Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 104.

Article

Amedoski, Dragana and Petrović, Vladeta (2011) Tvrđava Koznik – od prvog pomena do kraja 16. veka. Vojno-istorijski glasnik, 2011/2. pp. 127-137. ISSN 0042-8442

Amedoski, Dragana and Petrović, Vladeta and Garić Petrović, Gordana (2011) The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dynamics. International Journal of Turkish Studies, 17 (1/2). pp. 1-19. ISSN 0272-7919

Bulić, Dejan (2011) Prilog poznavanju grada Brvenika iz perspektive arheoloških istraživanja. Istorijski časopis, 60. pp. 57-96. ISSN 0350-0802

Bulić, Dejan and Arsić, Radivoje (2011) Istraživanja valjevske Gračanice 2011. godine. Glasnik Međuopštinskog istorijskog arhiva u Valjevu, 45. pp. 105-116. ISSN 0352-2008

Bulić, Dejan and Arsić, Radivoje (2011) Manastir Bogovođa iz aspekta arheoloških istraživanja. Glasnik Međuopštinskog istorijskog arhiva u Valjevu, 45. pp. 93-104. ISSN 0352-2008

Delić, Nino (2011) Brošura „Mađarizacija i pomađarivanje, sa posebnim osvrtom na naše gradoveˮ Gustava Bekšiča. Spomenica istorijskog arhiva „Sremˮ, 10. pp. 207-260. ISSN 1451-3676

Delić, Nino (2011) „Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Tabele za statistiku Austrijske Carevine) 1828-1848, kao izvor za istoriju srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji. Srpske studije, 2. pp. 181-208. ISSN 2217-5687

Fostikov, Aleksandra and Janićijević, Stefana (2011) Reconnaissance, historical-geography and toponomy research of Toplica “land” with image modeling. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 18. pp. 67-75. ISSN 1820-0109

Garić Petrović, Gordana (2011) Prilog istoriji vinogradarstva i vinarstva u Srbiji. Istorijski časopis, 60. pp. 231-245. ISSN 0350-0802

Isailović, Neven (2011) Dve ćirilske isprave Ivana VI (Anža) Frankopana Omišanima. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 101-124. ISSN 0350-5650

Isailović, Neven (2011) Nekoliko novih podataka iz 1436. godine o familijarima Hrvatinića u župama Zemunik i Glaž. Istorijski časopis, 60. pp. 153-177. ISSN 0350-0802

Isailović, Neven (2011) Povelјa hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića ženi Jeleni. Stari srpski arhiv, 10. pp. 165-180. ISSN 1451-3072

Isailović, Neven (2011) Povelјa kralјa Tvrtka I Kotromanića Šibeniku. Građa o prošlosti Bosne, 4. pp. 31-47. ISSN 1840-3778

Ivanović, Miloš (2011) Pismo Dubrovčana turskom kadiji u Gluhavici. Stari srpski arhiv, 10. pp. 117-122. ISSN 1451-3072

Jakovljević, Aleksandar (2011) Osmanska tapija (tapûnâme) manastira Voljavča iz 1538/9. godine – prilog istoriji manastira. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 191-204. ISSN 0350-5650

Jakovljević, Aleksandar (2011) Selo Dubnica u nahiji Senice: naselje, stanovništvo, i običaj proslave Petrovdana početkom 17. veka. Istorijski časopis, 60. pp. 213-229. ISSN 0350-0802

Jovanović, Vladimir (2011) Kriticizam i autocenzura u Dnevnicima Nikole Krstića. Srpske studije, 2. pp. 51-63. ISSN 2217-5687

Katić, Srđan (2011) Kovačnicata na moneti vo Kratovo vo vremee vladeenjeto na sultanot Sulejman I Veličestveniot (1520-1566). Glasnik INI Skopje, 54 (1-2). pp. 67-80. ISSN 0583-4961

Katić, Srđan and Amedoski, Dragana (2011) Zakupi beogradske i smederevske skele i karlovačkog hasa sedamdesetih i osamdesetih godina 16. veka. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 205-218. ISSN 0350-5650

