Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D111 Medieval History"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 153.

Article

Amedoski, Dragana and Petrović, Vladeta (2011) Tvrđava Koznik – od prvog pomena do kraja 16. veka. Vojno-istorijski glasnik, 2011/2. pp. 127-137. ISSN 0042-8442

Bulić, Dejan and Crnčević, Dejan (2012) Srednjovekovno utvrđenje na lokalitetu Gradina u Radaljevu kod Ivanjice. Istorijski časopis, 61. pp. 67-103. ISSN 0350–0802

Bulić, Dejan and Crnčević, Dejan (2010) Zvuk i građenje: Primeri akustičkih sudova iz crkve manastira Davidovica. Istorijski časopis, LIX. pp. 103-130. ISSN 0350–0802

Crnčević, Dejan (2008) Graditeljsko delo, kontekst, značenje: Pristupi proučavanju na primeru arhitekture Moravske Srbije. Istorijski časopis, 57. pp. 93-106. ISSN 0350–0802

Crnčević, Dejan (2013) Kameni stupčić oltarske pregrade iz manastira Svetog Arhangela Mihaila na Prevlaci. Starinar, 63. pp. 153-171. ISSN 0350-0341

Crnčević, Dejan (2007) O mogućoj prvobitnoj funkciji crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Smederevu. Istorijski časopis, 54. pp. 63-91. ISSN 0350–0802

Fostikov, Aleksandra and Petrović, Vladeta (2014) Prilog proučavanju vojne uloge zanatlija u srednjovekovnoj Srbiji. Beogradski istorijski glasnik, 5. pp. 59-69. ISSN 2217-4338

Glušac, Jelena (2014) Adelfati porodice Lazarević u manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori 1395. i 1396. godine. Epistēmonikḗ Epitheṓrēsē tou Metaptukhiakoú Prográmmatos «Spoudés stēn Orthódoxē Theología». pp. 56-67. ISSN 2241-0015

Glušac, Jelena (2015) Knez i despot Stefan Lazarević i manastir Velika Lavra svetog Atanasija na Svetoj Gori. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 153 (4). pp. 739-746. ISSN 0352-5732

Glušac, Jelena (2014) Položaj Srpske Pravoslavne Crkve u poslednjim decenijama srpske despotovine. Bogoslovlje, 1/2014. pp. 151-160. ISSN 0006-5714

Glušac, Jelena (2014) Radne i novčane obaveze metoha svetogorskog manastira Lavre Svetog Atanasija u vreme vladavine kneza i despota Stefana Lazarevića. Svet rada, 11 (3). pp. 460-464. ISSN : 1451-7841

Glušac, Jelena (2015) Zadužbine duhovnih lica u srpskoj Despotovini. Bogoslovlje, 2/2015. pp. 233-239. ISSN 0006-5714

Isailović, Neven and Krstić, Aleksandar (2015) Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries. Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania (LIV). pp. 185-195. ISSN 1584-4390

Isailović, Neven and Krstić, Aleksandar (2018) Srpski jezik i ćirilično pismo u jugoistočnoj Evropi u XV i XVI veku. Prevodilac, XXXVII. pp. 43-52. ISSN 0351-8892

Katić, Srđan and Krstić, Aleksandar (2018) Firuz Agha and his Hammam in Smederevo. Starinar, 68. pp. 191-210. ISSN 0350-0241

Komatina, Ivana (2014) Ana Dandolo ‒ prva srpska kraljica? Zbornik Matice srpske za istoriju, 89. pp. 7-22. ISSN 0355-5716

Komatina, Ivana (2014) Istorijska podloga Čuda Sv. Simeona u Žitiju Simeonovom od Stefana Prvovenčanog. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 51. pp. 111-134. ISSN 0584-9888

Komatina, Ivana (2020) Neki primeri izdaje u Srbiji XIII veka. Zbornik radova Vizantološkog instituta. pp. 21-44. ISSN 0584-9888

Komatina, Ivana (2020) Nekoliko zapažanja o bici na Moravi. Istorijski časopis, 69. pp. 39-60. ISSN 0350-0802

Komatina, Ivana (2014) Povelja cara Stefana Dušana manastiru Hilandaru. Stari srpski arhiv, 13. pp. 225-237. ISSN 1451-3072

Komatina, Ivana (2015) Srbi na putu krstaša. Istorijski časopis, 64. pp. 55-83. ISSN 0350-0802

Komatina, Ivana (2015) Srpski vladari u Aleksijadi ‒ hronološki okviri delovanja. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 52. pp. 173-194. ISSN 0584-9888

Komatina, Ivana (2016) Veliko kraljevstvo od prva: Krunisanje Stefana Nemanjića i „tradicija Dukljanskog kraljevstva“. Istorijski časopis, 65. pp. 15-34. ISSN 0350-0802

Komatina, Ivana and Komatina, Predrag (2018) Nastanak „Mletačke Albanije“ i uspomena na vizantijsku vlast u srpskom Pomorju. Istorijski časopis, 67. pp. 55-28. ISSN 0350-0802

