski arhiv Užice, Užice. ISBN 978-86-82445-30-2

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Joanikije, mitropolit raško-prizrenski. Istorijski časopis, 61. pp. 145-163. ISSN 0350-0802

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Putopisna literatura o početku evropeizacije grada u Srbiji (kraj 18. – prva polovina 19. veka). In: Mnogolikite юgoiztočno-evropeйski gradove i sъvremennostta na minaloto : Sbornik v čest na prof. Liliя Kirova. Institut po balkanistika sъs Centъr po trakologiя BAN, Sofia, pp. 121-138. ISBN 978-954-400-650-1

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Srpska pravoslavna mitropolija karlovačka : po podacima od 1905. godine. SKD „Prosvjeta”, Zagreb. ISBN 978-953-7611-44-6

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Stara crkva u Miličinici : Knjiga prihoda i rashoda (1846–1863). Istorijski institut; Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo, Beograd. ISBN 978-86-7743-100-6

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Stara crkva u Subjelu. Istorijski arhiv Užice, Užice. ISBN 978-86-82445-29-6

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Where Did Vlatko Vukovićʾs Army Take Communion? (Historical Roots of a Legend). In: Belief Narrative Genres. ISFRN-Filozofski fakultet Novi Sad, Novi Sad, pp. 173-178. ISBN 978-86-6065-146-6

Radosavljević, Nedeljko V. and Marinković, Mirjana O. (2012) Dva priloga za istoriju pravoslavne crkve u Bosni. Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 279-291. ISSN 0350-5650

Radosavljević, Nedeljko V. and Marinković, Mirjana O. (2012) Jedna osmanska naredba o vojnom uništenju Srbije iz 1807. godine. Istraživanja, 23. pp. 283-293. ISSN 0350-2112

Radosavljević, Nedeljko V. and Marinković, Mirjana O. (2012) Prepis carskog berata o pravima čuvara barutane tvrđave Jajce iz 1709. Godine. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 7. pp. 121-133. ISSN 0354-9461

Radosavljević, Nedeljko V. and Stojković, Dušica M. (2012) Povelja sarajevskog (dabrobosanskog) mitropolita Pajsija o pravu na sakupljanje milostinje za manastir Hilandar. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 7. pp. 111-119. ISSN 0354-9461

Rastović, Aleksandar P. (2012) Britanska diplomatija o stanju u Kosovskom vilajetu posle Berlinskog kongresa. Istorijski časopis, 61. pp. 187-203. ISSN 0350-0802

Rastović, Aleksandar P. (2012) Britanskaja pressa o Balkanskih vojnah. In: Modernizaciя vs. voйna. Čelovek na Balkanah nakanune i vo vremя Balkanskih voйn (1912–1912) : Sbornik Modernizaciя vs. Voйna. Institut slavяnovedeniя RAN, Moskva, pp. 412-430. ISBN 5-7576-0253-8; 978-5-7576-0253-0

Rastović, Aleksandar P. (2012) Britanski putopisci o Beogradu u 19. i 20. veku. Limes plus, 1-2. pp. 25-35. ISSN 1820-0869; 2406-2871

Rastović, Aleksandar P. (2012) Britansko-srpski odnosi 1837–1914. godine. Teme, 4. pp. 1913-1929. ISSN 0353-7919; 0351-1685

Rastović, Aleksandar P. (2012) British Diplomats about Russian Influence in Serbia in the Nineteenth Century. In: , Power and Influence in SouthEastern Europe 16th–19th Century : Publication of the Center of Excellence in the Humanities „Alma Mater“. Faculty of History, Sofia, pp. 375-380. ISBN 978-3-643-90331-0

Rastović, Aleksandar P. (2012) Edward Grey and The First Balkan War. Journal of Social Sciences Special Issue on Balkans, 27. pp. 162-168. ISSN 1300-9435

