Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 102.

Article

Amedoski, Dragana (2016) Ostavština Mehmed-paše Kukavice. Prilozi za orijentalnu filologiju, 65. pp. 179-212. ISSN 0555-1153

Blažić Pejić, Jovana (2016) Rostislav Fadjejev i Istočno pitanje. Istorijski časopis, 65. pp. 205-227. ISSN 0350-0802

Blažić Pejić, Jovana and Ivanovna, Jekatarina Vladimirovna (2016) Nova svedočanstva iz života mitropolita Mihaila: od svrgnuća do ponovnog povratka (1881–1889). Mešovita građa (Miscellanea), 37. pp. 123-157. ISSN 0350-5650

Bulić, Dejan (2016) Arheološka istraživanja lokaliteta Grobljice u Kosjeriću. Glasnik Srpskog arheološkog društva, 32. pp. 183-204. ISSN 0352-5678

Delić, Nino (2016) Kretanje stanovištva u smederevskom okružju: 1846–1866. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 157-158 (3/2016). pp. 507-515. ISSN 0352-5732

Delić, Nino (2016) Sumarni popis vojnih komuniteta Pančevo i Bela Crkva za 1812. i 1813. godinu. Mešovita građa=Miscellanea, 37. pp. 67-84. ISSN 0350-5650

Fostikov, Aleksandra (2016) Na svetim vodama Lima : istraživanja Donjeg Polimlja 2014/2015. Mileševski zapisi, 11. pp. 341-357. ISSN 0354-6926

Fostikov, Aleksandra (2016) Prilog „Leksikonu srpskog srednjeg veka“: O jarini, klašnjama, okroju i isporku. Beogradski istorijski glasnik, 7. pp. 53-62. ISSN 2217-4338

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2016) Povelјa kralјa Stefana Tomaša Dubrovčanima o slobodi trgovine. Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 85-100. ISSN 1840-3778

Garić Petrović, Gordana (2016) Izveštaj Sretena L. Popovića iz 1886. godine o Ratarskoj školi u Kraljevu. Mešovita građa, 37. pp. 85-121. ISSN 0350-5650

Garić Petrović, Gordana (2016) Razvoj živinarstva u Kraljevini Srbiji. Istorijski časopis, 65. pp. 277-305. ISSN 0350-0802

Ilić Mandić, Jelena (2016) Popis pravoslavnih sveštenika Gradiške regimente iz 1760. godine. Mešovita građa, 37. pp. 15-35. ISSN 0350-5650

Isailović, Neven (2016) Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo na područjima pod vlašću i utjecajem Nelipčića nakon 1345. godine. Povijesni prilozi, 35 (50). pp. 263-295. ISSN 0351-9767

Isailović, Neven (2016) Living by the Border – South Slavic Marcher Lords in the Late Medieval Balkans (13–15th Centuries). Banatica, 26 (2). pp. 105-117. ISSN 1222-0612

Ivanović, Miloš (2016) Foreigners in the Service of Despot Đurađ Branković on Serbian territory. Banatica, 26 (2). pp. 257-268. ISSN 1222-0612

Ivanović, Miloš (2016) Povelja vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima. Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 73-83. ISSN 2233-1778

Ivanović, Miloš (2016) Pronija u državi srpskih despota. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 53. pp. 323-341. ISSN 0584-988

Katić, Srđan and Katić, Tatjana and Popović, Radomir J. (2016) Obnova crkve u mačvanskoj Crnoj Bari 1781. Mešovita građa//Miscellanea, 37. pp. 55-65. ISSN 0350–5650

Katić, Tatjana and Amedoski, Dragana (2016) Darovi za osmansku vojsku: Prilog istoriji materijalne kulture Beograda krajem 16. veka. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 64(1). pp. 133-149. ISSN 0350-0861 (Print edition)

Komatina, Ivana (2016) Veliko kraljevstvo od prva: Krunisanje Stefana Nemanjića i „tradicija Dukljanskog kraljevstva“. Istorijski časopis, 65. pp. 15-34. ISSN 0350-0802

Krestić, Petar V. (2016) Nastanak i rad Srpskog privrednog društva „Privrednik”. Istorijske sveske, 32. pp. 20-28. ISSN 2303-5293

Krestić, Petar V. (2016) O spoljnoj politici Kneževine Srbije u vreme ustavobranitelja. Andrićeve sveske, 31. pp. 10-17. ISSN 2303-5293

