Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CD Diplomatics. Archives. Seals"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 83.

Article

Amedoski, Dragana and Katić, Tatjana (2014) Köstendil Kazâsının 1581 Tarihli Celebkeşân Defteri. BELGELER, 33(37). pp. 1-20. ISSN 0041-4247

Fostikov, Aleksandra (2013) Akt monahinje Jevgenije o razrešenju računa Marina Lebrovića: 1402, maj 23. Mešovita građa (Miscellanea), 34. pp. 15-24. ISSN 0350–5650

Fostikov, Aleksandra (2013) Akt o razrešenju računa Marina Lebrovića (1399, januar 30, Kruševac). Stari srpski arhiv, 12. pp. 101-110. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra (2012) Dubrovačko pismo velikom vojvodi Sandalju o isplati Mogoriša : 1406, novembar 20. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 55-61. ISSN 1840–3778

Fostikov, Aleksandra (2021) Dva dokumenta vojvode i hercega Stefana Vukčića Kosače Dubrovniku o prijemu duga od Vlahuše Latiničića : I – 23. mart 1447. II [pre 29. oktobra] 1448. Građa o prošlosti Bosne, 14. pp. 187-203. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2018) O Dušanovim poveljama o poklonu Livade i Paliokometice Hilandaru (Hil. 34 –I, II (!)), 1347/1348, 12. decembar - 12. maj (!). Stari srpski arhiv, 16. pp. 29-56. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra (2022) Pismo hercega Stefana Vukčića Kosače kojim potvrđuje prijem 118 dukata koje mu je oporučio Benko Gundulić (pre 6. aprila 1449.). Građa o prošlosti Bosne, 15. pp. 139-149. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2012) Potvrda velikog vojvode Sandalja o naplati drijevske carine : 1429, maj 12, Podkukanj. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 91-97. ISSN 1840–3778

Fostikov, Aleksandra (2022) Povelja monahinje kneginje Jevgenije manastiru Velikoj Lavri Sv. Atanasija na Svetoj Gori. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 10. pp. 151-168. ISSN 2334-8003

Fostikov, Aleksandra (2018) Razrešnica kralja Ostoje Dubrovniku o računu Palka Vučevića za carinu u Deževicama. Građa o prošlosti Bosne, 11. pp. 77-85. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra (2012) Tri dokumenta o razrešenju računa Vukše Mišetića : 1405, septembar 12.; 1405, oktobar 2. Stari srpski arhiv, 11. pp. 123-133. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra (2014) Zbirna povelja Stefana Milutina i Stefana Dušana Hilandaru (1336/1340 – 1342(?)) – druga polovina XIV veka. Stari srpski arhiv, 13. pp. 79-144. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra (2020) Četiri akta vojvode Ivaniša Pavlovića Dubrovniku o zakupu olovske carine, I – 27. januar 1447, II, III, IV – 7. mart 1449. Građa o prošlosti Bosne, 13. pp. 167-184. ISSN 1840-3778

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2012) Akta o isplati dela Svetodmitarskog dohotka despotici Jeleni (Dubrovnik, 1463, maj 11 – Dubrovnik 1463, novembar 11). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 69-80. ISSN 0350-5650

Fostikov, Aleksandra and Krstić, Aleksandar (2023) Tri isprave i pečat Dmitra Kraljevića. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 11. pp. 215-236. ISSN 2334-8003

Hekić, Benjamin (2023) Novi pečat Stefana Nemanje. Mešovita građa (Miscellanea), 44. pp. 9-32. ISSN 0350–5650

Hekić, Benjamin (2022) Pečat(i) sa Limske povelje kralja Uroša Velikog i fenomen premeštanja srpskih kraljevskih pečata na ispravama iz Arhiva Manastira Hilandara – sigilografski osvrt. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 10. pp. 51-86. ISSN 2334-8003

Hekić, Benjamin (2022) Pečati Kantakuzine-Katarine Branković Celjske. Mešovita građa (Miscellanea), 43. pp. 7-38. ISSN 0350-5650

Hekić, Benjamin (2019) Pečati ranih Nemanjića – Uzori i paralele u formativnom periodu nemanjićke sigilografske prakse. Istorijski časopis, 68. pp. 35-68. ISSN 0350–0802

Hekić, Benjamin (2021) Sigilografski obrasci srpskih despota posle 1459: od srpskih suverena do ugarskih magnata. Serbian Studies Research, 12 (1). pp. 15-45. ISSN 2217-5210

Isailović, Neven (2011) Dve ćirilske isprave Ivana VI (Anža) Frankopana Omišanima. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 101-124. ISSN 0350-5650