Komatina, Ivana and Komatina, Predrag (2018) Vizantijski i ugarski Srem od X do XIII veka. ZRVI, 55. pp. 141-164. ISSN 0584-9888

Krstić, Aleksandar (2017) Akt sremskih županijskih vlasti o istrazi protiv despota Đorđa i Jovana Brankovića i njihovih familijara (Vrdnik, 22. avgust 1497). Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 5. pp. 157-179. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar (2012) Beogradsko pismo kralja Žigmunda građanima Šoprona (7. novembar 1427. godine). Mešovita građa (Miscellanea), 33. pp. 21-36. ISSN 0350–5650

Krstić, Aleksandar (2015) Danube and Trade between East and West from Prehistory until the Contemporary Times. Acta Musei Caransebesiensis – Tibiscum, 5. pp. 363-376. ISSN 1453-505

Krstić, Aleksandar (2015) Despot Đurađ Vuković i zakup komore u Nađbanji. Istorijski časopis, 64. pp. 237-252. ISSN 0350-0802

Krstić, Aleksandar (2011) Dokumenti o ugarskim posedima despota Đurđa datim u zalog Jovanu Hunjadiju 1444. godine. Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 125-156. ISSN 0350–5650

Krstić, Aleksandar (2014) Dva neobjavljena latinska pisma despota Stefana Lazarevića. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 3. pp. 197-209. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar (2019) Dva svedočanstva o avgustinskom manastiru u Erdšomlju (Vršcu) iz XIV i XV veka. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 7. pp. 103-114. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar (2020) Istorija jedne kartografske zablude – Eršomljo (Vršac) na starim geografskim kartama. Istorijski časopis, 69. pp. 157-188. ISSN 0350–0802

Krstić, Aleksandar (2012) Kralj Žigmund u Borči, ili kada je i kako Beograd predat Ugrima 1427. godine? Istorijski časopis, 61. pp. 115-127. ISSN 0350–0802

Krstić, Aleksandar (2013) Novi podaci o vojvodi Milošu Belmuževiću i njegovoj porodici. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 1. pp. 161-185. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar (2018) Pismo Dubrovačke opštine knezu Grguru Vukosaliću protiv carine pred Stonom (Dubrovnik, 1416, januar 17). Građa o prošlosti Bosne, 11. pp. 93-99. ISSN 2233-1778

Krstić, Aleksandar (2013) Pismo despota Stefana Lazarevića svojim ugarskim službenicima o pravima pavlinskog manastira Svetog Lavrentija kod Budima (Budim, 1424, jun 15). Stari srpski arhiv, 12. pp. 133-143. ISSN 1451–3072

Krstić, Aleksandar (2015) Pismo despota Đurđa Vukovića ugarskom kralju Ladislavu V (Smederevo, 14. avgust 1445). Mešovita građa (Miscellanea), 36. pp. 7-19. ISSN 0350–5650

Krstić, Aleksandar (2019) Pismo dubrovačkih vlasti knezu Grguru Vukosaliću kojim traže da ukine carinu pred Stonom (Dubrovnik, 1417, decembar 28.). Građa o prošlosti Bosne, 12. pp. 53-61. ISSN 2233-1778

Krstić, Aleksandar (2020) Poslednja dva pisma Dubrovačke opštine knezu Grguru Vukosaliću o ukidanju nezakonite carine u Popovu (Dubrovnik, 1418, januar 5; Dubrovnik, 1418, april 26.). Građa o prošlosti Bosne, 13. pp. 135-145. ISSN 2233-1778

Krstić, Aleksandar (2012) Povelja despota Đurđa Brankovića o davanju u zalog poseda u Ugarskoj Jovanu Hunjadiju (Smederevo, 1450, maj 10). Stari srpski arhiv, 11. pp. 151-174. ISSN 1451–3072

Krstić, Aleksandar (2016) Povelja kneza Grgura Vukosalića kojom ukida carinu pred Stonom ([Dubrovnik], 1418, juli 6.). Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 21-36. ISSN 2233-1778

Krstić, Aleksandar (2017) Povelja kralja Ostoje kojom ukida carinu u Popovu (Bišće, 1418, mart 23.). Građa o prošlosti Bosne, 10. pp. 121-127. ISSN 1840-3778

Krstić, Aleksandar (2014) Povelja kralja Stefana Tomaša erdeljskom vojvodi Jovanu Hunjadiju (Bobovac, 1444, jun 3). Građa o prošlosti Bosne, 7. pp. 73-84. ISSN 2233-1778

Krstić, Aleksandar (2015) Povelja kralja Stefana Tomaša kojom se obavezuje na vernost Ugarskoj protiv Turaka (Dobor, 1449, 11. novembar). Građa o prošlosti Bosne, 8. pp. 95-106. ISSN 2233-1778

Krstić, Aleksandar (2015) Prilog biografiji velikog vojvode Mihaila Anđelovića. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 52. ISSN 0584-9888

