Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 92.

Article

Amedoski, Dragana (2014) Sokolari sandžaka Kruševac, Vučitrn, Prizren i Skadar 1673. Vojno-istorijski glasnik, 2. pp. 237-250. ISSN 0042-8442

Amedoski, Dragana and Katić, Srđan (2014) Verske zadužbine muslimana nahije Pirot (Šehirkoj) 1570/1571. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 35. pp. 7-18. ISSN 0350-5650

Amedoski, Dragana and Katić, Tatjana (2014) Köstendil Kazâsının 1581 Tarihli Celebkeşân Defteri. BELGELER, 33(37). pp. 1-20. ISSN 0041-4247

Blažić Pejić, Jovana and Ivanovna, Jekatarina Vladimirovna (2014) Pisma mitropolita Mihaila grofici A. D. Bludovoj: prilog proučavanju rusko-srpskih odnosa (1871–1874). Mešovita građa (Miscellanea), 35. pp. 121-138. ISSN 0350-5560

Delić, Nino (2014) Popis Banatske vojne granice 1819. godine. Mešovita građa=Miscellanea, 35. pp. 67-79. ISSN 0350-5650

Delić, Nino (2014) Srpsko pravoslavno stanovništvo Dalmacije i Vojne krajine (1828-1848): broj, natalitet, mortalitet, nupcijalitet, prirodni i mehanički priraštaj. Srpske studije, 5. pp. 55-77. ISSN 2217–5687

Delić, Nino (2014) Stanovništvo Vojne krajine 1831. godine. Verska struktura, natalitet, mortalitet, nupcijalitet. Zbornik Matice srpske za istoriju, 90. pp. 55-69. ISSN 0352-5716

Fostikov, Aleksandra (2014) Izveštaj sa istorijsko-geografskog rekognosciranja: Na svetim vodama Lima 2012–2013. Mileševski zapisi, 10. pp. 347-365. ISSN 0354-6926

Fostikov, Aleksandra (2014) Primena novih tehnologija u istorijskoj geografiji: aplikacija HGIS-a i njegove mogućnosti. Braničevski glasnik, 9. pp. 7-16. ISSN 1451–2599

Fostikov, Aleksandra (2014) Zbirna povelja Stefana Milutina i Stefana Dušana Hilandaru (1336/1340 – 1342(?)) – druga polovina XIV veka. Stari srpski arhiv, 13. pp. 79-144. ISSN 1451–3072

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2014) Digital Humanities or Digital Versus Humanities. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 24. pp. 19-23. ISSN 1820-0109

Fostikov, Aleksandra and Isailović, Neven (2014) Digitization of the Historical Periodical Publications – IČ, BIG, MG – with Remarks about Specificities and Possibilities. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 24. pp. 50-54. ISSN 1820-0109

Fostikov, Aleksandra and Petrović, Vladeta (2014) Prilog proučavanju vojne uloge zanatlija u srednjovekovnoj Srbiji. Beogradski istorijski glasnik, 5. pp. 59-69. ISSN 2217-4338

Garić Petrović, Gordana (2014) Atestacija požarevačkih građana mitropolitu Vićentiju Jovanoviću. Braničevski glasnik, 9. pp. 73-80. ISSN 1451-2599

Garić Petrović, Gordana (2014) Mitropolitski namesnici i pridvorni služitelji u Servijskoj eparhiji (1718-1739). Naša prošlost, 14. pp. 87-101. ISSN 0550-4317

Garić Petrović, Gordana and Amedoski, Dragana (2014) Zagrlata: from Serbian Župa to Ottoman Nâhiyе. Journal of Oriental and African Studies, 23. pp. 101-126. ISSN 1105-3518

Glušac, Jelena (2014) Adelfati porodice Lazarević u manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori 1395. i 1396. godine. Epistēmonikḗ Epitheṓrēsē tou Metaptukhiakoú Prográmmatos «Spoudés stēn Orthódoxē Theología». pp. 56-67. ISSN 2241-0015

Glušac, Jelena (2014) Položaj Srpske Pravoslavne Crkve u poslednjim decenijama srpske despotovine. Bogoslovlje, 1/2014. pp. 151-160. ISSN 0006-5714

Glušac, Jelena (2014) Radne i novčane obaveze metoha svetogorskog manastira Lavre Svetog Atanasija u vreme vladavine kneza i despota Stefana Lazarevića. Svet rada, 11 (3). pp. 460-464. ISSN : 1451-7841

Ilić Mandić, Jelena (2014) Naseljavanje potiskih i pomoriških graničara u Banat (1751–1753). Zbornik Matice srpske za istoriju, 89. pp. 35-51. ISSN 0352-5716