Katić, Tatjana and Garić Petrović, Gordana (2011) Popis zeameta i timara oblasti Brvenik iz 1477. godine. Mešovita građa, 32. pp. 157-190. ISSN 0350-5650

Katić, Tatjana and Katić, Srđan (2011) Zimovanje osmanske vojske u Rumeliji 1686/87. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32 (2011). pp. 219-242. ISSN 0350-5650

Krestić, Petar V. (2011) Pisma Todora Stefanovića Vilovskog sa putovanja u Dalmaciju i Crnu Goru 1880. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 417-451. ISSN 0350-5650

Krstić, Aleksandar (2011) Dokumenti o ugarskim posedima despota Đurđa datim u zalog Jovanu Hunjadiju 1444. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 125-156. ISSN 0350–5650

Krstić, Aleksandar (2011) Vršac u srednjem veku. I i II deo: od od početka 15. do sredine 16. stoleća. Istorijski časopis, 59-60. pp. 193-212. ISSN 0350–0802

Krstić, Aleksandar and Miljković, Ema (2011) Još jednom o manastirima u Ždrelu iz druge polovine 15. veka. Glasnik društva konzervatora Srbije, 35. pp. 111-114. ISSN 0350-9656

Kunčer, Dragana (2011) Portret dalmatinskog episkopa u 6. veku. Istorijski časopis, 60. pp. 13-24. ISSN 0350-0802

Kutlešić, Milan (2011) Preokret u politici lorda Palmerstona prema Rusiji i Osmanskom carstvu (1827–1833). Istorijski časopis, 60. pp. 311-331. ISSN 0350-0802

Marinković, Mirjana O. and Šaljić Ratković, Jovana (2011) Turska pisma kneginji Ljubici. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 325-335. ISSN 0350-5650

Milićević J., Milić and Mladenović, Božica (2011) „BEOGRADSKE NOVINE“ – ogled o paralelnim društvima u Srbiji 1915–1918. Istorijski časopis, 60. pp. 541-554. ISSN 0350-0802

Milićević J., Milić and Mladenović, Božica (2011) Kazivanja Radoša Nikolića o Topličkom ustanku. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 553-560. ISSN 0350-5650

Milićević J., Milić and Mladenović, Božica (2011) O boravku srpske vojske na Krfu 1916. Godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 543-552. ISSN 0350-5650

Miljković Katić, Bojana (2011) Kreditna politika ustavobranitelja. Istorijski časopis, 60. pp. 357-375. ISSN 0350-0802

Miljković Katić, Bojana (2011) Pametna marljivost i razborita štednja (kriterijumi optimalnog trošenja prihoda u vizuri visokog državnog činovnika Kneževine Srbije). Srpske studije, 2. pp. 33-49. ISSN 2217-5687

Petrović, Vladeta (2011) Društveno raslojavanje u srpskim srednjovekovnim rudarskim gradovima. Naša prošlost, 12. pp. 79-88. ISSN 0550-4317

Popović, Radomir J. (2011) Dimitrije Kostić (Konstantinović)–ustanički pisar i mitrovački trgovac. Spomenica Istorijskog arhiva Srem, 10. pp. 45-54. ISSN 1451–3676

Popović, Radomir J. (2011) Dve beleške Ilije Garašanina o ruskim konzulima u Srbiji Danilevskom i Levšinu. Mešovita građa//Miscellanea, 32. pp. 337-347. ISSN 0350–5650

Popović, Radomir J. (2011) Princeza Kleopatra Karađorđević-Petronijević. Danica, srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu, 2012. pp. 352-363. ISSN 0354–4974

Popović, Radomir J. (2011) Vladarska i činovnička zakletva u Srbiji u 19. veku. Istorijski časopis, 60. pp. 289-310. ISSN 0350–0802

Popović, Radomir J. (2011) Vojnička zakletva u Srbiji u XIX i početkom XX veka. Vojno-istorijski glasnik, 1/2011. pp. 31-44. ISSN 0042–8442