Krstić, Aleksandar (2016) The Rival and the Vassal of Charles Robert of Anjou: King Vladislav II Nemanjić”. Banatica, 26-II. pp. 33-51. ISSN 1222-0612

Krstić, Aleksandar (2016) Srpski gradovi i trgovi u ugarskoj građi iz vremena „Duge vojne“ (1443–1444). Istorijski časopis, 65. pp. 113-146. ISSN 0350-0802

Krstić, Aleksandar (2011) Vršac u srednjem veku. I i II deo: od od početka 15. do sredine 16. stoleća. Istorijski časopis, 59-60. pp. 193-212. ISSN 0350–0802

Krstić, Aleksandar and Isailović, Neven (2016) Donacija despota Đurđa Vukovića (Brankovića) Pavlu Biriniju iz Verone: problem autentičnosti. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 4. pp. 195-227. ISSN 2334-8003=Inicijal (Beograd)

Krstić, Aleksandar and Isailović, Neven (2020) Povelja despota Đurđa Brankovića za ceh krojača u Nađbanji. Mešovita građa (Miscellanea), 41. pp. 7-29. ISSN 0350-5650

Krstić, Aleksandar and Isailović, Neven and Jakovljević, Aleksandar (2018) B(ij)eljin(a): zemlja, kneštvo, arhiđakonat, distrikt, nahija. Istorijski časopis, 67. pp. 13-54. ISSN 0350-0802

Krstić, Aleksandar and Miljković, Ema (2011) Još jednom o manastirima u Ždrelu iz druge polovine 15. veka. Glasnik društva konzervatora Srbije, 35. pp. 111-114. ISSN 0350-9656

Kunčer, Dragana (2011) Portret dalmatinskog episkopa u 6. veku. Istorijski časopis, 60. pp. 13-24. ISSN 0350-0802

Petrović, Vladeta (2011) Društveno raslojavanje u srpskim srednjovekovnim rudarskim gradovima. Naša prošlost, 12. pp. 79-88. ISSN 0550-4317

Petrović, Vladeta (2014) Dve hrisovulje kralja Stefana Dušana kojima potvrđuje Hreljine priloge Manastiru Hilandaru u Štipu i Strumici. Stari srpski arhiv, 13. pp. 3-32. ISSN 1451–3072

Petrović, Vladeta (2016) Povelja cara Dušana anagnostu Dragoju. Stari srpski arhiv, 15. pp. 45-54. ISSN 1451-3072

Petrović, Vladeta (2016) Povelja cara Stefana Dušana Hilandaru o selu Karbincima. Stari srpski arhiv, 14. pp. 107-113. ISSN 1451-3072

Petrović, Vladeta (2017) Povelja despota Jovana Uglješe kojom potvrđuje duhovniku kir Danilu Crkvu Svetog Mihaila i Gavrila kod Gabrova. Stari srpski arhiv, 16. pp. 95-104. ISSN 1451-3072

Petrović, Vladeta (2019) Srpski srednjovekovni grad i manastir: prihodi od trgovine i rudarstva i crkvena imovina u urbanim naseljima (13. – 15. vek). Crkvene studije, 16 (2). pp. 203-211. ISSN 1820-2446

Ravić, Ivana (2012) Dve isprave upućene u Dubrovnik povodom izmirenja kralja Ostoje i Pavla Klešića. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 39-48. ISSN 1840-3778

Ravić, Ivana (2013) Dve povelje humskog kneza Andreje Dubrovčanima. Stari srpski arhiv, 12. pp. 9-19. ISSN 1451-3072

Ravić, Ivana (2011) Pismo barskog episkopa Grgura splitskom kanoniku Gvalteriju. Stari srpski arhiv, 10. pp. 183-190. ISSN 1451-3072

Ravić, Ivana (2012) Ugovor kneza Miroslava i Dubrovčana. Stari srpski arhiv, 11. pp. 11-23. ISSN 1451-3072

Rudić, Srđan (2013) Balšići i Dubrovnik, prilog poznavanju pravnih odnosa. Istorijski časopis, 62. pp. 35-46. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2018) Bračne veze bosanske vlastele. Glas SANU, 18. pp. 173-188. ISSN 0351-4765

Rudić, Srđan (2014) ĆIRILIČKI DOKUMENTI PORODICE BOROVINIĆ (I) Visoki, 1428, 20. novembar (II) 1429, 15. decembar (III) 1430, pre 14. marta (IV) 1430, pre 26. aprila (V) Visoki, 1436, 28. oktobar (VI) 1447, pre 10. Marta. Građa o prošlosti Bosne, 7. pp. 59-72. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2016) The Ideology of the Illyrian Armorial. Balcanica, 47. pp. 135-156. ISSN 0350–7653

Rudić, Srđan (2014) Jelena – supruga kneza Pavla Petrovića. Inicijal, 2. pp. 137-143. ISSN 2334-8003