Isailović, Neven (2014) Povelјa bana Damjana Horvata Dubrovčanima o slobodi trgovine. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 2. pp. 241-253. ISSN 2334-8003

Isailović, Neven and Fostikov, Aleksandra (2014) Isprava kralјa Stefana Tomaša kojom ovlašćuje Jakova Testu da povrati novac oplјačkan pod Sinjem. Građa o prošlosti Bosne, 7. pp. 85-101. ISSN 1840-3778

Ivanović, Miloš (2014) Hrisovulja kralja Stefana Dušana kojom Hilandaskom pirgu u Hrusiji poklanja crkvu Sv. Bogorodice u Lipljanu. Stari srpski arhiv, 13. pp. 35-67. ISSN 1451-3072

Ivanović, Miloš (2014) The Image of the Balkan Peninsula in Serbian History Textbooks for Middle School. ISHA Journal, 3. pp. 69-79. ISSN 1203-1048

Ivanović, Miloš (2014) Razvitak vojne službe kao osnov formiranja vlasteoskog sloja u srpskoj srednjovekovnoj državi. Vojno-istorijski glasnik, 1. pp. 30-48. ISSN 0042-8442

Ivanović, Miloš (2014) Ugrožavanje crkvenih poseda od strane vlastele u srpskoj srednjovekovnoj državi. Zbornik radova petog godišnjeg simposiona Srspka teologija danas 2013. održanog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 14. decembra 2013. pp. 143-150. ISSN 2217–2491

Katić, Srđan and Katić, Tatjana (2014) Nekoliko dokumenata o rudniku Brskovo u 16. veku. Mešovita građa (Miscellanea), 35. pp. 19-31. ISSN 0350-5650

Komatina, Ivana (2014) Ana Dandolo ‒ prva srpska kraljica? Zbornik Matice srpske za istoriju, 89. pp. 7-22. ISSN 0355-5716

Komatina, Ivana (2014) Istorijska podloga Čuda Sv. Simeona u Žitiju Simeonovom od Stefana Prvovenčanog. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 51. pp. 111-134. ISSN 0584-9888

Komatina, Ivana (2014) Povelja cara Stefana Dušana manastiru Hilandaru. Stari srpski arhiv, 13. pp. 225-237. ISSN 1451-3072

Krstić, Aleksandar (2014) Dva neobjavljena latinska pisma despota Stefana Lazarevića. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 3. pp. 197-209. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar (2014) Povelja kralja Stefana Tomaša erdeljskom vojvodi Jovanu Hunjadiju (Bobovac, 1444, jun 3). Građa o prošlosti Bosne, 7. pp. 73-84. ISSN 2233-1778

Kutlešić, Milan (2014) Dva pisma britanskog vicekonzula Nikole Radonića Vasojevića konzulu Sandersu. Mešovita građa=Miscellanea, 35. pp. 155-165. ISSN 0350-5650

Petrović, Vladeta (2014) Dve hrisovulje kralja Stefana Dušana kojima potvrđuje Hreljine priloge Manastiru Hilandaru u Štipu i Strumici. Stari srpski arhiv, 13. pp. 3-32. ISSN 1451–3072

Popović, Radomir J. (2014) Cirkular ispravničestva šabačkog sreskim kapetanima o prikupljanju Đurđevskog poreza 1835. godine. Mešovita građa// Miscellanea, 35. pp. 81-92. ISSN 0350–5650

Popović, Radomir J. (2014) Jedna političko-književna polemika prečana i ustavobranitelja iz 1841. i 1842. godine. Spomenica Istorijskog arhiva Srema, 13. pp. 13-30. ISSN 1451–3676

Popović, Radomir J. (2014) Srbi iz južne Ugarske i obnova novovekovne srpske države u prvoj polovini 19. veka. Letopis Matice srpske, god. 190, 6 (493). pp. 866-882. ISSN 0025–5939

Popović, Radomir J. (2014) Zadužbina Stevana Magazinovića. Srpske studije// Serbian Studies, 5. pp. 315-336. ISSN 2217–5687

Radosavljević, Jelena N. (2014) Demografske prilike u selu Čenej od 1779. do 1800. godine. Srpske studije, 5. pp. 35-53. ISSN 5

Radosavljević, Nedeljko V. (2014) Autonomija pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji i arondacija episkopija 1831–1836. Istraživanja, 25. pp. 233-248. ISSN 0350-2112

Radosavljević, Nedeljko V. (2014) Dabrobosanska mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766–1804. Bratstvo : časopis Društva „Sv. Sava“, 18. pp. 61-77. ISSN 1451-2386