Krestić, Petar V. (2016) Žensko odeljenje „Privrednika”. Istorijske sveske, 32. pp. 29-32. ISSN 2303-5293

Krstić, Aleksandar (2016) Povelja kneza Grgura Vukosalića kojom ukida carinu pred Stonom ([Dubrovnik], 1418, juli 6.). Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 21-36. ISSN 2233-1778

Krstić, Aleksandar (2016) The Rival and the Vassal of Charles Robert of Anjou: King Vladislav II Nemanjić”. Banatica, 26-II. pp. 33-51. ISSN 1222-0612

Krstić, Aleksandar (2016) Srpski gradovi i trgovi u ugarskoj građi iz vremena „Duge vojne“ (1443–1444). Istorijski časopis, 65. pp. 113-146. ISSN 0350-0802

Krstić, Aleksandar and Isailović, Neven (2016) Donacija despota Đurđa Vukovića (Brankovića) Pavlu Biriniju iz Verone: problem autentičnosti. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 4. pp. 195-227. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Milićević J., Milić (2016) Bitka kod Čokešine. Glasnik, 50. pp. 11-24. ISSN 0354-9143

Milićević J., Milić (2016) Regrutni sastav Vojske Srbije 1882–1912. sistem poziva i neki njegovi društveni aspekti. Vojno-istorijski glasnik, 1. pp. 9-26. ISSN 0042-8442

Mišić, Siniša and Fostikov, Aleksandra (2016) Dolina Radojne u srednjem veku. Mileševski zapisi, 11. pp. 31-39. ISSN 0354-6926

Petrović, Vladeta (2016) Povelja cara Dušana anagnostu Dragoju. Stari srpski arhiv, 15. pp. 45-54. ISSN 1451-3072

Petrović, Vladeta (2016) Povelja cara Stefana Dušana Hilandaru o selu Karbincima. Stari srpski arhiv, 14. pp. 107-113. ISSN 1451-3072

Popović, Radomir J. (2016) Delatnost prvog ruskog konzula u Srbiji Gerasima Vašćenka 1838–1843. godine. Istorijski institut, 65. pp. 183-204. ISSN 0350–0802

Popović, Radomir J. (2016) Jevrem. KOD 21, časopis za kulturu i umetnost, 2. pp. 27-34. ISSN 2466–3212

Popović, Radomir J. (2016) Nićifor Ninković - tragom „Žizniopisanija“ i drugih istorijskih izvora. Prilozi za književnost, istoriju, jezik i folklor, LXXXII. pp. 89-107. ISSN 0350–6673

Radosavljević, Nedeljko V. (2016) Mostarska crkvenoškolska opština i promene na hercegovačkom mitropolijskom tronu (1888–1889). Istorijski časopis, 65. pp. 307-330. ISSN 0350-0802

Radosavljević, Nedeljko V. (2016) Pismo Jevrema Obrenovića knezu Milošu o razgovorima sa beogradskim vezirom januara 1828. Glasnik Istorijskog arhiva Valjeva, 50. pp. 152-165. ISSN 0354-9143

Rudić, Srđan (2016) The Ideology of the Illyrian Armorial. Balcanica, 47. pp. 135-156. ISSN 0350–7653

Rudić, Srđan (2016) Povelja vojvode Petra i kneza Nikole [Pavlovića] Dubrovniku iz 1454. godine – Dubrovnik, 15. jul 1454. godine; Borač, [?] 1454. godine. Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 101-117. ISSN 1840-3778

Stojić, Biljana (2016) Francuske vojne misije u balkanskim ratovima (1912‒1913). Vojno-istorijski glasnik, 1. pp. 26-44. ISSN 0042-8442

Stojić, Biljana (2016) Saznanja velikih sila o stvaranju balkanskog saveza 1912. godine. Istorijski časopis, 65. pp. 385-402. ISSN 0350-0802

Stojić, Igor and Dimitrijević, Milan and Bon, Edi and Mijatović, Vesna (2016) Possible representations of comets in Serbian religiosus medieval art. European Journal of Science and Theology, 12 (3). pp. 181-188. ISSN 1841-0464; 1842-8517 (online)

Točanac Radović, Isidora (2016) Reforma mreže prohija u Pakračkoj eparhiji tokom druge polovine XVIII veka. Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 10. pp. 49-70. ISSN 0353-5967

Točanac Radović, Isidora (2016) Žalbe sremskih sela na Regulament iz 1777. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 37. pp. 37-54. ISSN 0350-5650