Rudić, Srđan (2020) Kako je povelja kralja Stefana Dabiše braći Semković dospela u Britansku biblioteku. Istorijski časopis, 69. pp. 99-106. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2018) Kćerke vojvode Vukasa Raspudića obaveštavaju Dubrovčane da su prodale svoju očevinu u Konavlima, 1439. Građa o prošlosti Bosne, 11. pp. 117-122. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2012) Petar Pavlović, vojvoda humski i Krajine. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 7. pp. 49-60. ISSN 0354-9461

Rudić, Srđan (2012) Potvrda Vlatka Popovića i Jurja Bogišića da su primili kamatu od zaostavštine kneza Braila Tezalovića – Dubrovnik, 1469, januar 14. Građa o prošlosti Bosne, 5. pp. 99-102. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2011) Potvrda da je Juraj Bogišić sinovac Braila Tezalovića [Dubrovnik] 5. februar 1468. – 14. januar 1469. Građa o prošlosti Bosne, 4. pp. 151-160. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2017) Potvrda Đurđa Radašinovića i Vlatka, sina Radiča Ozrisalića, da su primili dobit od ostave kneza Braila Tezalovića - Dubrovnik, 1475, februar 12. Građa o prošlosti Bosne, 10. pp. 165-170. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2013) Potvrde braće Dragišić da su podigli svoj deo od poklada Sandalja Hranića, (I) Dubrovnik, 1437, 20. april; (II) Hum, 1438, 20. jul; (III) Hum, 1438, 20. Jul. Građa o prošlosti Bosne, 6. pp. 103-117. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2011) Povelja Balše II kojom potvrđuje Dubrovčanima privilegije dobijene mu od brata Đurđa – Ratac, 1379, novembar 20. Stari srpski arhiv, 10. pp. 103-107. ISSN 1451-3072

Rudić, Srđan (2012) Povelja duke dračkog Balše II Dubrovčanima – Tuzi, 1385, april 24. Stari srpski arhiv, 11. pp. 101-106. ISSN 1451-3072

Rudić, Srđan (2015) Povelja kralja Stefana Tomaša Doroteji Blagajskoj – Sutjeska, 1446, maj 25. Građa o prošlosti Bosne, 8. pp. 59-71. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2019) Povelja kralja Stefana Tomaša sinovima Ivaniša Dragišića, Vranduk, 22. avgusta 1446. Građa o prošlosti Bosne, 12. pp. 81-94. ISSN 2233-1778

Rudić, Srđan (2016) Povelja vojvode Petra i kneza Nikole [Pavlovića] Dubrovniku iz 1454. godine – Dubrovnik, 15. jul 1454. godine; Borač, [?] 1454. godine. Građa o prošlosti Bosne, 9. pp. 101-117. ISSN 1840-3778

Rudić, Srđan (2014) Radojevići-Mirkovići, vlasteoska srednjovekovna bosanska porodica. Istorijski časopis, 63. pp. 47-58. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2018) Ratna flota Balšića. Istorijski časopis, 67. pp. 83-100. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2015) Vlastela Pavlovića na poveljama bosanskih kraljeva. Istorijski časopis, 64. pp. 223-236. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan (2019) Šestokrilovići, istorija i tradicija. Istorijski časopis, 68. pp. 125-153. ISSN 0350-0802

Rudić, Srđan and Todorović, Jelena (2015) Povelja ugarskog kralj Žigmunda Restoju Milohni (18. januar 1436. godine). Inicijal, 3. pp. 211-224. ISSN 2334-8003

Rudić, Srđan and Todorović, Jelena (2013) Testament Klare, supruge vojvode Petra Pavlovića. Zbornik Matice srpske za istoriju, 88. pp. 93-100. ISSN 0355-5716

Rudić, Srđan and Vučetić, Biljana (2011) Iz prepiske Vatroslava Jagića i Vladimira Ćorovića – II deo (1918-1921). Mešovita građa (Miscellanea), 32. pp. 561-579. ISSN 0350-5650

Spasić - Đurić, Dragana and Đurić, Radisa and Crnčević, Dejan (2017) Metallurgy in the Medieval Branicevo. Mining and Metallurgy Engineering Bor, 3-4. pp. 91-102. ISSN 2334-8836

Živković, Tibor and Kunčer, Dragana (2008) Roger – The Forgotten Archbishop of Bar. Istorijski časopis, 56. pp. 191-209. ISSN 0350-08202

Book Section

Crnčević, Dejan (2013) The Architecture of Cathedral Churches on the Eastern Adriatic Coast at the Time of the First Principalities of South Slavs (9th – 11th Centuries). In: The World of the Slavs. Studies on the Eastern, Western and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.). Monographs (64). Istorijski institut Beograd, Beograd, pp. 37-136. ISBN 978-7743-104-4