Radosavljević, Nedeljko V. (2014) Episkop Kiril Živković o rukopoloženju sveštenika Jovana Baltića i prilikama u Bosni 1804. Mešovita građa (Miscellanea), 35. pp. 51-66. ISSN 0350-5650

Radosavljević, Nedeljko V. (2014) Kiril Živković, episkop pakračko-slavonski : (prilozi za biografiju). Istorijski časopis, 63. pp. 59-76. ISSN 0350-0802

Radosavljević, Nedeljko V. (2014) Venedikt Kraljević, prilozi za biografiju. Crkvene studije, 11. pp. 353-383. ISSN 1820-2446

Rudić, Srđan (2014) ĆIRILIČKI DOKUMENTI PORODICE BOROVINIĆ (I) Visoki, 1428, 20. novembar (II) 1429, 15. decembar (III) 1430, pre 14. marta (IV) 1430, pre 26. aprila (V) Visoki, 1436, 28. oktobar (VI) 1447, pre 10. Marta. Građa o prošlosti Bosne, 7. pp. 59-72. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2014) Jelena – supruga kneza Pavla Petrovića. Inicijal, 2. pp. 137-143. ISSN 2334-8003

Rudić, Srđan (2014) Radojevići-Mirkovići, vlasteoska srednjovekovna bosanska porodica. Istorijski časopis, 63. pp. 47-58. ISSN 0350-0802

Tatić, Uroš (2014) Ipolit Monden u Srbiji. Drugi boravak (1861-1865). Vojno-istorijski glasnik, 1/2014. pp. 59-84. ISSN 0042-8442

Uzelac, Aleksandar (2014) O srpskoj princezi i bugarskoj carici Ani (prilog poznavanju brakova kralja Milutina). Istorijski časopis, 63. pp. 29-46. ISSN 0350-0802

Uzelac, Aleksandar (2014) Papa Bonifacije VIII, Magnus Miles Simon Rosi i kralj Stefan Uroš II Milutin. Beogradski istorijski glasnik, 5. pp. 93-103. ISSN 2217-4338

Uzelac, Aleksandar (2014) Serbskie pisьmennыe istočniki o tatarah i Zolotoй Orde (pervaя polovina XIV v.). Zolotoordыnskoe obozrenie, 1 (3). pp. 101-118. ISSN 2308-152X (print)

Uzelac, Aleksandar (2014) Srpske vojske u ratovima u Evropi i Maloj Aziji (XII–XIV vek). Vojno-istorijski glasnik, 1. pp. 9-29. ISSN 0042-8442

Vučetić, Biljana (2014) Prosvetni rad Srbije u Turskoj od 1820. do 1912. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 35. pp. 167-204. ISSN 0350–5650

Šaljić Ratković, Jovana (2014) Iskender-pašina džamija u Novoj Varoši. Mileševski zapisi, 10. pp. 93-101. ISSN 0354-6926

Šaljić Ratković, Jovana (2014) Kraljevska srpska osnovna škola Sijarinska (za arnautsku decu). Istorijski časopis, 63. pp. 101-115. ISSN 0350-0802

Šaljić Ratković, Jovana and Stijović, Milun (2014) Izveštaji školskih nadzornika o radu Sijarinske osnovne škole za albansku decu. Mešovita građa (Miscellanea) 35, 35. pp. 205-221. ISSN 0350-5650

Book Section

Bulić, Dejan and Radičević, Dejan (2014) Prilog proučavanju vlasteoske sahrane u Moravskoj Srbiji. In: Vlast i moć. Vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine. Narodna biblioteka; Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta, Kruševac; Beograd, pp. 113-136. ISBN 978-86-82803-38-6

Fostikov, Aleksandra and Petrović, Vladeta (2014) Jevgenija monahinja kneginja. In: Vlast i moć - vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine : Zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 20. do 22. septembra 2013. godine u Kruševcu, Velikom Šiljegovcu i Varvarinu. Kruševac : Narodna biblioteka, Beograd : Centar za istorijsku geografiju, Filozofski fakultet - Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Kruševac, pp. 171-182. ISBN 978-86-82803-38-6

Ivanović, Miloš (2014) Slika srpske vlastele poznog srednjeg veka u narodnoj tradiciji. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. 3rd Conference for Young Slavists in Budapest. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest, pp. 93-96. ISBN 978-963-284-499-2

