Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | Š | Ž
Number of items: 57.

A

Andrić, Marija (2019) Fondaco dei Turchi u Veneciji: smeštaj za muslimanske trgovce između pravila i prakse. Zbornik Matice srpske za istoriju, 102 (2). ISSN 0352-5716

Andrić, Marija (2019) Jedan primerak venecijanskih ugovora o trgovini govedima i trgovci iz Sarajeva (1784–1785). Mešovita građa (Miscellanea), 40. pp. 51-71. ISSN 0350-5650

B

Bulić, Dejan and Amedoski, Dragana (2019) Osmanski popis ovčarine i torovine u kadiluku Mala Požega iz 1596. godine. Mešovita građa - Miscellanea, 40. pp. 7-18. ISSN 0350-5650

Bulić, Dejan and Arsić, Radivoje (2019) Arheološko rekognosciranje opštine Osečina. Glasnik Srpskog arheološkog društva, 35. pp. 195-235. ISSN 0352-5678

D

Delić, Nino (2019) Austrijsko dunavsko parobrodarsko društvo (DDSG) u prvoj polovini 19. veka: ciljevi, politike i rezultati. In: PINUS zapisi (9–10), Dunavom kroz Đerdapsku klisuru: zbornik radova sa naučnog skupa Istorija plovidbe Đerdapskom klisurom. Muzej nauke i tehnike, Beograd, pp. 51-76. ISBN 978-86-82977-79-7

Delić, Nino (2019) Nový Sad a revolúcia 1848–1849. Devastácia a nový začiatok. In: Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, pp. 417-436. ISBN 978-80-89867-05-9

Delić, Nino (2019) Urbanizacija naroda? Demografski razvoj srpske gradske populacije u drugoj polovini 19. veka – statistički pregled. In: Urbanizacija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Istorijski institut Beograd – Zbornik radova knj. 40 . Istorijski institut Beograd; Državni univerzitet za arhitekturu i građevinu Nižnji Novgorod (NNGASU), Beograd - Nižnji Novgorod, pp. 167-196. ISBN 978-86-7743-134-1

Dragosavljević, Vasilije (2019) Association of Fighters of Yugoslavia – BOJ (1929–1935): Ideology – Practice – Outcome. Istraživanja – Journal of Historical Researches, 30. pp. 234-255. ISSN 0350-2112

Dragosavljević, Vasilije (2019) Ideje jugoslovenske radikalne desnice u listu Politički glasnik. Srpska politička misao, 65 (3). pp. 367-390. ISSN 0354-5989

Dragosavljević, Vasilije (2019) Seroantropološka istraživanja Ludviga Hiršfelda na Solunskom frontu i njihova uloga u formiranju i razvoju pseudo-naučnih rasističkih teorija u ideološkom konstruktu JNP Zbor. In: Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 9: Zbornik radova sa X naučno-stručnog skupa održanog 1-2. novembra u Zaječaru 2018. Istorijski arhiv “Timočka krajina“, Zaječar, pp. 43-55. ISBN 978-86-84483-51-7

Dragosavljević, Vasilije (2019) JNP Zbor i koncept srpske državnosti. In: Savremeno društvo i nauka :Tematski zbornik radova, 1. Nauka i savremeni univerzitet 8, [Elektronski izvor]. Univerzitet u Nišu.Filozofski fakultet, Niš, pp. 272-293. ISBN 978-86-7379-516-4

F

Femić, Radovan (2019) Grahovska bitka i društveno pamćenje. In: Bitka na Grahovcu: 1858–2018. Sveviđe, Nikšić, pp. 165-170. ISBN 978-9940-753-02-3

Femić, Radovan (2019) Odnos Kneževine Srbije prema srpskoj Vojvodovini tokom 1848/49. godine. Slovo, časopis za srpski jezik, književnost i kulturu, 14 (57). pp. 221-234. ISSN 1800-6140