Crnčević, Dejan (2007) O sakralnoj topografiji poslednje srpske srednjovekovne prestonice – utvrđenog grada Smedereva. In: Moravska Srbija. Istorija – Kultura - Umetnost : Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 29. septembra u Kruševcu i 30. septembra 2007. godine u manastiru Naupare. Istorijski arhiv Kruševac, Kruševac, pp. 249-263. ISBN 978-86-82395-48-5

Crnčević, Dejan (2017) The Towers of the Fortified Medieval Town of Smederevo: Forms, Context, Meaning. In: Fortifications, Defence Systems, Structures and Features in the Past. Book of Abstracts (4th International Conference of Mediaeval Archaeology, 7th – 9th June 2017). Institute of Archaeology, Zagreb, pp. 47-48. ISBN 978-953-6064-32-8

Fostikov, Aleksandra and Petrović, Vladeta (2014) Jevgenija monahinja kneginja. In: Vlast i moć - vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine : Zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 20. do 22. septembra 2013. godine u Kruševcu, Velikom Šiljegovcu i Varvarinu. Kruševac : Narodna biblioteka, Beograd : Centar za istorijsku geografiju, Filozofski fakultet - Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Kruševac, pp. 171-182. ISBN 978-86-82803-38-6

Glušac, Jelena (2020) Uticaj Zakonopravila na stvaranje simfoničnog odnosa između srpske države i Crkve u srednjem veku. In: Stefan Prvovenčani i njegovo doba. Zbornik radova (42). Istorijski institut Beograd, Beograd, pp. 363-378. ISBN 978-86-7743-139-6

Glušac, Jelena (2020) Zadužbine dinastije Branković manastiru Hilandaru. In: Osam vekova autokefalije Srpske Pravoslavne Crkve (1219-2019): istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasleđe, tom II. COBISS.SR-ID 16308489 . Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta; Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve, Beograd, pp. 181-192. ISBN 978-86-7405-227-3

Isailović, Neven and Krstić, Aleksandar (2016) Limba sârbă și scrierea chirilică drept resurse ale culturii diplomatice în Europa de Sud-Est, secolele XV–XVI. In: Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă. Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania. Colecția Medievalia (VII). Argonaut Publishing, Gatineau: Symphologic Publishing, Cluj-Napoca, pp. 136-148. ISBN 978-973-109-560-8 (Argonaut Publishing) 978-1-988192-16-1 (Symphologic Publishing)

Komatina, Ivana (2020) I obnovi svoju dedovinu i bolje je utvrdi – Stefan Nemanja i Stefan Prvovenčani i uobličavanje srpske državnosti. In: Stefan Prvovenčani i njegovo doba. Istorijski institut, Beograd, pp. 37-58. ISBN 978-86-7743-139-6

Komatina, Ivana (2018) On the attack of the Hungarian king Bela III on Serbia in light of the letter of emperor Isaac II to pope Celestine III. In: Facta Universitatis. Philosophy, Sociology, Psychology and History, 17 (2). Univerzitet u Nišu–Filozofski fakultet, Niš, pp. 105-110. ISBN 978-86-6191-040-1

Komatina, Ivana (2019) Papska politička teorija i praktična politika: kraljevstvo kod Južnih Slovena do kraja XII veka. In: Kraljevstvo i arhiepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića. Srpski komitet za vizantologiju . Službeni glasnik, Beograd, pp. 31-50. ISBN 978-86-7025-840-2

Komatina, Ivana (2017) Rex Serviae u ugarskoj kraljevskoj tituli od 1202. do 1402. godine. In: Niš i Vizantija. Grad Niš: Univerzitet u Nišu, Pravolsavna eparhija niška: Niški kulturni centar, Niš, pp. 51-66. ISBN 978-86-6101-148-1

Komatina, Ivana (2016) Rimokatolička crkva u Duklji u vreme Stefana Nemanje. In: Stefan Nemanja – Prepodobni Simeon Mirotočivi. Institut za istoriju umetnosti Filozofsko g fa kul t e ta u B e o g ra du Mitropolija crnogorsko-primorska Eparhija budimljansko - nikšićka Institut za srpski jezik SANU, Beograd–Berane, pp. 281-292. ISBN 978-86-6427-048-9 (IIU)

Komatina, Ivana (2019) Studenica – temelj srpske duhovnosti i državnosti. In: Kulturno nasleđe manastira Studenice. Manastir Studenica, Manastir Studenica, pp. 13-31. ISBN 978-86-87345-20-1

Krstić, Aleksandar (2014) Bačka pod osmanskom vlašću. In: Bačka kroz vekove: slojevi kultura Bačke. Vukova zadužbina, Beograd, pp. 55-86. ISBN 978-86-87005-06-8

Krstić, Aleksandar (2011) „Berislavići“; „Breznica“. In: Srpska enciklopedija, tom I, knj. 2 (Beograd – Buštranje). Matica srpska; SANU, Zavod za udžbenike, Novi Sad, pp. 96-528. ISBN 978-86-7946-097-4

Krstić, Aleksandar (2015) Despot Stefan Lazarević i Batočina. In: Spomenica akademika Miloša Blagojevića (1930–2012). Filozofski fakultet: Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Beograd, pp. 109-122. ISBN 978-86-6427-024-3