Uzelac, Aleksandar (2016) Mongolьskaя imperiя i tatarы v «Dubrovnickoй letopisi» Džakomo Lukari. Zolotoordыnskoe obozrenie, 1. pp. 26-38. ISSN 2308-152X (print)

Uzelac, Aleksandar (2016) The Port of Maurocastro, Emperor Theodore Svetoslav and the Tatar Elite in the Pontic Steppes. Istorijski časopis, 65. pp. 45-59. ISSN 0350-0802

Vujošević, Žarko (2016) Über den Status einiger Urkunden des serbischen Kaisers Stefan Uros (1355–71): Ein Beitrag zur Kanzleiforschung. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 4. pp. 109-124. ISSN 2334-8003

Vuletić, Aleksandra (2016) Prirodno kretanje stanovništva Srbije pred početak demografske tranzicije. Srpske studije, 7. pp. 203-220. ISSN 2217–5687

Vuletić, Aleksandra (2016) Starosna struktura stanovništva Srbije u 19. veku. Zbornik Matice srpske za istoriju, 94. pp. 59-72. ISSN 0352–5716

Zulfija, Kočak and Amedoski, Dragana (2016) 1662 yılında Uyvar seferi için hazırlanan sürsat defteri. Tarih İncelemeleri Dergisi, 31. pp. 277-304. ISSN 0257-4152

Živojinović, Dragić (2016) Pismo vidinskog cara Jovana Stracimira brašovskim trgovcima. Inicijal: časopis za srednjovekovne studije, 4. pp. 187-194. ISSN 2334–0803

Book Section

Amedoski, Dragana (2016) Prilog proučavanju seoske privrede nahije Bovan u 16. veku. In: Zbornik radova Aleksinac i okolina u prošlosti (500 godina od prvog pisanog pomena 1516-2016). Zavičajni muzej Aleksinac, Aleksinac, pp. 107-124. ISBN 978-86-917433-6-9

Blažić Pejić, Jovana (2016) Nil Popov i Srbija. In: Srbija i Rusija 1814–1914–2014. Zbornici radova . Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje istorijskih nauka, Beograd, pp. 41-57. ISBN 978–86–7025–706–1

Bulić, Dejan and Katić, Srđan (2016) Gradina Erčege, srednjovekodni grad na Javoru. In: Spomenica dr Tibora Živkovića. Istorijski institut, Beograd, pp. 243-271. ISBN 978-86-7743-117-4

Cvijanović, Irena R. (2016) Srpski gradovi i običaji u srednjovekovnim arapskim putopisima od IX do XII veka. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Narodna biblioteka „Resavska škola“; Institut za srpski jezik SANU, Despotovac; Beograd, pp. 105-123. ISBN 978-86-82379-66-9

Cvijanović, Irena R. (2016) Svet Slovena i Vizantinaca u delima arapskih putopisaca od IX-XII veka. In: Spomenica dr Tibora Živkovića. Istorijski institut, Beograd, pp. 167-184. ISBN 978-86-7743-117-4

Delić, Nino (2016) Austrijska štampa o Srbiji 1815–1833. In: Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije / Dvesta godina od Drugog srpskog ustanka. Istorijski institut Beograd – Zbornik radova knj. 31 . Istorijski institut Beograd – Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Beograd, pp. 129-150. ISBN 978-86-7743-116-7

Delić, Nino (2016) Život vojnových zajatcov v Srbsku 1914–1915. Organizácia, politické a etnické otázky a konflikty, osudy a skúsenosti. In: Vojenské konflikty v dejinách Európy : stretnutie mladých historikov V : zborník príspevkov z 5. vedeckej konferencie mladých historikov ... dňa 7. októbra 2015 v Košiciach. Acta facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae Studia Historica 86 . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, pp. 81-93. ISBN 978-80-8152-402-8

Isailović, Neven and Krstić, Aleksandar (2016) Limba sârbă și scrierea chirilică drept resurse ale culturii diplomatice în Europa de Sud-Est, secolele XV–XVI. In: Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă. Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania. Colecția Medievalia (VII). Argonaut Publishing, Gatineau: Symphologic Publishing, Cluj-Napoca, pp. 136-148. ISBN 978-973-109-560-8 (Argonaut Publishing) 978-1-988192-16-1 (Symphologic Publishing)