Rastović, Aleksandar P. (2012) Englezi o Srbima i Srbiji u XIX i početkom XX veka. In: Drugi o Srbima – Srbi o drugima : [zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 11. i 12. decembra 2009. na Filozofskom fakultetu u Nišu]. Filozofski fakultet, Niš, pp. 11-25. ISBN 978-86-7379-237-8

Rastović, Aleksandar P. (2012) Englezi, Pašić i Kosovo i Metohija 1912–1913. godine. In: Kosovo i Metohija 1912–2012. : međunarodni tematski zbornik. Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, pp. 637-649. ISBN 978-86-80273-87-7

Rastović, Aleksandar P. (2012) Jedan opis Bosne i Hercegovine Vilijema Milera iz 1898. godine. Zbornik za istoriju BiH, 7. pp. 257-266. ISSN 0354-9461

Rastović, Aleksandar P. (2012) Političke prilike u Ibarskom Kolašinu od 1878. do 2000. godine. In: Stari Kolašin : tematski zbornik. JP "Stari Kolašin", Zubin Potok, pp. 117-138. ISBN 978-86-83099-08-5

Rastović, Aleksandar P. (2012) Prilike u zapadnom delu Raške oblasti početkom dvadesetog veka (političko-diplomatski izveštaji). Mileševski zapisi, 9. pp. 167-182. ISSN 0354-6926

Rastović, Aleksandar P. (2012) Rebeka Vest o jugoslovenstvu i Hrvatima. Glas SANU, 420 (16). pp. 439-447. ISSN 0351-4765

Rastović, Aleksandar P. (2012) Rossija i Balkani v XIX veke – Britanskoe vosprijatie. In: Rossija i Balkanы vtečenie poslednih 300 let : Jubileйnoe izdanie, posvjušennoe trehsotletoju černogorsko-russkih otnošeniй 1711-2011. = Rusija i Balkan. Tokom poslednja tri stoljeća. Jubilarno izdanje posvećeno tri stotoj godišnjici crnogorskoruskih odno. Podgorica, Istorijski institut, Moskva, Institut rossiйskoй istorii RAN, Institut slavяnovedeniя RAN, Podgorica, pp. 159-169. ISBN 978-86-7015-063-8

Rastović, Aleksandar P. (2012) Russia and Great Britain in the 19th Century – the Balkan Pattern. In: Rossiя i zapad : dialog kultur : sbornik stateй posvящaetsя XIV meždunarodnoй konferencii posvящaetsя 300-letiю so dnя roždeniя Mihaila Vasilьeviča Lomonosova. MGU, Moskva, pp. 396-403. ISBN 978-5-94800-016-9

Rastović, Aleksandar P. (2012) Sedamdesetgodišnjica bitke na Kozari. In: Kozara : spomenik našeh pamćenja. Svet knjige, Beograd, pp. 7-52. ISBN 978-86-7396-361-7

Rastović, Aleksandar P. (2012) Times o ustanku u Makedoniji 1903. godine. Beogradski istorijski glasnik, 2. pp. 223-242. ISSN 2217-4338

Rastović, Aleksandar P. and Ranđelović, Marija (2012) Englesko srpski dečji dom. Dom učenika srednjih škola Niš 1926–2011. Studentski kulturni centar, Niš. ISBN 978-86-7757-198-6

Rudić, Srđan (2012) Petar Pavlović, vojvoda humski i Krajine. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 7. pp. 49-60. ISSN 0354-9461

Rudić, Srđan (2012) Potvrda Vlatka Popovića i Jurja Bogišića da su primili kamatu od zaostavštine kneza Braila Tezalovića – Dubrovnik, 1469, januar 14. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 99-102. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2012) Povelja duke dračkog Balše II Dubrovčanima – Tuzi, 1385, april 24. Stari srpski arhiv, 11. pp. 101-106. ISSN 1451-3072

Stojić, Biljana and Kolaković, Aleksandra (2012) Grgur Jakšić i propagandna aktivnost Srbije u Francuskoj (1912–1913). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 413-432. ISSN 03505650