Krstić, Aleksandar (2019) Familiares of the Serbian despots in and from the territory of Banat (1411–1458). In: Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th centuries). Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 93-109. ISBN 978-606-020-116-8

Krstić, Aleksandar (2018) „Nikola I Gorjanski, Stariji“; „Nikola II Gorjanski, Mlađi“; „Nikola V Iločki“; „Nikola Kende“; „Nikola, sin Benedikta od Peretnice/Peretinca“; „Nikola Trentul od Nevne“; „Olivera, vlastelinka“; „Pavle Mikšić“. In: Srpski biografski rečnik 7 (Ml–Pan). Matica srpska, Beograd, pp. 349-732. ISBN 978-86-7946-235-0

Krstić, Aleksandar (2017) Okolina Beograda u poznom srednjem veku (od početka XV do prvih decenija XVI stoleća). In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Dani srpskoga duhovnog preobraženja, IX (XXV). Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Despotovac, pp. 197-222. ISBN 978-86-82379-72-0

Krstić, Aleksandar (2014) Podunavlje i Posavina Srbije u poznom srednjem veku. Istorijsko-geografski aspekti istraživanja. In: Istorija i geografija – susreti i prožimanja. Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, INIS, Institut z slavistiku RAN, Beograd, pp. 23-39. ISBN 978-86-80029-62-7; 978-86-7005-125-6

Krstić, Aleksandar (2020) Srednjovekovna toponimija. In: Arheološka topografija područja grada Pančeva. Serija monografija Arheološka topografija Banata, 1 (tom IV). Narodni muzej Pančevo, Pančevo, pp. 450-459. ISBN 978-86-901096-2-3; 978-86-87723-20-7

Krstić, Aleksandar (2020) Srpski despoti i vlastela u državnoj strukturi Ugarske (1404–1459). In: Na granici hrišćanske Evrope: poglavlja iz hiljadugodišnjeg mađarsko-srpskog suživota. Forum, Novi Sad, pp. 20-35. ISBN 978-86-323-1139-8

Krstić, Aleksandar (2020) Szerb despoták és nemesek Magyarország államszerkezetében 1404 és 1459 között. In: A keresztény Európa határán: fejezetek az ezeréves magyar-szerb együttélés történetéből. Forum, Újvidék. ISBN 978-86-323-1138-1

Krstić, Aleksandar (2017) Ugri i srpsko-ugarski odnosi u biografiji despota Stefana Lazarevića Konstantina Filozofa. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Dani srpskoga duhovnog preobraženja, VIII (XXIV). Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Despotovac, pp. 71-89. ISBN 978-86-82379-72-0

Krstić, Aleksandar (2016) Uloga i mesto tvrđave Golubac u vojnoadministrativnom sistemu na južnoj granici Ugarske tokom 14. veka. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Dani srpskoga duhovnog preobraženja, VII (XXIII). Narodna biblioteka "Resavska škola" ; Beograd, Despotovac, pp. 81-94. ISBN 978-86-82379-66-9

Krstić, Aleksandar (2020) Vegetation in the Territories of Serbia and Southern Hungary in Travel Accounts (Fifteenth–Seventeenth Centuries). In: Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature. Volume 1. Voyages and Travelogues from Antiquity to the Late Middle Ages. Trivent Publishing, The Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad, Budapest, pp. 295-338. ISBN 978-86-6065-616-4

Krstić, Aleksandar (2018) „Viteška Trpeza“; „Železnik“; „Žrnov“; „Jagodina“; „Kulič“; „Nekudim“; „Rudišta“. In: Šumadija u XV veku. Filozofski fakultet, Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Beograd, pp. 163-186. ISBN 978-86-6427-127-1

Krstić, Aleksandar (2017) Which Realm Will You Opt for? – the Serbian Nobility between the Ottomans and the Hungarians in the 15th Century. In: State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule. Zbornici radova . Institute of History, Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, Beograd, pp. 129-163. ISBN 978-86-7743-125-9

Krstić, Aleksandar and Miljković, Ema (2011) Naselja i timarska organizacija u Kruševačkom kraju, Toplici i Dubočici prema popisu iz 1444/1445. godine. In: Stefan Nemanja i Toplica, tematski zbornik. Centar za crkvene studije, Niš, pp. 163-175. ISBN 978-86-84105-35-8

Krstić, Aleksandar and Stojkovski, Boris (2020) Eparhija bačka pod osmanskom vlašću. In: Eparhija bačka u osmovekovnoj istoriji Srpske pravoslavne crkve. Zbornici radova . Centar za istorijska istraživanja Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Srpska pravoslavna Crkvena opština Bačka Palanka, Bačka Palanka–Novi Sad, pp. 49-66. ISBN 978-86-6065-570-9