Ivanović, Miloš (2014) Srpske srednjovekovne medicinske ustanove. In: Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura : zbornik radova sa V naučno-stručnog skupa održanog 1. novembra 2013. u Zaječaru. Istorijski arhiv „Timočka krajina“, Zaječar, pp. 133-139. ISBN 978-86-84483-23-4

Ivanović, Miloš (2014) Struktura vlasteoskog sloja u državi kneza Lazara. In: Vlast i moć: vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine, tematski zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog od 20. do 22. septembra 2013. godine u Kruševcu, Velikom Šiljegovcu i Varvarinu. Narodna biblioteka Kruševac; Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kruševac; Beograd, pp. 75-94. ISBN 978-86-82803-38-6

Ivanović, Miloš (2014) Čudesna izlečenja na grobovima srpskih svetitelja u srednjem veku. In: Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura : zbornik radova sa VI naučno-stručnog skupa održanog 2-3. oktobra 2014. u Zaječaru. Istorijski arhiv „Timočka krajina“, Zaječar, pp. 183-191. ISBN 978-86-84483-24-1

Jakovljević, Aleksandar (2014) Trg Orašje kod manastira Resava, XV-XVI vek. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Despotovac, pp. 77-89. ISBN 978-86-82379-54-6

Jovanović, Vladimir (2014) Homoseksualnost i srpsko društvo u 19. veku. In: Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života. Hartefakt Fond, Beograd, pp. 40-59. ISBN 978-86-914281-4-3

Krestić, Petar V. (2014) Srbi – znameniti Bačvani. In: Bačka kroz vekove : slojevi kulture Bačke : zbornik radova. Vukova zadužbina, Beograd, pp. 465-486. ISBN 978-86-87005-06-8

Krestić, Petar V. (2014) Teodor Pavlović, javna, politička i književno-publicistička delatnost. In: Dani Teodora Pavlovića : godina jubileja. Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, pp. 11-21. ISBN 978-86-6029-185-3

Krstić, Aleksandar (2014) Bačka pod osmanskom vlašću. In: Bačka kroz vekove: slojevi kultura Bačke. Vukova zadužbina, Beograd, pp. 55-86. ISBN 978-86-87005-06-8

Krstić, Aleksandar (2014) Podunavlje i Posavina Srbije u poznom srednjem veku. Istorijsko-geografski aspekti istraživanja. In: Istorija i geografija – susreti i prožimanja. Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, INIS, Institut z slavistiku RAN, Beograd, pp. 23-39. ISBN 978-86-80029-62-7; 978-86-7005-125-6

Petrović, Vladeta and Fostikov, Aleksandra (2014) Crkve i manastiri u poveljama knjeginje Milice. In: Kneginja Milica - monahinja Jevgenija i njeno doba : tematski zbornik radova sa naučnog simpozijuma održanog 12. septembra 2014. u Manastiru Ljubostinji. Narodni univerzitet Trstenik : Narodna biblioteka "Jefimija", Trstenik, Filozofski fakultet, Beograd, Trstenik, pp. 127-137. ISBN 978-86-918433-0-4

Popović, Radomir J. (2014) Veze Srbije i Matice srpske 1826–1864. godine. In: Tako, a ne inače. Spomenica o 150-godišnjici preseljenja Matice srpske iz Pešte u Novi Sad. Matica srpska, Novi Sad, pp. 122-138. ISBN 978–86–7946–176–6

Popović, Radomir J. (2014) XIX vek. In: Rudnik šapat visine. Službeni glasnik, Beograd, pp. 339-390. ISBN 978–86–519–1783–0

Radosavljević, Nedeljko V. (2014) Evropski uticaji na srpsko društvo u vreme formiranja moderne države. In: Balkanite i Svetъtъ : modus concurrandi. Institut po balkanistika sъs Centъr po trakologiя BAN, Sofia, pp. 285-306. ISBN 978-954-8536-14-1

Radovanović, Milan and Popović, Radomir J. (2014) Geographical-Historical analysis of the impact of the 1883 eruption of Krakatau volcano on weather in Serbia. In: Istorija i geografija, susreti i prožimanja-tematski zbornik radova. Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Institut za noviju istoriju Srbije; Moskva: Institut za slavistiku RAN, Beograd, pp. 595-610. ISBN 978–86–80029–62–7; 978–86–7005–125–6 (INIS)

Rastović, Aleksandar P. (2014) Great Powers in the First Balkan War with Special Survvey on the Activities of the British Diplomacy. In: SouthEast European Diplomacy : 100 Years since the Balkan Wars. The University of SouthEast Europe Lumina and The Academy of the Romanian Scientist, Bucharest, pp. 250-260. ISBN 6065372722; 9786065372726