Ivanović, Miloš (2016) Vlastela u Žitiju despota Stefana Lazarevića Konstantina Filozofa. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII. Naučni skup, Despotovac-Manasija, 22–23. avgust 2015. Narodna biblioteka „Resavska škola“; Institut za srpski jezik SANU, Despotovac; Beograd, pp. 41-56. ISBN 978-86-82379-66-9

Ivanović, Miloš and Vojvodić, Uglješa (2016) The Marks of Nobility in the Archaeological Context. In: Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology, Byzantine Heritage and Serbian Art. Serbian National Committee of Byzantine Studies; Službeni glasnik; Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute for Byzantine Studies, Belgrade, pp. 159-165. ISBN 978-86-519-2005-2; 978-86-519-2004-5

Ivanović, Miloš and Vojvodić, Uglješa (2016) Vlasteoska obeležja u arheološkom kontekstu. In: Procesi vizantinizacije i srpska arheologija, Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost. Srpski komitet za vizantologiju; Službeni glasnik; Vizantološki institut SANU, Beograd, pp. 159-165. ISBN 978-86-519-2009-0; 978-86-519-2008-3

Jakovljević, Aleksandar (2016) Turska hronika Konstantina Mihailovića i osmanski narativni izvori. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Despotovac, pp. 137-150. ISBN 978-86-82379-66-9

Jovanović, Gordana and Jakovljević, Aleksandar (2016) Antroponimija oblasti Studenice prema turskom popisu iz 1548. godine. In: Manastir Studenica – 700 godina Kraljeve crkve. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 269-282. ISBN 978-86-7025-711-5

Katić, Tatjana (2016) The Ottoman attars and herbal medicine in 16th century Balkan towns. In: Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Serbian Folklorist Association; University Library “Svetozar Marković”, Belgrade, pp. 141-149. ISBN 978-86-7301-080-9

Komatina, Ivana (2016) Rimokatolička crkva u Duklji u vreme Stefana Nemanje. In: Stefan Nemanja – Prepodobni Simeon Mirotočivi. Institut za istoriju umetnosti Filozofsko g fa kul t e ta u B e o g ra du Mitropolija crnogorsko-primorska Eparhija budimljansko - nikšićka Institut za srpski jezik SANU, Beograd–Berane, pp. 281-292. ISBN 978-86-6427-048-9 (IIU)

Komatina, Ivana (2016) The history textbook and its function: the past as a clash or coexistence of civilizations. In: „Nastava i učenje“ : udžbenik u funkciji nastave i učenja. Učiteljski fakultet Užice, Užice, pp. 315-324. ISBN 978-86-61-91-040-1

Krstić, Aleksandar (2016) Uloga i mesto tvrđave Golubac u vojnoadministrativnom sistemu na južnoj granici Ugarske tokom 14. veka. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Dani srpskoga duhovnog preobraženja, VII (XXIII). Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Despotovac, pp. 81-94. ISBN 978-86-82379-66-9

Kutlešić, Milan (2016) Velika Britanija i Srbi: diplomatski izveštaji i prvi koraci ka upoznavanju Britanaca sa Srbima. In: Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije : dvesta godina od Drugog srpskog ustanka. Istorijski institut Beograd – Zbornik radova knj. 31 . Istorijski institut Beograd, Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Beograd, pp. 181-188. ISBN 978-86-7743-116-7

Milićević J., Milić (2016) Naval cooperation between Serbia and Greece as an example of informal alliance in 1912–1913. In: The Serbian (Yugoslav)–Greek relation in first half of the twentieth century. Institute for Strategic Research : Media Center „Odbrana“, Beograd, pp. 225-252. ISBN 978-86-81121-14-6

Miljković Katić, Bojana and Katić, Ljubinka (2016) Odnos prema poraženom u bitkama drugog srpskog ustanka. In: Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije-dvesta godina od Drugog srpskog ustanka. Zbornici radova (31). Istorijski institut, Beograd, pp. 97-110. ISBN 978-86-7743-116-7 (II)

Petrović, Vladeta (2016) Rudarski preduzetnici kao priložnici i zadužbinari. In: Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić. Zbornik radova; knj. 10. Odjeljenje društvenih nauka, knj. 38 . Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, pp. 289-298. ISBN 978-99938-21-74-8

Petrović, Vladeta (2016) Srpsko građanstvo u istoriografiji. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti : VIII Naučni skup, Despotovac – Manasija, 20-21. avgust 2016 [u okviru manifestacije] XXIV Dani srpskoga duhovnog preobraženja. Narodna biblioteka "Resavska škola", Despotovac, Despotovac, pp. 95-104. ISBN 978-86-82379-66-9