G

Glušac, Jelena (2019) Last members of the Branković family, those who dwelled in foregin lands – the case of Despot Stefan Branković the Blind;. In: 4th International medieval workshop in Rijeka, in organisation of Faculty of Philosophy in Rijeka and Croatian Academy of Science and Arts, Rijeka, Croatia, 2019, Rijeka. (Unpublished)

H

Hekić, Benjamin (2019) Estirpò ancora delli suoi paesi le strighe – Jed(i)na vest o progonu veštica u državi Nemanjića. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 85. pp. 15-25. ISSN ISSN 0350–6673

Hekić, Benjamin (2019) Pečati ranih Nemanjića – Uzori i paralele u formativnom periodu nemanjićke sigilografske prakse. Istorijski časopis, 68. pp. 35-68. ISSN 0350–0802

J

Jovanović, Vladimir (2019) Nastanak Beogradskog kaznenog zavoda. Istorijski časopis, 68. pp. 233-260. ISSN 0350-08025

Jovanović, Vladimir (2019) Nastavlenije nadziratelju zatočenika u Gurgusovcu. Mešovita građa (Miscellanea), 40. pp. 103-118. ISSN 0350-5650

K

Komatina, Ivana (2019) Papska politička teorija i praktična politika: kraljevstvo kod Južnih Slovena do kraja XII veka. In: Kraljevstvo i arhiepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića. Srpski komitet za vizantologiju . Službeni glasnik, Beograd, pp. 31-50. ISBN 978-86-7025-840-2

Komatina, Ivana (2019) Studenica – temelj srpske duhovnosti i državnosti. In: Kulturno nasleđe manastira Studenice. Manastir Studenica, Manastir Studenica, pp. 13-31. ISBN 978-86-87345-20-1

Krstić, Aleksandar (2019) Dva svedočanstva o avgustinskom manastiru u Erdšomlju (Vršcu) iz XIV i XV veka. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 7. pp. 103-114. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar (2019) Familiares of the Serbian despots in and from the territory of Banat (1411–1458). In: Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th centuries). Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 93-109. ISBN 978-606-020-116-8

Krstić, Aleksandar (2019) Između brega i rita: Er(d)šomljo – Vršac u srednjem veku. Centar za napredne srednjovekovne studije, Beograd. ISBN 978-86-901724-0-5

Krstić, Aleksandar (2019) Pismo dubrovačkih vlasti knezu Grguru Vukosaliću kojim traže da ukine carinu pred Stonom (Dubrovnik, 1417, decembar 28.). Građa o prošlosti Bosne, 12. pp. 53-61. ISSN 2233-1778

M

Miljković Katić, Bojana (2019) Prestoničke funkcije Kragujevca i nastajanje privrednog centra. Šumadijski anali - Kragujevac prva prestonica moderne Srbije 1818–1841. godine. pp. 189-210. ISSN 1451-9596=Šumadijski anali

Miljković Katić, Bojana (2019) Promene veličine i strukture zemljišnog poseda u Kneževini Srbiji (1834–1867). Agroekonomika/Agrieconomica, 83. pp. 51-59. ISSN 0350-5928

Miljković Katić, Bojana (2019) Vodenice i promene u prostoru Kneževine Srbije. In: Život na rekama Jugoistočne Evrope. Istorijski aspekti prostornog planiranja naselja i komunikacija. Posebna izdanja (141). Balkanološki institut, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 91-118. ISBN 978-86-7179-105-2

N

Novakov, Aleksandra and Radosavljević, Nedeljko V. (2019) Nićifor Perić, Metropilitan Raška-Prizren and Skenderija (1901–1911). Istraživanja, 30. pp. 171-186. ISSN 0350-2112

P

Petrović, Vladeta (2019) Grad u ćirilskoj diplomatičkoj građi. In: Urbanizacija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Zbornik radova / Istorijski institut ; knj. 40 . Istorijski institut Beograd ; Državni Univerzitet za arhitekturu i gradjevinu (NNGASU), Nižnji Novgorod, Beograd - Nižnji Novgorod, pp. 137-152. ISBN 978-86-7743-134-1