Isailović, Neven (2015) Jedan nepoznati izvor o predaji gradova Hrvoja Vukčića Hrvatinića ugarskom kralјu Žigmundu 1410. godine. Istorijski časopis, 64. pp. 135-158. ISSN 0350-0802

Isailović, Neven (2020) Nekoliko dokumenata o srednjovekovnoj Bosni iz zbirke Miscellanea saeculi XV Državnog arhiva u Dubrovniku. Sineza (Synesis). Časopis za društvene i humanističke nauke, 1 (1). pp. 97-128. ISSN 2712-1259

Isailović, Neven (2011) Nekoliko novih podataka iz 1436. godine o familijarima Hrvatinića u župama Zemunik i Glaž. Istorijski časopis, 60. pp. 153-177. ISSN 0350-0802

Isailović, Neven (2021) Običajno pravo u namenskim obrascima povelјa bosanskih vladara i velikaša. Istorijski časopis, 70. pp. 117-176. ISSN 0350-0802

Isailović, Neven (2020) Partnerstvo u pokušaju – temeljne značajke odnosa Alfonsa V. i Stjepana Vukčića Kosače. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 52 (3). pp. 37-68. ISSN 0353-295X

Isailović, Neven (2012) Povelja bana Prijezde I kojom dodeljuje župu Zemunik svojoj ćerki i zetu, sinu bana Stjepana III Babonića. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 9-25. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2017) Povelja kneza Vukoslava Hrvatinića kojom daje slobodu sinu Jurja Hranićevog i Marice. Građa o prošlosti Bosne, 10. pp. 69-89. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2022) Povelja kralja Ostoje Šibeniku: pod Visokim, 15. jun 1402. Građa o prošlosti Bosne, 15. pp. 25-51. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2014) Povelјa bana Damjana Horvata Dubrovčanima o slobodi trgovine. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 2. pp. 241-253. ISSN 2334-8003

Isailović, Neven (2019) Povelјa bana Stjepana II Kotromanića knezu Ivanu Nelipčiću. Građa o prošlosti Bosne, 12. pp. 9-39. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2011) Povelјa hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića ženi Jeleni. Stari srpski arhiv, 10. pp. 165-180. ISSN 1451-3072

Isailović, Neven (2018) Povelјa kneza Vukoslava Hrvatinića kojom se utvrđuje izmirenje Vuka, sina Obrada, i njegovih srodnika iz Sanice. Građa o prošlosti Bosne, 11. pp. 9-29. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2021) Povelјa kralja Stjepana Ostojića Dubrovniku kojom potvrđuje povelje svojih prethodnika. Građa o prošlosti Bosne, 14. pp. 45-77. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2011) Povelјa kralјa Tvrtka I Kotromanića Šibeniku. Građa o prošlosti Bosne, 4. pp. 31-47. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2021) Povelјa velikog vojvode Hrvoja Vukčića i kneza Ivaniša Nelipčića Šibeniku. Građa o prošlosti Bosne, 14. pp. 17-43. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven (2020) Povelјa velikog vojvode Hrvoja Vukčića Šibeniku. Građa o prošlosti Bosne, 13. pp. 65-112. ISSN 1840-3778

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2012) Povelja gospodina Đurđa Brankovića kojom potvrđuje slobode građanima Debrecina (Bia, 1429, 5. maj). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 57-68. ISSN 0350–5650

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2015) Ugovor kralja Stefana Tomaša i kneza Nikole Trogiranina o zajedničkoj trgovini. Građa o prošlosti Bosne, 8. pp. 73-93. ISSN 1840-3778

Ivanović, Miloš (2015) Lažna hrisovulja cara Stefana Dušana o međama hilandarskih poseda na Svetoj Gori : 26. april 1348. godine. Stari srpski arhiv, 14. pp. 41-64. ISSN 1451–3072

Ivanović, Miloš (2018) Pismo Dubrovčana Ljubiši Bogdančiću i Vukosavu Poznanoviću. Građa o prošlosti Bosne, 11. pp. 87-92. ISSN 1840-3778

Ivanović, Miloš (2020) Pismo Dubrovčana knezu Vukosavu. Građa o prošlosti Bosne, 13. pp. 147-156. ISSN 1840-3778

Ivanović, Miloš (2013) Pismo Dubrovčana čelniku Miljanu. Stari srpski arhiv, 12. pp. 111-119. ISSN 1451-3072

Ivanović, Miloš (2022) Povelje velikog čelnika Radiča– diplomatička analiza. Istorijski časopis, 71. pp. 151-180. ISSN 0350-0802

Ivanović, Miloš and Isailović, Neven (2015) The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries. Tibiscum – Acta Musei Caransebesiensis. Serie nouă. Istorie – Arheologie, 5. pp. 377-393. ISSN 1453-505