Radosavljević, Jelena N. (2011) Crkva Gračanica u sećanjima prote Bogoljuba N. Miloševića. Glasnik Istorijskog arhiva u Valjevu, 45. pp. 117-124. ISSN 0354-9143

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Antim Zepos, užičkovaljevski mitropolit 1802–1814. Istorijski časopis, 60. pp. 271-288. ISSN 0350-0802

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Dabrobosanska (Sarajevska) mitropolija u vreme Srpske revolucije (1804–1815). Istraživanja, 22. pp. 205-219. ISSN 0350-2112

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Diploma mitropolita Pavla Nenadovića o pravu dečanskih monaha na prikupljanje milostinje iz 1755. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 281-288. ISSN 0350-5650

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Dva pisma o prikupljanju pomoći za manastir Visoki Dečani iz 1868. Bratstvo : časopis Društva „Sv. Sava“, 15. pp. 107-116. ISSN 1451-2386

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Partenius of Zograf, Metropolitan of Nishava (of Pirot) : (Supplement to a Biography). Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire, 3-4 (XXXVII). pp. 32-49. ISSN 0204-8906

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Užički nemiri zbog otmice i nasilne islamizacije srpske devojčice 1819. Zbornik Matice srpske za istoriju, 83. pp. 85-95. ISSN 0352-5716

Rastović, Aleksandar P. (2011) Engleske diplomate o progonu istaknutih Srba u Kosovskom vilajetu 1880–1888. godine. Kosovsko-metohijski zbornik, 4. pp. 67-76. ISSN 0354-284X

Rastović, Aleksandar P. (2011) Izveštaji britanskih diplomata o upadu Albanaca u Srbiju 1878–1897. godine. Istorijski časopis, 60. pp. 419-433. ISSN 0350-0802

Rastović, Aleksandar P. (2011) The Married Couple Dickinson-Berry on Serbia. Beogradski istorijski glasnik, 2. pp. 221-230. ISSN 2217-4338

Rudić, Srđan (2011) Potvrda da je Juraj Bogišić sinovac Braila Tezalovića [Dubrovnik] 5. februar 1468. – 14. januar 1469. Građa o prošlosti Bosne, 4. pp. 151-160. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2011) Povelja Balše II kojom potvrđuje Dubrovčanima privilegije dobijene mu od brata Đurđa – Ratac, 1379, novembar 20. Stari srpski arhiv, 10. pp. 103-107. ISSN 1451-3072

Rudić, Srđan and Vučetić, Biljana (2011) Iz prepiske Vatroslava Jagića i Vladimira Ćorovića – II deo (1918-1921). Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 561-579. ISSN 0350-5650

Stijović, Milun (2011) Srpsko školstvo na Kosovu i Metohiji prema izveštajima Srpskog konzulata u Prištini. Kosovsko-metohijski zbornik, 4. pp. 99-112. ISSN 3054-284X

Stojić, Biljana (2011) Pomoć belgijskog Crvenog krsta Kraljevini Srbiji tokom Balkanskih ratova. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 529-542. ISSN 03505650

Stojić, Igor and Bon, Edi and Ćirković, Milan and Gavrilović, Nataša (2011) Astronomy and catastrophes through myth and old texts. Memorie della Società Astronomica Italiana : Journal of the Italian astronomical society, 15. pp. 219-223. ISSN 1824016X

Stolić, Ana (2011) Privatno i javno u dnevniku Nikole Krstića. Dnevnik Nikole Krstića kao primer unutrašnjeg dijaloga srpskog intelektualca 19. veka između poželjnog modela i svakodnevnog života. Srpske studije, 2. pp. 14-19. ISSN 2217-5687

Točanac Radović, Isidora (2011) Rezolucija cara Karla VI iz 1720. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 243-254. ISSN 0350-5650

Tošić, Đuro and Isailović, Neven (2011) Bogoje Radinčić iz Gacka. Domazetstvo između službe (servitium) i posinjenja (affiliatio). Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 75-85. ISSN 0350-5650

Uzelac, Aleksandar (2011) Najamničke vojske kralja Stefana Uroša II Milutina. Vojno-istorijski glasnik, 2. pp. 9-27. ISSN 0042-8442