Petrović, Vladeta (2019) Srpski srednjovekovni grad i manastir: prihodi od trgovine i rudarstva i crkvena imovina u urbanim naseljima (13. – 15. vek). Crkvene studije, 16 (2). pp. 203-211. ISSN 1820-2446

Popović, Radomir J. (2019) Batalaka o Karađorđu i Prvom srpskom ustanku u dnevničkim beleškama Nikole Krstića. In: Od Karađorđa do Versajskog mira, tematski zbornik radova. Centar za kulturu „Masuka“; Dom kulture „Vlada Marjanović“; Institut za savremenu istoriju, Velika Plana, pp. 11-30. ISBN 978–86–7403–237–4 (ISI)

Popović, Radomir J. (2019) Beleške iz života Janka Veselinovića od Dragutina Đ. Tufegdžića. Prilozi za književnost, istoriju, jezik i folklor, 85. pp. 59-69. ISSN 0350–6673

Popović, Radomir J. (2019) Od prestonice Srbije do središta Šumadije: Načelstvo okruga kragujevačkog 1839 – 1841. godine. Kragujevac prva prestonica moderne Srbije 1818–1841. godine, Zbornik radova sa naučnog skupa. pp. 281-300. ISSN 1451–9569

Popović, Radomir J. (2019) Spisak stvari i pokretnih dobara kneza Miloša u požarevačkom i kragujevačkom dvoru 1839. godine. Mešovita građa//Miscellanea, 40. pp. 73-103. ISSN 0350–5650

Popović, Radomir J. and Vuletić, Aleksandra (2019) Regulacija savske i drinske obale i zaštita Mačve od poplava u 19. i početkom 20. veka. In: Život na rekama jugoistočne Evrope. Istorijski aspekti prostornog planiranja naselja i komunikcija. Posebna izdanja (141). Balkanološki institut SANU, Beograd, pp. 135-156. ISBN 978–86–7179–105–2

Popović, Radomir J. and Vuletić, Aleksandra and Ilić, Predrag (2019) Prestoni Kragujevac. Društvo istoričara, Kragujevac. ISBN 978–86–917753–4–6

R

Radosavljević, Nedeljko V. (2019) Gabriel of Zvornik. Istorijski časopis, 68. pp. 175-194. ISSN 0350-0802

Radosavljević, Nedeljko V. (2019) Sinđelija, berat, pečat : stupanje na arhijerejski tron u Osmanskom carstvu 1766–1878. In: ., Državno-crkveno pravo kroz vekove : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. : Institut za uporedno pravo, Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, Beograd, pp. 137-156. ISBN 978-86-80186-52-8 (IUP)

Radosavljević, Nedeljko V. (2019) Status Crnogorske mitropolije po ukidanju Pećke patrijaršije 1766 : kanonska samostalnost ili samostalnost usled državnog razloga. In: Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije ( XIV vijek – 1830). Svetigora, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Cetinje, pp. 158-175. ISBN 978-9940-9234-6-4, 978-86-7660-296-4

Rastović, Aleksandar P. (2019) Pogovor. Rodolf Arčibald Rajs – objektivni svedok srpskog stradanja u Velikom ratu. In: Srbi o Rajsu. Rodolf Arčibald Rajs. Izabrana dela, 5 (VII). Zavod za udžbenike, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, pp. 425-439. ISBN 978-86-17-20213-0

Rastović, Aleksandar P. (2019) Savremena tumačenja Velike istočne krize i Berlinskog kongresa u anglosaksonskoj istoriografiji. In: Velika istočna kriza i srpsko pitanje. Istorijski institut, Beograd, pp. 129-152. ISBN 978-86-7743-135-8

Rastović, Aleksandar P. (2019) Slučaj lažnog atentata na kralja Aleksandra Obrenovića 1893. godine. Istorijski zapisi, 3-4 (XC). pp. 75-85. ISSN 0021-2652