Krstić, Aleksandar (2022) Pismo despota Đurđa Brankovića kraljici Barbari i ugarskim staležima i drugi akti povodom spora oko zakupa komore u Nađbanji (1431–1433). Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 10. pp. 169-190. ISSN 2334-8003

Krstić, Aleksandar (2022) Povelja Dubrovačke opštine o isplati 500 perpera godišnje kralju Stjepanu Ostojiću (Dubrovnik, 8. februar 1420). Građa o prošlosti Bosne, 15. pp. 53-65. ISSN 1840-3778

Krstić, Aleksandar (2021) Povelja kralja Stjepana Ostojića kojom Dubrovniku potvrđuje župu Konavle i grad Soko (Sutjeska, 4. decembar 1419). Građa o prošlosti Bosne, 14. pp. 79-99. ISSN 1840-3778

Krstić, Aleksandar and Isailović, Neven (2021) Isprava despota Stefana Lazarevića o godišnjem sajmu u gradu Munkaču (Nekudim, 6. maj 1427. godine). Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 9. pp. 209-222. ISSN 2334-8003

Popović, Radomir J. (2011) Dve beleške Ilije Garašanina o ruskim konzulima u Srbiji Danilevskom i Levšinu. Mešovita građa//Miscellanea, 32. pp. 337-347. ISSN 0350–5650

Rastović, Aleksandar P. (2021) Reč na promociji knjige „Kazneno-popravni zavodi u Srbiji – primer Kazneno-popravnog zavoda Požarevac, Zabela 1918–1945, knjiga druga“. Zapisi : godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac, 10 (2). pp. 286-289. ISSN 2334-7082

Vujošević, Žarko Ahiljevička hrisovulja cara Stefana Dušana. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 1. pp. 241-254. ISSN 2334-8003

Vujošević, Žarko (2020) Das Phänomen Herrscherkanzlei im mittelalterlichen Serbien. Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 66. pp. 239-276. ISSN 0066-6297

Vujošević, Žarko (2018) Diplomatika i istoriografija: projekat edicije povelja cara Ludviga Pobožnog i njegovi rezultati. Inicijal, 6. pp. 203-211. ISSN 2334-8003

Vujošević, Žarko (2021) O datumu i tradiciji hilandarske povelje o vlastelinu Rudlu (Prilog poznavanju „putujuće kancelarije“ Stefana Dušana. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 9. pp. 85-109. ISSN 2334-8003

Vujošević, Žarko (2019) On the Role of the Clergy in the Composition of Serbian Medieval Royal Charters. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 7. pp. 73-82. ISSN 2334-8003

Vujošević, Žarko (2011) Povelja braće Dragaša Hilandaru o crkvi Sv. Vlasija. Stari srpski arhiv, 10. pp. 71-86. ISSN 1451-3072

Vujošević, Žarko (2010) Povelja gospodina Konstantina Dragaša Hilandaru o darovanju četiri sela u okolini Vranja. Stari srpski arhiv, 9. pp. 135-145. ISSN 1451-3072

Vujošević, Žarko (2010) Povelja gospodina Konstantina Dragaša Hilandaru o poklonima vojvode Dmitra (Hil. 63). Stari srpski arhiv, 9. pp. 111-133. ISSN 1451-3072

Vujošević, Žarko (2023) Povelja prestolonaslednika Stefana Uroša (Dečanskog) manastiru Vranjini. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 11. pp. 191-213. ISSN 2334-8003

Vujošević, Žarko (2017) Vranjina i Sv. arhanđeli u Jerusalimu – još jedan osvrt na tradiciju darovne povelje cara Stefana Dušana. Istorijski časopis, 66. pp. 237-255. ISSN 0350-0802

Vujošević, Žarko (2016) Über den Status einiger Urkunden des serbischen Kaisers Stefan Uros (1355–71): Ein Beitrag zur Kanzleiforschung. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 4. pp. 109-124. ISSN 2334-8003

Živojinović, Dragić (2011) Akt Hilandarskog bratskog sabora o prodaji adelfata. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 39-49. ISSN 0350–5650

Živojinović, Dragić (2013) Horizma bugarskog cara Jovana Asena II Dubrovniku. Inicijal: časopis za srednjovekovne studije, 1. pp. 229-239. ISSN 2334–0803

Živojinović, Dragić (2016) Pismo vidinskog cara Jovana Stracimira brašovskim trgovcima. Inicijal: časopis za srednjovekovne studije, 4. pp. 187-194. ISSN 2334–0803