Uzelac, Aleksandar (2011) Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century. Revista de Istorie Militară, 5-6. pp. 9-20. ISSN 1220-5710

Vujošević, Žarko (2011) Povelja braće Dragaša Hilandaru o crkvi Sv. Vlasija. Stari srpski arhiv, 10. pp. 71-86. ISSN 1451-3072

Vuletić, Aleksandra (2011) Društveni okviri emotivnog sveta u Dnevniku Privatnog života Nikole Krstića. Srpske studije, 2. pp. 21-32. ISSN 2217-5687

Vuletić, Aleksandra (2011) Stanovnici Šapca 1819. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. ISSN 0350-5650

Vučetić, Biljana (2011) Školovanje pitomaca Ministarstva inostranih dela Kraljevine Srbije 1891. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 491-505. ISSN 0350–5650

Šaljić Ratković, Jovana and Milićević J., Milić (2011) Poznavanje turskog i albanskog jezika u vojsci Srbije koncem XIX veka. Vojno-istorijski glasnik, 1. pp. 169-179. ISSN 0042-8442

Živojinović, Dragić (2011) Akt Hilandarskog bratskog sabora o prodaji adelfata. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 39-49. ISSN 0350–5650

Živojinović, Dragić (2011) Arhiepiskop Nikodim I. Istorijski časopis, 60. pp. 97-112. ISSN 0350–0802

Živojinović, Dragić (2011) Prostagma kralja Dušana kefaliji Rajku. Stari srpski arhiv, 10. pp. 29-36. ISSN 1451–3072

Book Section

Amedoski, Dragana (2011) Gradski objekti u osmanskom Prokuplju u 16. veku. In: Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Evropi: (do Drugog svetskog rata). Zbornici radova . Istorijski institut u Beogradu, Balkanološki instiut (SANU), Beograd, pp. 399-415. ISBN 978-86-7743-089-4

Ilić Mandić, Jelena (2011) The Role of Central and Local Governments in Spatial Organization of the Military Community of Zemun in the Second Half of 18th Century. In: Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Evropi (do Drugog svetskog rata). Zbornik radova / Istorijski institut ; knj. 24 Posebna izdanja / SANU, Balkanološki institut ; 114 . Istorijski institut Beograd : Balkanološki institut SANU : Geografski fakultet, Beograd, pp. 305-323. ISBN ISBN978-86-7743-089-4 (II)

Isailović, Neven (2011) Bračni planovi Kotromanića i državna politika Bosne polovinom XV veka. In: Pad Srpske despotovine 1459. godine. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 203-214. ISBN 978-86-7025-543-2

Isailović, Neven and Jakovljević, Aleksandar (2011) Šah Melek (Prilog istoriji turskih upada u Bosnu 1414. i 1415. godine). In: Spomenica akademika Sime Ćirkovića. Zbornici radova, 25 . Istorijski institut, Beograd, pp. 441-463. ISBN 978-86-7743-091-7

Jovanović, Vladimir (2011) Progon skitnica kao mera kontrole urbanog prostora u Kraljevini Srbiji. In: Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Evropi : (do Drugog svetskog rata). Istorijski institut, Beograd, pp. 454-470. ISBN 978-86-7743-089-4

Katić, Ljubinka and Miljković Katić, Bojana (2011) Dr Marija Ilić Agapova, First Female Police Officer in Serbia. In: Archibald Reiss Days, Thematic Conference Proceedings of International Significance. Academy of Criminalistic and Police Studies, Beograd, pp. 181-189. ISBN 978-86-7020-188-0

Katić, Srđan (2011) Rudarska naselja u Smederevskom sandžaku, primer funkcionisanja etnički i verski mešovitih sredina na Balkanu. In: IV. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri. Prizren: Balkan Turkoloji Arastirmalari Merkezi, Prizren, pp. 461-469. ISBN 978-9951-436-03-8