Rastović, Aleksandar P. (2014) Serbskij vopros v politike Velikobritanii i Rossii. 1912–1913 gg. In: Iz Istorii Serbii i Russko-serbskih svяzeй 1812–1912–2012. Institut slavяnovedeniя RAN, Moskva, pp. 177-190. ISBN 978-5-7576-0313-1

Rastović, Aleksandar P. (2014) Transposition of Teaching of Modern European History at Universities in Serbia – New Methodological Approach. In: Balkan Tarihi Araştirmalarina Metodolojik Yaklaşimla. UBTAS, Istanbul, pp. 85-97. ISBN 978-605-4326-87-7

Stolić, Ana (2014) Od muželoštva i ženske malakije do protivprirodnog bluda i patologije. Neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata. In: Među nama – neispričane priče gej i lezbejskih života : zbornik radova. Hartefakt Fond, Beograd, pp. 17-22. ISBN 978-86-914281-4-3

Točanac Radović, Isidora (2014) Nastanak i razvoj institucije Srpskog narodno-crkvenog sabora u Karlovačkoj mitropoliji u 18. veku. In: Tri veka Karlovačke mitropolije 1713–2013. Eparhija sremska; Filozofski fakultet, Odsek za istoriju; Malo istorijsko društvo, Sremski Karlovci; Novi Sad, pp. 127-144. ISBN 978-86-87513-35-8

Tošić, Đuro and Isailović, Neven (2014) Župa Vrm i grad Klobuk u srednjem vijeku. In: Klobuk kroz istoriju: međunarodni tematski zbornik. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske – Muzej Hercegovine – Udruženje dobrovolјaca i ratnika oslobodilačkih ratova, potomaka i poštovalaca „Klobuk“, Trebinje, pp. 61-74. ISBN 978-99938-744-3-0

Uzelac, Aleksandar (2014) Crtice za istoriju Braničeva u XIV veku. In: Vlast i moć. Vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine. : Narodna biblioteka – Beograd : Centar za istorijsku geografiju i demografiju Filozofskog fakulteta, Beograd. ISBN 978-86-82803-38-6

Vujošević, Žarko (2014) Povelja Konstantina Dragaša Hilandaru o manastiru Lesnovu. In: Realia Byzantino-Balcanica : studia in honorem annorum LХ annorum professoris Christi Matanov : Sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Hristo Matanov. Centar za izsledvane na Balgarite, Sofija, pp. 453-475. ISBN 978-954-378-118-8

Vuletić, Aleksandra and Stolić, Ana (2014) „...Brak je zajednica muškarca i žene“. Koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka. In: Među nama – neispričane priče gej i lezbejskih života : zbornik radova. Hartefakt Fond, Beograd, pp. 60-68. ISBN 978-86-914281-4-3

Živojinović, Dragić and Vujošević, Žarko and Porčić, Nebojša (2014) Das serbische Kanzleiwesen. Die Herausforderung der digitalen Diplomatik. In: Digital Diplomatics: The Computer as a Tool for the Diplomatist? Böhlau Verlag, Köln, pp. 133-147. ISBN 978–3–412–22280–2

Book

Milićević J., Milić (2014) Balkanski ratovi. Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-18434-4

Miljković Katić, Bojana (2014) Poljoprivreda Kneževine Srbije (1834–1867). Posebna izdanja, 65 . Istorijski institut, Beograd. ISBN 978-86-7743-106-8

Popović, Radomir J. (2014) Harački tefter Kapetanije Mačve iz 1831. godine. Izvori za srpsku istoriju - Istorija XIX i XX veka, 8 (14). Istorijski institut, Beograd. ISBN 978–86–7743–108–2

Rastović, Aleksandar P. and Ranđelović, Marija (2014) English – Serbian Children s Home 1926–2011. Institute for Economy and Law, Belgrade. ISBN 978-86-89929-09-6

Thesis

Bulić, Dejan (2014) Naselja i stanovništvo „Zemlje“ Moravice (XIV - sredina XVI veka). Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ilić Mandić, Jelena (2014) Banatska vojna krajina u drugoj polovini 18. veka. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.

Isailović, Neven (2014) Vladarske kancelarije u srednjovekovnoj Bosni. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet.

Krstić, Aleksandar (2014) Članovi dinastija jugoistočne Evrope u srednjovekovnoj Ugarskoj. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Novi Sad.

Točanac Radović, Isidora (2014) Reforma Srpske pravoslavne crkve u Habzburškoj monarhiji za vreme vladavine Marije Terezije i Josifa II (1740–1790). Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

This list was generated on Wed Jun 19 06:02:38 2024 UTC.