Živojinović, Dragić (2012) Povelja velikog sluge Jovana Olivera manastiru Svetog Dimitrija u Kočanima. Stari srpski arhiv. pp. 25-35. ISSN 1451–3072

Živojinović, Dragić (2011) Prostagma kralja Dušana kefaliji Rajku. Stari srpski arhiv, 10. pp. 29-36. ISSN 1451–3072

Book Section

Isailović, Neven (2011) Bračni planovi Kotromanića i državna politika Bosne polovinom XV veka. In: Pad Srpske despotovine 1459. godine. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 203-214. ISBN 978-86-7025-543-2

Isailović, Neven (2018) A Contribution to Medieval Croatian Diplomatics: Cyrillic Charters of Croatian Nobility from the Franciscan Monastery on Trsat in Rijeka. In: Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 137-152. ISBN 978-94-6298-166-9

Isailović, Neven (2022) Datacija u srednjovekovnim bosanskim ispravama. In: Srpske povelje srednjovjekovne Bosne i Huma (istorijski, teološki, književni i jezički aspekti). Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, Banja Luka, pp. 13-39. ISBN 978-99955-58-87-1

Isailović, Neven (2015) Diplomatičke osobenosti vladarskih i velikaških isprava uoči i nakon pada srednjovekovne bosanske države. In: Pad Bosanskog kralјevstva 1463. godine. Zbornici radova . Istorijski institut, Filozofski fakultet Sarajevo, Filozofski fakultet Banja Luka, Beograd, Sarajevo, Banja Luka, pp. 29-86. ISBN 978-86-7743-110-5

Isailović, Neven (2018) Pomeni srpskog imena u srednjovekovnim bosanskim ispravama. In: Srpsko pisano naslјeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma. Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet ; Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet ; Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Banja Luka ; Istočno Sarajevo, pp. 261-282. ISBN 978-99955-58-40-6

Isailović, Neven (2015) Trgovinski ugovori između Bosne i Dubrovnika u srednjem veku: diplomatički osvrt. In: Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Banja Luka, pp. 235-258. ISBN 978-99938-21-74-8

Isailović, Neven (2018) Zakletvene formule u srednjovekovnim bosanskim povelјama. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Institut za srpski jezik SANU, Despotovac, pp. 235-252. ISBN 978-86-82379-76-8

Rudić, Srđan (2018) Bosna i Kotor u srednjem veku. In: Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma. Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Univertziteta u Banjoj Luci, Banja Luka – Istočno Sarajevo, pp. 241-260. ISBN 978-99955-58-40-6

Vujošević, Žarko (2019) Old Wine into New Skins: The Charters Database Diplomatarium Serbicum Digitale. In: Power in Landscape. Geographic and Digital Approaches on Historical Research. Eudora-Verlag, Leipzig, pp. 215-225. ISBN 978-3-938533-69-7

Vujošević, Žarko (2014) Povelja Konstantina Dragaša Hilandaru o manastiru Lesnovu. In: Realia Byzantino-Balcanica : studia in honorem annorum LХ annorum professoris Christi Matanov : Sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Hristo Matanov. Centar za izsledvane na Balgarite, Sofija, pp. 453-475. ISBN 978-954-378-118-8

Živojinović, Dragić (2019) The Medieval South Slavic Documents in the Athonite Archives. In: Lire les Archives de l’Athos: Actes du colloque réuni à Athènes du 18 au 20 novembre 2015 à l’occasion des 70 ans de la collection refondée par Paul Lemerle. Collège de France – Institut d’Études byzantines – Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Paris, pp. 579-606. ISBN 978–2–916716–68–8

Živojinović, Dragić (2017) Srednjovekovne povelje za keliju Svetog Save u Kareji i pirg Svetog Vasilija u Hrusiji: prilog njihovom proučavanju. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Narodna biblioteka „Resavska škola“; Institut za srpski jezik SANU, Despotovac; Beograd, pp. 91-102. ISBN ISBN 978–86–82379–72–0

Živojinović, Dragić and Vujošević, Žarko and Porčić, Nebojša (2014) Das serbische Kanzleiwesen. Die Herausforderung der digitalen Diplomatik. In: Digital Diplomatics: The Computer as a Tool for the Diplomatist? Böhlau Verlag, Köln, pp. 133-147. ISBN 978–3–412–22280–2

Thesis

Hekić, Benjamin (2021) Pečati srpskih srednjovekovnih vladara između zapadnih i vizantijskih uzora. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Isailović, Neven (2014) Vladarske kancelarije u srednjovekovnoj Bosni. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet.

Vujošević, Žarko (2016) Srpska vladarska kancelarija u srednjem veku. Studija iz uporedne diplomatike. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

This list was generated on Sun Jun 23 22:24:14 2024 UTC.