Stojić, Igor (2012) Rezultati preliminarnih rekognosciranja Župe. In: Nematerijalno kulturno nasleđe i lokalna sredina – rezultati savremenih multidisciplinarnih istraživanja Aleksandrovačke župe i okolnih oblasti. Zavičajni muzej Župe, Aleksandrovac, pp. 123-139. ISBN 978-86-86829-05-4

Stolić, Ana (2012) Privatno je javno. Muzejska postavka o konstituisanju identiteta pojedinca. Godišnjak Muzeja grada Novog Sada, 8. pp. 136-141. ISSN 1452-547X

Stolić, Ana (2012) Zadužbinarke i dobrotvorke. Dar i darivanje narodu i otečestvu kao deo patriotske kulture 19. veka. In: Darivanje i zadužbinarstvo, Dani evropske baštine = Gifts and Endowments : European Heritage Days, Kraljevo, [22 September] 2012. Kraljevo: Narodni muzej, Beograd: Ministarstvo kulture i informisanja, pp. 59-67. ISBN 978-86-85179-40-2

Tatić, Uroš (2012) Pokušaj uspostavljanja trgovinskih i privrednih veza između Francuske i Srbije (1858-1868). Zbornik Matice srpske za istoriju, 84. pp. 63-86. ISSN 0352-5716

Točanac Radović, Isidora (2012) Parohije i sveštenstvo Gornjokarlovačke eparhije 1772. godine: I – Karlovački generalat. Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 183-197. ISSN 0350-5650

Uzelac, Aleksandar (2012) Balduin od Enoa i „nomadska diplomatija” Latinskog carstva. Istorijski časopis, 62. pp. 45-65. ISSN 0350-0802

Uzelac, Aleksandar (2012) Baron Ungern: život, pad, legenda. In: Kjustendilski četenija 2010: Provalite v istorijata. Sofija: Istoričeski fakultet na Sofijskija universitet "Sv. Kliment Ohridski"; Kjustendil: Regionalen istoričeski muzej Kjustendil, pp. 197-215. ISBN 978-954-8191-19-7

Uzelac, Aleksandar (2012) “Tigrovi na donjem Dunavu” – mali prilog proučavanju megafaune srednjovekovnog Balkana. Braničevski glasnik, 8. pp. 7-23. ISSN 1451-2599

Uzelac, Aleksandar and Radovanović, Bojana (2012) Jedan opis Beograda i jugoistočne Evrope u engleskoj književnosti XV veka. Beogradski istorijski glasnik, 3. pp. 255-265. ISSN 2217-4338

Vuletić, Aleksandra (2012) Censuses in 19th century Serbia: inventory of preserved microdata. Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) Workig paper WP 2012–018. pp. 1-25.

Vuletić, Aleksandra (2012) Koliko duša živi u jednoj kući? Broj članova seoskog domaćinstva u Srbiji 1834–1910. Srpske studije, 3. pp. 219-244. ISSN 2217-5687

Vučetić, Biljana (2012) Američki progresivizam i Srbija. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.

Vučetić, Biljana (2012) Naša stvar u Osmanskom carstvu. Izvori za srpsku istoriju, knj. 10; . Istorijski institut Beograd, Beograd. ISBN 978-86-7743-095-5

Vučetić, Biljana (2012) Pisma iz Carigrada Mihailo G. Ristić – Svetislavu Simiću (1894). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 337-348. ISSN 0350–5650

Šaljić Ratković, Jovana (2012) Osmanske džamije sjeničkog kraja. Mileševski zapisi, 9. pp. 113-131. ISSN 0354-6926

Živojinović, Dragić (2012) Povelja velikog sluge Jovana Olivera manastiru Svetog Dimitrija u Kočanima. Stari srpski arhiv. pp. 25-35. ISSN 1451–3072

This list was generated on Wed Jun 19 05:58:31 2024 UTC.