Katić, Tatjana (2011) Tvrđava Bihor u 15. i 16. veku. In: Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija. Episkopija Budimljansko-nikšićka; Polimski muzej Berane; Filozofski fakultet, Institut za istoriju umetnosti, Berane; Beograd, pp. 483-498. ISBN 978-86-86563-95-8

Krstić, Aleksandar (2011) „Berislavići“; „Breznica“. In: Srpska enciklopedija, tom I, knj. 2 (Beograd – Buštranje). Matica srpska; SANU, Zavod za udžbenike, Novi Sad, pp. 96-528. ISBN 978-86-7946-097-4

Krstić, Aleksandar (2011) Pad Srbije iz ugla osvajača: Ašikpašazade i Dursun-beg. In: Pad Srpske despotovine 1459. godine. Naučni skupovi SANU, 134 (32). Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje istorijskih nauka, Beograd, pp. 303-320. ISBN 978-86-7025-543-2

Krstić, Aleksandar and Miljković, Ema (2011) Naselja i timarska organizacija u Kruševačkom kraju, Toplici i Dubočici prema popisu iz 1444/1445. godine. In: Stefan Nemanja i Toplica, tematski zbornik. Centar za crkvene studije, Niš, pp. 163-175. ISBN 978-86-84105-35-8

Miljković Katić, Bojana (2011) Prostorno planiranje privrednih delatnosti u Kneževini Srbiji. In: Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Evropi : (do Drugog svetskog rata). Zbornici radova (24). Istorijski institut, Beograd, pp. 117-132. ISBN 978-86-7743-089-4 (II)

Miljković Katić, Bojana (2011) Strategija razvoja rudarstva i promene prioriteta u rudarskom zakonodavstvu Kneževine i Kraljevine Srbije. In: III [Treća] međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope, IRSE, ’TRIORIR ’11, Integrisani međunarodni simpozijum – ISTI, ORRE i IRSE. ISTI, ORRE i IRSE, Zlatibor, pp. 43-48. ISBN 987-86-7352-258-6

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Hercegovačka mitropolija u vreme Srpske revolucije. In: Arhimandrit Arsenije Gagović i njegovo doba : zbornik radova. Udruženje Pivljana, Podgorica, pp. 19-33. ISBN 978-9940-9155-7-5

Radosavljević, Nedeljko V. (2011) Raški, prizrenski i raškoprizrenski mitropoliti 1766–1878. In: Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija : zbornik radova. Episkopija Budimljansko-nikšićka : Muzej PolimljaBerane: Filozofski fakultet Beograd, Institut za istoriju umetnosti : Službeni glasnik : Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja, Berane-Beograd, pp. 665-671. ISBN 978-86-86563-95-8; 978-86-519-1420-4

Rastović, Aleksandar P. (2011) Britanska balkanska rusofobija osamdesetih godina XIX veka. In: Srpsko-ruski odnosi od početka XVIII do kraja XX veka : međunarodni naučni skup. Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrade, pp. 163-174. ISBN 987-86-7025-5678

Rastović, Aleksandar P. (2011) Britanska politika na Balkanu u radovima Bogumila Hrabaka. In: Život i delo akademika Bogumila Hrabaka : međunarodni tematski zbornik. Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, pp. 399-412. ISBN 978-86-80273-68-6

Rastović, Aleksandar P. (2011) Evropska iskustva u modernizaciji Beograda osamdestih godina XIX veka. In: Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Evropi : (do Drugog svetskog rata). Istorijski institut, Balkanološki institut SANU, Geografski fakultet, Beograd, pp. 569-589. ISBN 978-86-7743-089-4

Rastović, Aleksandar P. and Šuvaković, Uroš (2011) Ustasa Ideology and Genocide against Serbs. In: Jasenovac : the Fifth International Conference on the Systems of Concentration Camps & Executions Sites of the Croatian State for the Extermination of Serbs, Jewes & Gypsies in WWII : the Proceedings. Public Institution Memorial Area Donja Gradina, Banja Luka : Association Jasenovac – Donja Gradina, Kozarska Dubica, pp. 257-270. ISBN 978-99938-880-7-9