Petrović, Vladeta (2016) Transformacija urbanih naselja centralnog Balkana tokom ranog srednjeg veka. In: Spomenica dr Tibora Živkovića. Zbornik radova, knj. 32 . Istorijski institut Beograd, Beograd, pp. 151-165. ISBN 978-86-7743-117-4

Popović, Radomir J. (2016) Bukureški mir, knez Miloš i autonomija Srbije. In: Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije-dvesta godina od Drugog srpskog ustanka. Zbornici radova, 31 . Istorijski institut, Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Beograd, pp. 111-127. ISBN 978–86–7743–116–7

Radičević, Dejan and Crnčević, Dejan (2016) Metalni nakit XII–XIII stoleća na „Zemljištu radnje Nemanjine“. In: Stefan Nemanja – Prepodobni Simeon Mirotočivi : zbornik radova. Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet : Institut za srpski jezik SANU ; Eparhija budimljansko-nikšićka, manastir Đurđevi Stupovi ; Mitropolija crnogorsko-primorska, Cetinjski manastir, Beograd - Berane, pp. 417-445. ISBN 978-86-6427-146-2

Radosavljević, Nedeljko V. (2016) Godovička ljekaruša / Medicinal recipe book from the monastery of Godovik. In: Gora ljiljanova : (biljni svet u tradicionalnoj kulturi Srba) : zbornik radova. Udruženje folklorista Srbije : Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, pp. 173-183. ISBN 978-86-7301-080-9

Radosavljević, Nedeljko V. (2016) Srpska revolucija i crkveno pitanje 1804–1825. In: , Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije : dvesta godina od Drugog srpskog ustanka, Zbornik radova. Istorijski institut Beograd, Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Beograd, pp. 19-35. ISBN 978-86-7743-116-7

Rastović, Aleksandar P. (2016) Britanci o Rusiji na osnovu srpskih diplomatskih izveštaja iz Londona 1885. godine. In: Srbija i Rusija 1814–1914–2014 : međunarodni naučni skup. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 93-102. ISBN 978-86-7025-706-1

Rastović, Aleksandar P. (2016) Stradanje sveštenstva Niške eparhije u Velikom ratu. In: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Aleksinac i okolina u prošlosti, 500 godina od prvog pisanog pomena 1516–2016. Zavičajni muzej, Aleksinac, pp. 407-420. ISBN 978-86-917433-6-9

Rastović, Aleksandar P. (2016) TIMES o Makedoniji 1908. godine. In: Afirmacija, prodlabočuvanje i proširuvanje na vekovnite kulturni vrski meѓu R. Makedonija i R. Srbija : (zbornik na trudovi od Meѓunarodniot naučen sobir, održan na 30ti-31vi oktomvri vo Bitola). Konzulat na Republika Srbija vo Republika Makedonija, Bitola, pp. 565-581. ISBN 978-608-65122-5-5

Rastović, Aleksandar P. and Stamenković, Stefan (2016) Ratni dnevnik Ninka Petrovića o prilikama na Kosovu i Metohiji krajem 1915. godine. In: Vek srpske golgote (1915–2015) : [tematski zbornik međunarodnog značaja]. 1, Istorija. Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, pp. 325-338. ISBN 978-86-6349-065-9 (broš.); 978-86-6349-068-0

Rastović, Aleksandar P. and Stamenković, Stefan (2016) Srpski diplomata Ljubomir Mihailović o jugoslovenskom pitanju u Prvom svetskom ratu. In: Veliki rat 1914–1918: uzroci, posledice, tumačenja : međunarodni tematski zbornik posvećen akademiku Dragoljubu R. Živojinoviću (1934–2016). Filozofski fakultet, Niš, pp. 39-51. ISBN 978-86-7379-406-8

Stijović, Milun (2016) Grigorije Božović kao saradnik dnevnog lista Politika 1924. godine. In: Poetika Grigorija Božovića. Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini; Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; Kulturni centar „Stari Kolašin“, Kosovska Mitrovica; NIš; Zubin Potok, pp. 493-504. ISBN 978-86-6349-058-1

Stojić, Biljana (2016) French diplomacy toward Romania during the Balkan Wars (1912–1913). In: Balkan Entanglements - Peace of Bucharest / edited by Matei Gheboiannu, Cosmin Ioniţǎ. Bucarești : Universităţii din Bucarești, pp. 31-53. ISBN 978-606-16-0791-4