Petrović, Vladeta (2019) Grad u ćirilskoj diplomatičkoj građi. In: Urbanizacija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Zbornik radova / Istorijski institut ; knj. 40 . Istorijski institut Beograd ; Državni Univerzitet za arhitekturu i gradjevinu (NNGASU), Nižnji Novgorod, Beograd - Nižnji Novgorod, pp. 137-152. ISBN 978-86-7743-134-1

Petrović, Vladeta (2020) Gradska naselja u doba prvih Nemanjića. In: Stefan Prvovenčani i njegovo doba. Zbornik radova (42). Istorijski institut Beograd, Beograd, pp. 411-427. ISBN 978-86-7743-139-6

Petrović, Vladeta (2015) Gradski metoh. In: Spomenica akademika Miloša Blagojevića (1930-2012). Beograd : Filozofski fakultet - Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Beograd, pp. 135-146. ISBN 978-86-6427-024-3

Petrović, Vladeta (2015) Inoplemeni i inoverni u Danilovom zborniku. In: Veliki prasak : sto godina od atentata u Sarajevu : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 28. juna 2014. u Centru za kulturu u Požarevcu. Požarevac : Centar za kulturu, Požarevac, pp. 29-36. ISBN 978-86-7315-090-1

Petrović, Vladeta (2016) Rudarski preduzetnici kao priložnici i zadužbinari. In: Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić. Zbornik radova; knj. 10. Odjeljenje društvenih nauka, knj. 38 . Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, pp. 289-298. ISBN 978-99938-21-74-8

Petrović, Vladeta (2016) Srpsko građanstvo u istoriografiji. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti : VIII Naučni skup, Despotovac – Manasija, 20-21. avgust 2016 [u okviru manifestacije] XXIV Dani srpskoga duhovnog preobraženja. Narodna biblioteka "Resavska škola", Despotovac, Despotovac, pp. 95-104. ISBN 978-86-82379-66-9

Petrović, Vladeta (2013) Terrestrial Communications in Late Antiquity and Early Middle Ages in the Western Part of the Balkan Peninsula. In: The World of the Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.). Monographs (64). The Institute of History Belgrade, Belgrade, pp. 235-287. ISBN 978-86-7743-104-4

Petrović, Vladeta (2016) Transformacija urbanih naselja centralnog Balkana tokom ranog srednjeg veka. In: Spomenica dr Tibora Živkovića. Zbornik radova, knj. 32 . Istorijski institut Beograd, Beograd, pp. 151-165. ISBN 978-86-7743-117-4

Petrović, Vladeta and Fostikov, Aleksandra (2014) Crkve i manastiri u poveljama knjeginje Milice. In: Kneginja Milica - monahinja Jevgenija i njeno doba : tematski zbornik radova sa naučnog simpozijuma održanog 12. septembra 2014. u Manastiru Ljubostinji. Narodni univerzitet Trstenik : Narodna biblioteka "Jefimija", Trstenik, Filozofski fakultet, Beograd, Trstenik, pp. 127-137. ISBN 978-86-918433-0-4

Petrović, Vladeta and Gavrić, Gordana (2020) Crkva kao ogledalo urbanog prostora : Sveto i profano nasleđe srednjovekovnog Trgovišta. In: Bogoslovlje i duhovni život Karlovačke mitropolije u okviru 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve : zbornik radova sa nučnog skupa, Beograd – Novi Sad, 16–17. decembar 2019. Institut za kulturu sakralnog - Mons Hemus i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta, Institut za liturgiku i crkvenu umetnost, Beograd, pp. 189-209. ISBN 978-86-89567-13-7

Radičević, Dejan and Crnčević, Dejan (2013) Archeological Record of the Christianization of the Area of Central Balkans in the Period 9th – 11th Centurie. In: Saint Emperor Constantine and Christianity. Book of Abstracts (International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan, 31 May – 2 June 2013). Centre of Church Studies, Niš, p. 162. ISBN 978-86-84105-40-2

Radičević, Dejan and Crnčević, Dejan (2016) Metalni nakit XII–XIII stoleća na „Zemljištu radnje Nemanjine“. In: Stefan Nemanja – Prepodobni Simeon Mirotočivi : zbornik radova. Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet : Institut za srpski jezik SANU ; Eparhija budimljansko-nikšićka, manastir Đurđevi Stupovi ; Mitropolija crnogorsko-primorska, Cetinjski manastir, Beograd - Berane, pp. 417-445. ISBN 978-86-6427-146-2

Radosavljević, Nedeljko V. (2012) Putopisna literatura o početku evropeizacije grada u Srbiji (kraj 18. – prva polovina 19. veka). In: Mnogolikite юgoiztočno-evropeйski gradove i sъvremennostta na minaloto : Sbornik v čest na prof. Liliя Kirova. Institut po balkanistika sъs Centъr po trakologiя BAN, Sofia, pp. 121-138. ISBN 978-954-400-650-1