Rudić, Srđan (2011) Prilog poznavanju nekih islamizovanih bosanskih porodica. In: Spomenica akademika Sime Ćirkovića. Zbornici radova (25). Istorijski institut, Beograd, pp. 425-439. ISBN 978-86-7743-091-7

Stojić, Igor and Bon, Edi and Dimitrijević, Milan and Mijatović, Vesna (2011) Motivi astronomskih pojava u hrišćanskoj umetnosti. In: Razvoj astronomije kod Srba. Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“, Beograd, pp. 931-941. ISBN 978-86-80019-43-7 (AO)

Stojić, Igor and Bon, Edi and Ćirković, Milan (2011) Astronomija i katastrofizam kroz mitove i stare tekstove. In: Razvoj astronomije kod Srba. Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“, Beograd, pp. 555-567. ISBN 978-86-80019-43-7 (АО)

Stolić, Ana (2011) Ženska i rodna istorija. In: Žene u Crnoj Gori : od 1790 do 1915 : istorijska čitanka. NOVA - Centar za feminističku kulturu, Podgorica, pp. 308-315. ISBN 978-9940-9151-2-4

Uzelac, Aleksandar (2011) Marko Polo i njegova putovanja. In: Marko Polo, Milion. Beograd : Utopija, pp. 5-21. ISBN 978-86-85129-95-7

Uzelac, Aleksandar (2011) „Čuvaj se Belijalovih sinova i otrovnih strela!” – Pomoravlje u drugoj polovini XII veka. In: Stefan Nemanja i Toplica. Centar za crkvene studije, Niš, pp. 97-107. ISBN 978-86-84105-35-8

Vuletić, Aleksandra (2011) Poslovni i stambeni prostor u gradskim sredinama Srbije sredinom 19. veka – preplitanje i razdvajanje. In: Prostorno planiranje u jugoistočnoj Evropi (do Drugog svetskog rata). Istorijski institut; Balkanološki institut SANU; Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 441-454. ISBN 978-86-7743-089-4

Book

Jovanović, Đurđijana and Stolić, Ana (2011) Instrumenti podrške kulturnom stvaralaštvu Srba u regionu 2004-2010. Beograd : Anonymous said, pp. 1-165. ISBN 978-86-87913-06-6

Katić, Tatjana (2011) Tursko osvajanje Srbije 1690. godine. Srpski genealoški centar; Centar za osmanističke studije, Beograd. ISBN 978-86-83679-73-7

Krestić, Petar V. (2011) Dnevnik 1 : (1. januar 1869 – 22. septembar 1872) / Milan Đ. Milićević. Radio televizija Srbije : Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-6195-010-0

Milićević J., Milić (2011) Ilustrovana ratna kronika 1877–1878. Srpski geneaološki centar : Istorijski institut, Beograd. ISBN 976-86-83679-76-8

Milićević J., Milić (2011) Rat za more : dejstva srpskih trupa u severnoj Albaniji i na primorju od 23. oktobra 1912. do aprila 1913, Beograd. Medija centar Odbrana, Beograd. ISBN 978-86-335-0294-8

Milićević J., Milić and Petrović, Zdravko (2011) Oficirska zadruga i sistem osiguranja života u Srbiji i Jugoslaviji (do 1941. godine). Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1027-5

Perišić, Miroslav and Milićević J., Milić and Bogdanović, Branko (2011) Balkanski ratovi / foto-zapis Samson Černov. Arhiv Beograda, Beograd. ISBN 978-86-81511-51-0

Rastović, Aleksandar P. (2011) Velika Britanija i makedonsko pitanje 1903–1908. Posebna izdanja, 60 . Istorijski institut, Beograd. ISBN 978-86-7743-088-7

Thesis

Cvijanović, Irena R. (2011) Sredozemlje u delima arapskih geografa (IX-XII vek). Doctoral thesis, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Other

Merenik, Slavica and Isailović, Neven and Đokić, Vlastimir (2011) Bibliografija akademika Sime Ćirkovića. Istorijski institut, Beograd.

This list was generated on Thu Jun 20 20:43:35 2024 UTC.