Stojić, Biljana (2016) General Pijaron de Mondezir i Srpska golgota. In: Vek srpske golgote (1915–2015) : [tematski zbornik međunarodnog značaja]. 1, Istorija. Kosovska Mitrovica : Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, pp. 405-427. ISBN 978-86-6349-065-9

Stojić, Igor and Dimitrijević, Milan and Bon, Edi and Mijatović, Vesna (2016) Moguće predstave kometa u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti. In: Razvoj astronomije kod Srba. Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“, Beograd, pp. 551-559. ISBN 978-86-80019-78-9

Uzelac, Aleksandar (2016) Atlamiš – kumanski car iz Srpske Aleksandride. In: Spomenica dr Tibora Živkovića. Zbornici radova, 32 . Istorijski institut, Beograd, pp. 221-228. ISBN 978-86-7743-110-5

Uzelac, Aleksandar (2016) The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde (End of the 13th – Beginning of the 14th Century). In: Velikite Asenevci. Abagar, Veliko Tъrnovo, pp. 272-280. ISBN 978-619-168-175-4

Uzelac, Aleksandar (2016) Zolotaя Orda i Balkanы (XIII–XIV veka). In: Zolotaя orda v mirovoй istorii. Institut istorii im. Š. Mardžani – Oksfordskiй universitet, Kazanь, pp. 384-402. ISBN 978-5-94981-229-7

Vučetić, Biljana (2016) Srbija i Rusija u američkom javnom mnjenju u leto 1914. godine: Primer Čikago Tribjuna. In: Veliki rat 1914–1918 : uzroci, posledice, tumačenja: međunarodni tematski zbornik posvećen akademiku Dragoljubu R. Živojinoviću (1934–2016). Knj. 1. Univerzitet u Nišu.Filozofski fakultet, Niš, pp. 431-445. ISBN 978-86-7379-406-8

Šaljić Ratković, Jovana (2016) From the Ottoman to the Serbian vassals: Muslim population prior to the First World War. In: 9th International Population Exchange and Balkan-Turkish Culture Investigation Congress Proceedings. Samsun Exchange and Balkan Turkish Culture Research Association, Samsun, pp. 69-79. ISBN 9786058670952

Šaljić Ratković, Jovana (2016) Pesnička misija braće Karabegović. In: Orijentalističko znamenje. Sećanje na Mariju Đukanović (1923-1983). Filološki fakultet Beograd, Beograd, pp. 299-311. ISBN 9788661534119

Šaljić Ratković, Jovana (2016) Turska objava „svetog rata“ 1914. godine: posledice i odjeci kod muslimanskog stanovništva Srbije. In: Veliki rat 1914–1918: uzroci, posledice, tumačenja : međunarodni tematski zbornik posvećen akademiku Dragoljubu R. Živojinoviću (1934–2016). Filozofski fakultet, Niš, pp. 153-168. ISBN 978-86-7379-406-8

Šaljić Ratković, Jovana and Stijović, Milun (2016) Regrutacija Albanaca u srpsku vojsku 1915. godine : uzroci i posledice. In: Vek srpske golgote (1915–2015) : [tematski zbornik međunarodnog značaja]. 1, Istorija. Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, pp. 455-470. ISBN 978-86-6349-065-9 (broš.); 978-86-6349-068-0

Book

Komatina, Ivana (2016) Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka. Istorijski institut, Beograd. ISBN 978-86-7743-113-6

Radosavljević, Nedeljko V. (2016) The Suffering of Old Serbia and Macedonia in the 19th Century : Testimonies of Dečani Monastery Abbot Fr. Seraphim Ristić (1864) and Bishop Sava Barać – Dečanac (1882). Manastir Visoki Dečani, Dečani. ISBN 978-86-87343-13-9

Thesis

Fostikov, Aleksandra (2016) Zanatstvo u srednjovekovnoj Srbiji. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Garić Petrović, Gordana (2016) Poljoprivreda Srbije od 1878. do 1912. godine. Doctoral thesis, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet.

Glušac, Jelena (2016) Srpska pravoslavna crkva u srpskoj Despotovini (1402–1459). Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu.

Tatić, Uroš (2016) Francuska i Srbija 1860-1868. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu.

Vujošević, Žarko (2016) Srpska vladarska kancelarija u srednjem veku. Studija iz uporedne diplomatike. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

This list was generated on Fri Jun 21 01:36:38 2024 UTC.