Rastović, Aleksandar P. (2019) Srbija i Crna Gora na razmeđu 19. i 20. veka – britanska percepcija. In: Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, pp. 188-201. ISBN 978-86-7215-466-5

Rastović, Aleksandar P. and Krstić Mistridželović, Ivana and Samardžić, Renata (2019) Srbi o Rajsu. Rodolf Arčibald Rajs. Izabrana dela, 5 (VII). Zavod za udžbenike, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd. ISBN 978-86-17-20213-0

Rastović, Aleksandar P. and Samardžić, Renata and Kenš, Nikola and Krstić Mistridželović, Ivana (2019) Vizionar moderne policije. Rodolf Arčibald Rajs. Izabrana dela, 3 (XXVI). Zavod za udžbenike, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd. ISBN 978-86-17-20212-3

Rudić, Srđan (2019) Povelja kralja Stefana Tomaša sinovima Ivaniša Dragišića, Vranduk, 22. avgusta 1446. Građa o prošlosti Bosne, 12. pp. 81-94. ISSN 2233-1778

Rudić, Srđan (2019) Šestokrilovići, istorija i tradicija. Istorijski časopis, 68. pp. 125-153. ISSN 0350-0802

S

Stijović, Milun (2019) Prilog odnosima srpskih konzula u Prištini sa osmanskim vlastima na Kosovu i Metohiji. Istorijski časopis, 68. pp. 331-347. ISSN 0350-0802

Stolić, Ana and Popović, Radomir J. (2019) Institucionalna produkcija znanja o prošlosti: Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka. Istorija 20. veka, 1 (37). pp. 193-206. ISSN 0352–3160

T

Tatić, Uroš (2019) Francuska i povratak na vlast dinastije Obrenovića 1859. godine. Istorijski časopis, 68. pp. 195-232. ISSN 0350-0802

Tatić, Uroš (2019) Srpski pitomci na školovanju u Parizu šezdesetih godina XIX veka. Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 164/20. pp. 99-126. ISSN 0023-5164

Točanac Radović, Isidora (2019) Belgrade under Habsburg rule 1717–1739. In: Baroque Belgrade. Transformation 1717–1739. Institute of Archeology; Belgrade City Museum, Belgrade, pp. 12-37. ISBN 978-86-6439-044-6; 978-86-6433-020-6

Točanac Radović, Isidora (2019) Beograd pod habzburškom vlašću 1717–1739. godine. In: Barokni Beograd. Preobražaji 1717–1739. Arheološki institut; Muzej grada Beograda, Beograd, pp. 12-37. ISBN 978-86-6439-043-9; 978-86-6433-019-0

Š

Šaljić Ratković, Jovana (2019) Kako je oživela Barjak-džamija. Antropologija, br. 19. pp. 75-89. ISSN 1452-7243

Šaljić Ratković, Jovana (2019) Rešavanje statusa muslimana u Kneževini Srbiji uoči i nakon Velike istočne krize. In: Velika istočna kriza i srpsko pitanje. Zbornici radova (39). Istorijski institut, Beograd, pp. 115-128. ISBN 978-86-7743-135-8

Šaljić Ratković, Jovana (2019) Simboli osmanskog doba: Jatagan. In: Orijentalistika, juče danas, sutra. Filozofski fakultet, Beograd, pp. 215-232. ISBN 978-86-6153-609-0

Ž

Živojinović, Dragić (2019) The Medieval South Slavic Documents in the Athonite Archives. In: Lire les Archives de l’Athos: Actes du colloque réuni à Athènes du 18 au 20 novembre 2015 à l’occasion des 70 ans de la collection refondée par Paul Lemerle. Collège de France – Institut d’Études byzantines – Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Paris, pp. 579-606. ISBN 978–2–916716–68–8

This list was generated on Mon Aug 15 06:37:04 2022 UTC.