Rastović, Aleksandar P. (2017) Poglavlja: Stojan Novaković kao istoričar, 127–169; Iz prepiske Stojana Novakovića, 319–333; Povelje, ukazi, priznanja, 335–355. In: Stojan Novaković : život, delo, vreme : povodom 175 godina od rođenja. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd. ISBN 978-86-7025-743-6

Rudić, Srđan (2018) Bosna i Kotor u srednjem veku. In: Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma. Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Univertziteta u Banjoj Luci, Banja Luka – Istočno Sarajevo, pp. 241-260. ISBN 978-99955-58-40-6

Rudić, Srđan (2017) Bosnian Nobility after the Fall of the Kingdom of Bosnia in 1463. In: State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule. Zbornici radova, 35 . Istorijski institut, Yunus Emre Enstitüsü – Turkish Cultural Centre Belgrade, Beograd, pp. 103-127. ISBN 978-86-7743-125-9

Rudić, Srđan (2015) Prilog poznavanju bosanske vlastele nakon propasti kraljevstva. In: Pad bosanskog kraljevstva 1463. godine. Zbornici radova (29). Istorijski institut, Filozofski fakultet Sarajevo, Filozofski fakultet Banja Luka, Beograd, pp. 273-290. ISBN 978-86-7743-110-5

Rudić, Srđan (2011) Prilog poznavanju nekih islamizovanih bosanskih porodica. In: Spomenica akademika Sime Ćirkovića. Zbornici radova (25). Istorijski institut, Beograd, pp. 425-439. ISBN 978-86-7743-091-7

Rudić, Srđan (2018) Rad Stojana Novakovića na proučavanju srpske srednjovekovne istorije. In: Stojan Novaković : povodom sto sedamdeset pet godina rođenja : naučni skup. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 75-87. ISBN 978-86-7025-791-7

Rudić, Srđan (2015) Vladimirići. In: Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić. Zbornici radova, 38 . Odjeljenje društvenih nauka ANURS knjiga 38, Banja Luka, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Beograd, pp. 373-380. ISBN 978-99938-21-74-8

Šaljić Ratković, Jovana (2019) Simboli osmanskog doba: Jatagan. In: Orijentalistika, juče danas, sutra. Filozofski fakultet, Beograd, pp. 215-232. ISBN 978-86-6153-609-0

Conference or Workshop Item

Glušac, Jelena Characteristic of the devotion to Holy Virgin Mary- Mother of God in medieval Serbian state. In: Salve Regina. New approaches to Marian Devotion in the Middle ages, in organisation of Ca’ Foscari University of Venice, Italy 2020. (Submitted)

Glušac, Jelena (2019) Last members of the Branković family, those who dwelled in foregin lands – the case of Despot Stefan Branković the Blind;. In: 4th International medieval workshop in Rijeka, in organisation of Faculty of Philosophy in Rijeka and Croatian Academy of Science and Arts, Rijeka, Croatia, 2019, Rijeka. (Unpublished)

Book

Komatina, Ivana (2016) Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka. Istorijski institut, Beograd. ISBN 978-86-7743-113-6

Krestić, Petar V. and Bubalo, Đorđe (2013) Vladari Srbije. Mladinska knjiga, Beograd. ISBN 978-86-7928-385-6

Krstić, Aleksandar (2019) Između brega i rita: Er(d)šomljo – Vršac u srednjem veku. Centar za napredne srednjovekovne studije, Beograd. ISBN 978-86-901724-0-5

Kunčer, Dragana (2009) Gesta Regum Sclavorum. Tom 1, Kritičko izdanje i prevod : priredila i prevela Dragana Kunčer. Izvori za srpsku istoriju; knj. 7. Latinski izvori; knj 1 . Istorijski institut Beograd, Manastir Ostrog, Beograd. ISBN 978-86-7743-074-0

Rudić, Srđan (2020) Bosanska vlastela u XV veku, prosopografska studija. Posebna izdanja, 75 . Istorijski institut, Univerzitet u Banjoj Luci, Centar za napredne srednjovekovne studije, Beograd. ISBN 978-86-7743-144-0 (II)

Živković, Tibor and Petrović, Vladeta and Uzelac, Aleksandar and Kunčer, Dragana (2013) Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Anonimov Opis istočne Evrope : kritičko izdanje teksta na latinskom jeziku, prevod i filološka analiza Dragana Kunčer. Izvori za srpsku istoriju; knj. 13. Latinski izvori, knj. 2 . Istorijski institut Beograd, Beograd. ISBN 978-86-7743-102-0

Thesis

Glušac, Jelena (2016) Srpska pravoslavna crkva u srpskoj Despotovini (1402–1459). Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu.

Krstić, Aleksandar (2014) Članovi dinastija jugoistočne Evrope u srednjovekovnoj Ugarskoj. Doctoral thesis, Filozofski fakultet Novi Sad.

Kunčer, Dragana (2017) Pisma pape Grigorija I kao svedočanstvo latinofone komunikacije na tlu rimske Dalmacije. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu.

Ravić, Ivana (2013) Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet.

This list was generated on Tue Sep 27 20:53:16 2022 UTC.